Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Agriculture and rural development Prečo petícia proti GMO?
Prečo petícia proti GMO? PDF Print E-mail
Written by Daniel Lešinský   
Stiahnuť štúdiu: GMO ako prejav globalizácieOZ CEPTA má na využívanie GMO (geneticky modifikovaných organizmov) a GMR (geneticky modifikovaných rastlín) jasný názor: NIE. Sme presvedčení, že prirodzené cesty šľachtenia sú dostatočné na vývoj nových odrôd a hybridov potrebných pre súčasné zmeny prírodného prostredia a požiadavky trhu. Dôvodov na záporné stanovisko pre GMR a GMO je viacero. Aj vy sa môžte podpísať pod celoeurópsku petíciu požadujúcu EÚ zónu bez GMO a GMR...
Dôvodov na záporné stanovisko pre GMR a GMO je viacero, predovšetkým však tieto:

 • Nepreukázaná bezpečnosť potravín pre ľudské zdravie z dlhodobého hľadiska, chronické dopady na zdravie.
 • Štúdie zdravotnej bezpečnosti vykonávajú tie isté spoločnosti, ktoré GMO, GMR produkujú.
 • Priame i nepriame ohrozenie biodiverzity peľom GMO, resp. vedľajšími produktmi, zvyškami rastlín.
 • Priame ohrozenie farmárov, ktorí nechcú a nepestujú GMR.
 • Ohrozenie, kontaminácia medu a včelstiev.
 • Privatizácia prírody spoločnosťami produkujúcimi GMO, GMR a zákaz vlastného množenia rastlín cez semená.
 • Postupná monopolizácia, ekonomická deformácia trhu s osivami.
 • Kontaminácia vôd a poškodzovanie ľudského zdravia a biodiverzity reziduami pesticídov, ktoré sa pri pestovaní GMR používajú.
 • GMO a GMR využívajú predovšetkým veľké koncerny s pro-exportnou politikou zamerané na intenzifikáciu produkcie, čo je v zásadnom rozpore s konceptom trvaloudržateľného vidieka.
 • Nepriame sociálne dopady pestovania krmív a iných plodín GMR v rozvojových krajinách.
 • ...

Aj na základe týchto argumentov budeme presadzovať vytvorenie „GMO-free“ zóny (zóny bez GMO a GMR) v SR aj v EÚ. Ďalej požadujeme od kompetentných orgánov EÚ zavedenie povinného, jasného označovania všetkých produktov pri výrobe ktorých boli GMO, GMR použité, vrátane GMR krmív pri produkcii mäsa a mliečnych výrobkov. Väčšina Európanov GMO a GMR odmieta. Aj vy sa môžete pridať k tým, ktorí požadujú Európsku úniu bez GMO svojim podpisom na stránke:

www.gmo-free-regions.org/stop-the-crop-action/sk.html http://www.gmo-free-regions.org/stop-the-crop-action/sk.html

Na Slovensku bola publikovaná výborná práca p. RNDr. Igora Šarmíra, PhD.: „Expanzia pestovania geneticky modifikovaných rastlín ako prejav globalizácie“, v ktorej komplexne hodnotí možné negatívne dopady GMO a GMR. Jeho prácu z decembra 2009 nájdete v prílohe.

Je možné že klimatické zmeny, problémy s vodou a podobne nás v budúcnosti „prinútia“ využiť aj možnosť genetickej úpravy – adaptácie existujúcich plodín na nové podmienky. Dnes však takúto nevyhnutnosť neregistrujeme. V takomto prípade budeme požadovať komplexné a nezávislé posúdenie neškodnosti GMO, GMR na ľudí i ekosystém ako aj odkúpenie patentu krajinami EÚ ako podmienku pre pestovanie, distribúciu a predaj takejto novej plodiny.

Štúdia GMO ako prejav globalizácie
Last Updated on Thursday, 06 May 2010 11:21
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie