Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Agro-Eko Forum
Agro-eko fórum PDF Print E-mail
Written by Administrátor   

Image

Agro-ekofórum (AEF) vzniklo v marci 2004 ako platforma dvanástich slovenských mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú rôznymi problémami v oblasti poľnohospodárstva a lesníctva.

Hlavným poslaním AEF je presadzovať zásady trvaloudržateľného poľnohospodárstva a lesníctva na politickej úrovni aj v praxi. Medzi oblasti záujmu AEF patria ochrana prírody a krajiny, agro-environmentálne programy, ochrana pred genetickým znečisťovaním, kvalita potravín a produkcie, produkcia a distribúcia zdravých potravín, starostlivosť o zvieratá, legislatíva súvisiaca s poľnohospodárstvom a lesníctvom, informačný servis, osveta a vzdelávanie, podpora praxe, ekologické poľnohospodárstvo a ďalšie.

 

Činnosť AEF sa zameriava na:

  1. aktívnu účasť pri tvorbe legislatívy so zameraním na trvaloudržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo, minimalizáciu negatívnych dopadov na krajinu, životné prostredie, zvieratá a ľudí (farmárov, zamestnancov, spotrebiteľov);
  2. diverzifikáciu činností na vidieku, podporu produkcie potravín na lokálnej úrovni a šírenie lokálnych spotrebných reťazcov;
  3. osvetu, poradenskú a tréningová činnosť zameranú na trvaloudržateľné poľnohospodárstvo.

 

Kontakt, koordinátor AEF:
Daniel Lešinský, CEPTA
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
P.O.BOX 172, 96001 Zvolen
mobil: 0905 581 076

 

 

Last Updated on Monday, 05 December 2016 12:19
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie