Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Agriculture and rural development Prieskum verejnej mienky o ekologickom poľnohospodárstve a bioproduktoch 2006
Prieskum verejnej mienky o ekologickom poľnohospodárstve a bioproduktoch 2006 PDF Print E-mail
Written by Milan Rusko   

Čo si ľudia myslia o zvyškoch chemikálií v potravinách? Vedia o alternatíve – o biopotravinách? Poznajú a kupujú biopotraviny? Aká ponuka biopotravín na trhu z pohľadu spotrebiteľa? Na tieto a mnohé ďalšie otázky hľadal odpovede celoslovenský prieskum verejnej mienky uskutočnený pri príležitosti 2. ročníka Dní ekologického poľnohospodárstva 2006.

Prieskum bol vykonaný v mesiacoch september až december 2006 pri príležitosti 2. ročníka Dní ekologického poľnohospodárstva 2006 na vzorke 820 respondentov z celého Slovenska. Separátne boli vyhodnotené a porovnané aj skupiny učiteľov a žiakov (ZŠ a SŠ), a študentov 1. roč. Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.

Názor na prítomnosť pesticídov v (nie bio) ovocí a zelenine

Image
Obr. 1: Odpovede na otázku: Myslíte si, že ovocie a zelenina, bežne predávané v obchodoch (nie bioprodukty), obsahuje zvyšky chemikálií (pesticídov)?

a) áno, je pomerne veľká pravdepodobnosť, že ovocie a zelenina z bežného predaja (nie bioprodukty) obsahujú zvyšky pesticídov

b) nie, ovocie a zelenina z bežného predaja (nie bioprodukty) neobsahujú chemikálie a sú bezpečné

c) neviem, nemám dostatok informácií o obsahu pesticídov v potravinách

Prevažná väčšina opýtaných (80,9 %) pociťuje riziko prítomnosti zvyškov pesticídov v ovocí a zelenine pestovaných konvenčným spôsobom. (obr. 1) Až 15,8 % všetkých respondentov chýbajú informácie, pričom najviac žiakom a najmenej študentom 1. roč. FEE.Image
Obr. 2: Značka označujúca biopotraviny a bioprodukty v Slovenskej republike


Vedomosti o bioproduktoch, biopotravinách a ich označení

Hoci až 64,9 % všetkých respondentov odpovedalo správne na otázku čo sú bioprodukty a biopotraviny, mnohí z nich v ďalších otázkach ukázali, že si pod bioproduktami predstavujú toaletný papier či zošity vyrobené z recyklovaného papiera, alebo výrobky racionálnej výživy. Značku označujúcu biopotraviny a bioprodukty v SR (obr. 2) správne identifikovalo len 9,7 % všetkých respondentov. 15 % z celkového počtu všetkých respondentov reálne vie, čo sú to bioprodukty a biopotraviny a pozná ich označenie na trhu.


Marketing bioproduktov a biopotravín

11,5 % všetkých respondentov kupuje bioprodukty a biopotraviny pravidelne alebo aspoň občas (menej ako 1 krát mesačne). 18 % si biopotraviny nemôže dovoliť, v prípade nižšej ceny by ich však kupovali. 17,2 % všetkých respondentov je ľahostajná kvalita potravín (bio/nebio) a zároveň nemajú záujem o bioprodukty. Pre spotrebiteľov je najprijateľnejšie navýšenie ceny biopotravín resp. bioproduktov 20 %. Ponuka biopotravín na trhu je podľa väčšiny respondentov slabá (obr. 3).

Image
Obr. 3: Odpovede na otázku: Ponuka bioproduktov/biopotravín na slovenskom trhu je:


Viac informácii nájdete v záverečnej správe z prieskumu:

Prieskum verejnej mienky o ekologickom poľnohospodárstve a bioproduktoch 2006 – stiahnuť ako pdf [430 kB]

Last Updated on Friday, 04 April 2008 12:07
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie