Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Agriculture and rural development Prieskum verejnej mienky o ekologickom poľnohospodárstve a bioproduktoch 2007
Prieskum verejnej mienky o ekologickom poľnohospodárstve a bioproduktoch 2007 PDF Print E-mail
Written by Miloš Veverka   

Prieskum bol vykonaný v októbri 2007 počas 3. ročníka Dní ekologického poľnohospodárstva 2007. Okrem otázok týkajúcich sa ekologického poľnohospodárstva sme zisťovali aj názor na geneticky modifikované organizmy (GMO).

 

Z výsledkov prieskumu možno uzavrieť, že podstatná väčšina - 84% opýtaných je presvedčená o rezíduách pesticídov v ovocí a zelenine bežne predávaných na pultoch obchodov, 88,9% správne považuje bioprodukty za šetrnejšie voči životnému prostrediu. Na druhej strane len 19,4% respondentov správne rozoznala značku bio-produktov, hoci 77,8% považuje ich ponuku na slovenskom trhu za slabú. Cez 38% spotrebiteľov zásadne odmieta akékoľvek využívanie GMO (geneticky modifikovaných organizmov) a 35% spotrebiteľov je rozhodnutých nekupovať žiadne GMO produkty dnes ani v budúcnosti.

Prieskum ukázal, že na Slovensku väčšine spotrebiteľov chýbajú informácie a vedomosti o bioproduktoch, ako aj o dopadoch rezíduí pesticídov na zdravie človeka. Je preto veľmi dôležité sústavne a pravdivo informovať spotrebiteľov o kvalite potravín, ich dopadu na zdravie človeka, životné prostredie a sociálnu sféru ako aj o ich sile zákazníkov rozhodovať o kvalite potravín, ktoré v obchodoch kupujeme.

Viac informácii nájdete v záverečnej správe z prieskumu:

Prieskum verejnej mienky o ekologickom poľnohospodárstve a bioproduktoch 2007- Stiahnuť PDF [510 kB] 

Last Updated on Friday, 04 April 2008 12:19
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie