Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Air quality Mass media outcomes Neviditeľná (samo)vražda
Neviditeľná (samo)vražda PDF Print E-mail
Written by Daniel Lešinský   

Jednou z dôležitých informácií, ktorá bola odprezentovaná a diskutovaná na medzinárodnej konferencii o.z. CEPTA „Čistejšie ovzdušie v európskych mestách“ (12.-13.2.2013 v Bratislave) bolo stále viac sa rozširujúce zámerné no nelegálne ničenie, resp. deinštalovanie filtrov na sadze vo výfukoch dieselových motorov na Slovensku.

Peter LENĎÁK, výkonný riaditeľ S-EKA spol. s r.o., sa k tomuto problému vyjadril: “Akýmkoľvek spôsobom narušený či upravený filter výfukových plynov (filter pevných častíc - DPF, FAP, SCR) je zásah v rozpore s platnou legislatívou SR1. Takéto vozidlo je technicky nespôsobilé na prevádzku na pozemných komunikáciách v SR. Okamžite mu môžu byť políciou odobraté značky, Obvodným úradom udelená pokuta 332€ a až do odstránenia poruchy môže byť vozidlo vyradené z evidencie, v špecifických prípadoch i na trvalo. Autorizovaný servis, ktorý takýto protiprávny zákrok zrealizuje alebo sprostredkuje, môže mať okamžite odobranú licenciu.“

Toto sú „len“ právne následky takejto úpravy filtra. Podstata problému je v poškodzovaní zdravia a životného prostredia. Filtre na sadze – filtre pevných častíc (DPF, FAP, SCR) sú povinnou výbavou nákladných i osobných dieselových, naftových áut v emisnej triede (EURO 5) a niektorých vozidiel (EURO 4), cca od roku výroby 2003.

 

Ich povinnosť zavádzania vychádza z európskej legislatívy s cieľom chrániť ľudské zdravie, klímu a životné prostredie. „Sadze z naftových motorov sú karcinogénne, čo tohto roku v júni už oficiálne potvrdila aj Svetová zdravotnícka organizácia – WHO2. Okrem iného, poškodzujú dýchacie orgány a cievny systém organizmu3. Koncentrácia týchto škodlivých ultrajemných čiastočiek v blízkom okolí auta, ktoré má nefunkčný, resp. zničený filter pevných častíc je minimálne 100 000 na cm3, čo je 10-krát viac ako pri aute s plne funkčným filtrom, resp. aute na plynový pohon. Preto, ak štartujete auto, stojíte vedľa auta alebo autobusu s bežiacim naftovým motorom bez funkčného filtra, za 1 minútu vdýchnete cez 750 miliónov týchto škodlivých čiastočiek – vy, vaše deti a vaši blízki, okoloidúci, kolegovia tiež. Bežné, vetracie filtre vo vnútri, v kabíne auta tieto častice nezachytia“ hovorí Daniel Lešinský z o.z. CEPTA.

 

Celú správu, vrátane odkazov si môžte prečítať v tlačovej správe CEPTA z 20.02.2013

Last Updated on Thursday, 21 February 2013 21:33
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie