Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Agriculture and rural development
Agriculture and rural development

Poľnohospodárstvo je činnosť človeka s priamym dopadom na jeho životné prostredie, ktoré zasa priamo ovplyvňuje jeho zdravie. Môže človeku, krajine a prírode rovnako prospievať ako i škodiť. Na jednej strane máme rôznorodú krajinnú štruktúru, zdravé potraviny a bohaté ekosystémy, na strane druhej veľkoplošné monokultúry, znečistenú vodu, pôdu zmytú eróziou, pesticídy v potravinách, nehumánne veľkochovy. Záleží od nás, ľudí ktorú polovicu budeme podporovať – napríklad aj tým, kde a aké potraviny naše každodenné kupujeme.

 

Program: „Poľnohospodárstvo a vidiek“ má dva hlavné podprogramy:

 

Trvaloudržateľné poľnohospodárstvo a naše priority:

  1. ekologizácia konvenčného poľnohospodárstva – zlepšovanie „Dobrej farmárskej praxe“ v praxi, minimalizácia negatívnych dopadov agro-sektora, minimalizácia energetických a chemických vstupov, zachovanie pestrého krajinného rázu a druhovej rôznorodosti.
  2. podpora alternatívnych postupov – predovšetkým ekologické, bez-chemické a lokálne poľnohospodárstvo(www.ecotrend.sk). Rozvoj integrovaného poľnohospodárstva, poradenstva a vzdelávania v týchto postupoch.
  3. produkcia a predaj kvalitných a zdravých potravín. Predaj domácich potravín a predaj bio potravín na Slovensku (www.biospotrebitel.sk). Ide nám rovnako o kvalitu produkcie ako o kvalitu produktov.
  4. odmietame genetické manipulácie (GMO) v poľnohospodárskom sektore, pretože ich produkcia a konzumácia je spojená s mnohými rizikami a ich dlhodobá neškodnosť nebola dokázaná. Naviac sme proti privatizácii prírody.
  5. Podpora týchto priorít využívaním fondov Európskej únie napríklad prostredníctvom Programu rozvoja vidieka pre obdobia 2004-2006 a 2007-2013

 

Živý vidiek a naše priority:

  1. Zachovanie živého vidieka a rozvoj kvality života na vidieku
  2. Lokálne a regionálne výrobno-spotrebné reťazce, prijatie dobrého zákona o priamom predaji z dvora.
  3. Diverzifikácia činností na vidieku – zvyšovanie energetickej, materiálovej, potravinovej sebestačnosti vidieckych oblastí, podpora zamestnanosti na vidieku
  4. Podpora týchto priorít využívaním fondov Európskej únie napríklad prostredníctvom Programu rozvoja vidieka pre obdobia 2004-2006 a 2007-2013
1 Zdravé potraviny a Slovensko bez GMO Daniel Lešinský
2 Prečo petícia proti GMO? Daniel Lešinský
3 Produkcia jabĺk v systémoch integrovanej a ekologickej produkcie v Európe Milan Rusko
4 Prieskum verejnej mienky o ekologickom poľnohospodárstve a bioproduktoch 2007 Miloš Veverka
5 Akcny plan rozvoja ekologickeho polnohospodarstva v SR do roku 2010. Milan Rusko
6 Dni ekologickeho polnohospodarstva 2007 vo Zvolene a B.Bystrici Milan Rusko
7 Ako môžeme našou stravou chrániť prírodu i svoje zdravie? Milan Rusko
8 Dni ekologickeho polnohospodarstva 2007 Milan Rusko
9 Trvaloudrzatelne vyuzivanie biopaliv v EU - kyberakcia. Milan Rusko
10 Dni ekologického poľnohospodárstva 2006 vo Zvolene Daniel Lešinský
11 Prieskum verejnej mienky o ekologickom poľnohospodárstve a bioproduktoch 2006 Milan Rusko
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie