Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Cesta Duchovná cesta a Maslowova pyramída potrieb
Duchovná cesta a Maslowova pyramída potrieb PDF Print E-mail
Written by Administrátor   

 

Ako von z otroctva pod pyramídami do zasľúbenej zeme

Abraham Maslow (1908-1970), Američan ukrajinsko-židovského pôvodu, bol lídrom humanistického smeru psychológie (popri Freudovej a behaviorálnej psychológii). V roku 1968 bol predsedom Americkej psychologickej asociácie. V roku 1943 vo svojej práci: "Teória ľudskej motivácie" definoval pyramídu potrieb. Tvoria ju:

Nedostatkové potreby:
1. Fyziologické potreby (jedlo, spánok, ...)
2. Potreba bezpečia, istoty (bývanie, zamestnanie, príjem, ...)
3. Potreba lásky, prijatia, spolupatričnosti (priateľstvo, partnerstvo, rodina, ...)
4. Potreba uznania, úcty (rešpekt, úcta, ocenenie, ...)
Potreby bytia, rastové potreby:
5. Potreba poznania (poznať, vedieť, vyskúmať, ...)
6. Potreba estetiky (harmónia, poriadok, krása, ...)
7. Potreba sebarealizácie (využitie svojho plného potenciálu, stať sa tým, čím len môžem byť, duchovno)

Sebarealizovaní ľudia sa vyznačujú:
* Prijímajú okolnosti života (vrátane seba) namiesto toho, aby ich odmietali alebo sa im vyhýbali.
* Sú spontánni v tvorbe myšlienok a činov.
* Sú tvoriví.
* Zaujímajú sa o riešenie problémov, často aj o riešenie problémov iných ľudí. Riešenie týchto problémov hrá v ich živote často kľúčovú rolu.
* Cítia blízkosť iných ľudí a všeobecne si vážia život.
* Majú vnútornú etiku, ktorá je nezávislá od vonkajšej autority.
* Posudzujú iných bez predsudkov, spôsobom, ktorý možno považovať za objektívny.

Osobný rast sa dosahuje skúmaním a rozvíjaním vrcholných zážitkov - zriedkavých momentov inšpirácie, extázy, tvorivosti. Maslow tvrdil, že k zvládnutiu sebarealizácie musí človek majstrovsky zvládnuť všetky predchádzajúce potreby.

Názor a kritika.
Toto učenie je veľmi pekné, pripadá mi ako prebraté z jógy. Je pozitívne, že Maslow spopularizoval jógu na školách a v psychológii, hoci ju musel trošku okýptiť, aby mu to prešlo. Je veľmi pozitívne, že Maslow naznačil duchovnosť a spiritualitu človeka, hoci ju celkom nevyriešil. Za chybu považujem podmienenie vyšších potrieb tým nižším. Tiež si Maslow nevšimol, akým spôsobom môžu byť napĺňané potreby, teda že každá potreba môže byť naplnená spoločensky prijateľným alebo aj spoločensky deštruktívnym spôsobom.

Dva príklady z Biblie.
Ježišov známy výrok: "Nebuďte ustarostení o to, čo budete jesť, kde budete bývať, ako sa budete obliekať. Lebo toto všetko hľadajú národy. Ale vy najprv hľadajte kráľovstvo nebeské a jeho spravodlivosť a toto všetko vám bude pridé." By sa dal preložiť do reči Maslowa: "Nesnažte sa perfektne uspokojiť svoje nižšie potreby. Hľadajte najprv sebarealizáciu a to ostatné vám bude pridané."
Druhý príklad zo Starého zákona: Keď Ezau prišiel hladný z poľovačky, Jákob mu predložil misu šošovice pod podmienkou, že ju vymení za prvorodenecké otcovo požehnanie. Ezau to urobil, vyššiu potrebu vymenil za nižšiu, čo celý život ľutoval.

Z oboch prípadov dá sa usúdiť, že duchovná cesta nás nabáda sledovať sebarealizáciu aj napriek tomu, že naše nižšie potreby nie sú plne uspokojené a učí nás, že až duchovne správe sebarealizovaný človek vie naplniť svoje potreby správnym spôsobom.

Prečo? Jednoducho preto, na čo Maslow zabudol: Že naplniť svoje potreby môžme spravodlivým ale aj nespravodlivým spôsobom. Jedlo si môžme zabezpečiť krádežou alebo prácou. Bývať môžme prepychovo s honbou za peniazmi alebo aj skromne prirodzeným spôsobom. Lásku si môžme kúpiť alebo milovať. Úctu a rešpekt si môžme získať diktátorstvom alebo prirodzene tým, čím sme. Poznanie, estetiku a tvorivosť môžme využiť spoločensky prospešne alebo spoločensky škodlivo, viď jadrové zbrane, ovládanie počasia, prepychové sídla, či Las Vegas. Napĺňaním nižších potrieb môžme tvoriť zlé veci a tým brániť skutočnému duchovnému rastu. Alebo minimálne prílišným zaoberaním sa nimi zbytočne strácame čas.

Skutočne duchovne realizovaní ľudia častokrát trpeli nedostatkom uznania, ako vyhnanci nemali teplo domova, hladní a smädní boli štvaní púšťou, no nikdy nestrácali svoju sebarealizáciu v Bohu. Ba neváhali položiť svoje životy za pravdu. Žiarivým príkladom je Ježiš, ale aj mnohí iní. Môžeme teda povedať, že Maslowova pyramída je pre ľudí telesne založených, zatiaľ čo duchovná cesta sa ju snaží viac alebo menej úspešne poprieť s vedomím si toho, že človek je síce Duch, ale vo veľkej miere uväznený v tele a podriadený nižším potrebám.

Druhá strana mince.
Na druhej strane všimnite si, čo sa na nás valí z médií. Kriminalita, strach, neistota. Táto infiltrácia ľudí strachom je zámerná a je úplne v súlade s Maslowovou pyramídou. Ak budú (podľa niekoho) ľudia udržiavaní v neistote, budú mať nenaplnenú druhú potrebu, k vyšším potrebám sa nedostanú, láska sa neuskutoční, o uznanie nebudú stáť a už vôbec sa nedostanú k sebarealizácii. A ak niekto vystúpi z tej mediálnej propagandy a nájde útočisko v nejakej náboženskej skupine, kde získa spolupatričnosť aj úctu, zase mu je zabránené vo vyšších potrebách bytia masírovaním mozgu iného druhu.

Kto teda má záujem, aby ľudia boli udržiavaní na nižších potrebách? Zrejme niekto, kto sa o ten špic pyramídy nechce s nikým deliť. A to je práve niekto, kto dosiahol sebaralizáciu, ale nie čistým spôsobom. Niekto, kto vlastní médiá pomocou nastrčených osôb, niekto, kto podpláca politické strany, niekto, kto vytvára a ovláda náboženské sekty pomocou kúpených osôb, niekto, kto udržuje systém takým, aký je, aby mohol všetko ovládať. Títo ľudia veľmi dobre ovládajú Maslowovu pyramídu moci a konajú podľa nej.

Milan Rusko


http://sk.wikipedia.org/wiki/Maslowova_pyram%C3%ADda

http://en.wikipedia.org/wiki/Maslow%27s_hierarchy_of_needs

7-stupňová pyramída je prevzatá z ruskej verzie Wikipédie
http://ru.wikipedia.org/wiki/...

Last Updated on Monday, 20 December 2010 11:58
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie