Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Christianity and environment
Christianity and environment
Ochrana stvorenstva v živote kresťana - konferencia PDF Print E-mail
Written by DL   

Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska (ES KBS) organizovala v Ľutine dňa 25. mája 2018, pod záštitou Prešovskej arcidiecézy gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a predsedu ES KBS, prešovského arcibiskupa a metropolitu Mons. ThDr. Jána Babjaka, SJ, medzinárodnú odbornú konferenciu a rodinnú, ekovýchovnú sobotu zameranú na ochranu stvorenstva – prírody a životného prostredia v živote bežného kresťana.

Kresťania by mali ísť v zodpovednom prístupe k stvorenstvu príkladom. Hovorí o tom Evanjelium, mnohí svätí z minulosti, duchovní otcovia, odborníci ale napríklad aj súčasný pápež František vo svojej encyklike Laudato si´ - o starostlivosti o náš spoločný domov, v ktorej okrem iného, uvádza: „Postoje, ktoré prekážajú na ceste hľadania riešení krízy životného prostredia aj medzi veriacimi, siahajú od odmietnutia problému až k nezáujmu, k pohodlnej rezignácii alebo k slepej dôvere v technické riešenia. Potrebujeme novú univerzálnu solidaritu...

 

V záveroch z konferencie sa prítomní odborníci zhodli, že každý z nás a obzvlášť kresťanské cirkvi majú možnosti a zároveň dôležitú úlohu, či priamo až povinnosť v ochrane stvorenstva pozitívne vplývať na súčasnú spoločnosť. Misia kresťanstva v ochrane prírody a životného prostredia má byť napĺňaná tak cez duchovnú oblasť, prácu s veriacimi, tábory, kázne, príspevky v časopisoch a iných médiách, spovede z environmentálnych hriechov a pod., ako aj napríklad cez udržateľnú starostlivosť o pôdu, lesy, pozemky a budovy, ktoré sú vo vlastníctve a správe cirkevného spoločenstva. Potrebujeme zodpovednú solidaritu.

O podujatí hovorí aj tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska:"Environmentálna subkomisia pripravila konferenciu a ekovýchovnú akciu" https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180530023


 

V prílohe nájdete tlačovú správu z podujatia i ibsah zborníka zverejneného na konferencii.

 

 

Last Updated on Thursday, 21 June 2018 14:24
 
Laudato Si a praktická ochrana životného prostredia PDF Print E-mail
Written by Daniel Lešinský   

Rok 2015 bol výnimočný aj vydaním prelomovej encykliky pápeža katolíckej cirkvi (ca 1,2 mld. obyvateľov) Františka – Laudato Si (Buď pochválený). Táto encyklika je zameraná na ochranu nášho spoločného domova, Zeme, na ktorej – ak chceme my a predovšetkým naše deti a naše vnúčatá prežiť, musíme zmeniť smer a spôsob života. Ako? Hlavne v praktickom živote, o tom píše pápež František vo svojej encyklike Laudato Si publikovanej v júni 2015, že máme chrániť klímu, biodiverzitu, vodu, triediť odpady, šetriť energiou, využívať verejnú dopravu, diverzifikovať poľnohospodársku produkciu... Ale aj o tom ako dôležité je byť dobrovoľne skromný, ako byť pri takomto prístupe šťastný, ako pristupovať k súkromnému vlastníctvu, kde sú riziká a kde riešenia v súčasnom globalizovanom svete postavenom na konzume, či konzumizme, svete sociálnych priepastí... Že problém súčasnej degradácie Zeme i ľudskej spoločnosti je problémom každého a kresťania by mali ísť príkladom. Veríme že i katolícka cirkev na Slovensku aktívne preberie odkazy pápeža Františka a začne ich napĺňať v reálnom každodennom živote či už na farách, v kláštoroch, v kostoloch, v cirkevných lesoch, na poľnohospodárskej pôde – možností ale aj potrieb je nekonečne veľa.

Encyklika je v tlačenej verzii publikovaná už aj v slovenskom jazyku; v elektronickej verzii je stiahnuteľná bezplatne v českom jazyku, aj ako e-publikácia aj ako texty do mobilu (napr. TU).

Princípy, problémy i riešenia boli prezentované 09.12.2015 na celoslovenskej konferencii Ovocinárskej únie SR v Piešťanoch, prezentáciu „Laudato Si, Encyklika pápeža Františka alebo zamyslenie nad Životným prostredím v úlohe ovocinára“ v .pdf formáte nájdete priloženú pod článkom. 

Last Updated on Thursday, 21 June 2018 14:01
 
Stvorenstvo PDF Print E-mail
Written by Daniel Lešinský   

Stvorenstvo, bolo od nepamäti predmetom záujmu a ochrany kresťanov starej ale i novodobej Európy. Počnúc Noemovou Archou, cez Františka z Assisi, končiac novoročným príhovorom pápeža Benedikta XI dňa 1.1.2010, možno jasne rozoznať odkaz potreby ochraňovať a zveľaďovať to čo bolo stvorené a nám zverené do starostlivosti – prírodu a životné prostredie. Publikácia „Životné prostredie v dokumentoch Katolíckej cirkvi“ je prvou publikáciou v slovenskom jazyku, kde členovia Environmentálnej subkomisie Konferencie biskupov Slovenska zosumarizovali všetky známe písomné odkazy vyzývajúce k ochrane Stvorenstva.

Last Updated on Wednesday, 10 November 2010 13:06
 


Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie