Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Local Food Community - CSA
Local Food Community
CSA stretnutie, komunitou podporovane poľnohospodárstvo 2013 PDF Print E-mail

Komunitou podporované poľnohospodárstvo (CSA - Community Supported Agriculture) je unikátny lokálny/ regionálny systém, ktorý priamo spája producentov a spotrebiteľov. Garantuje kvalitné a čerstvé "domáce" poľnohospodárske produkty pre spotrebiteľa ako aj stabilný a predvídateľný príjem pre producenta. Na Slovensku organizujeme v r. 2013 summary tour o CSA systémoch z rôznych kútov EÚ a o skúsenostiach jeho realizácia v SR.


 Mesto a termín, registrácia:

  užitočné linky:

CSA reporty z rôznych krajín EÚ: http://www.cepta.sk/index.php/en/local-food-community-csa/109-info-o-teme-a-kontakty/487-csa-systemy-v-europe 

CSA vo Veľkej Británii: http://www.soilassociation.org/communitysupportedagriculture 

CSA vo Francúzsku: http://www.urgenci.net/

 
CSA systémy v Európe PDF Print E-mail

Vďaka mobilitnému projektu "CSA for Europe" podporenému z EÚ programu Grundtvig a našim zahraničným partnerom, máme možnosť poznávať fungujúce systémy komunitou podporovaného poľnohospodárstva CSA (Community supported agriculture) v zahraničí. Tieto systémy prinášajú spoločnosti mnohoraké dobrá - od zamestnanosti na vidieku až po lokálne, čerstvé a zdravé, tradičné potraviny od osobne známeho gazdu / gazdinej, potravinovú sebestačnosť v krajine až po možnosť kontaktu, vzťahu či práce s pôdou a zvieratami pre mestských ľudí, predovšetkým ich deti, času zmysluplne stráveného v peknom, čistom a bezpečnom prostredí vidieckej krajiny.

Na tejto stránke budeme postupne uverejňovať správy z jednotlivých ciest, ktoré prinášajú na Slovensko najvidieckejšiu krajinu v EÚ jedinečné poznanie ako sa dá fungovať udržateľnejšie ako je tomu u nás dnes. 

Last Updated on Tuesday, 01 October 2013 21:00
 
Komunitou podporované poľnohospodárstvo – CSA (Community Supported Agriculture) PDF Print E-mail

csa_trencin_mission_28012smallÚvodné informačné CSA turné na Slovensku realizované aj vďaka programu Gruntdvig, Učiace sa partnerstvá, s cieľom šíriť myšlienku Komunitou podporovaného poľnohospodárstva dopadlo doGrundtvig-logo finalbre. S piatimi zahraničnými hosťami z fungujúcich CSA systémov (dvaja z Anglicka a traja z Francúzska) sme navštívili štyri Slovenské mestá: Bratislava 27.2; Trenčín – 28.2; Zvolen – 29.2; Košice – 1.3.2012, kde sme zorganizovali prednáškovo – diskusné večerné stretnutia. Spolu sa týchto stretnutí zúčastnilo viac ako 105 účastníkov, ktorí získali základné informácie o význame a funkčnosti CSA systémov v zahraničí, ako aj potrebné kontakty pre rozvoj miestneho systému. Hosťom sme ukázali niekoľko vzorových fariem s rozvinutým priamym predajom (napr. AGROKRUH, farma Pružina, farma Roziak), kde sa mohli porozprávať s farmármi, ako aj pár zaujímavých kultúrno-historických pamiatok (T.Teplice, Vlkolínec, Spišský hrad), na Slovensku sa im páčilo.

Last Updated on Tuesday, 01 October 2013 21:01
 
CSA stretnutie, komunitou podporovane poľnohospodárstvo 2012 PDF Print E-mail

Komunitou podporované poľnohospodárstvo (CSA - Community Supported Agriculture) je unikátny lokálny/ regionálny systém, ktorý priamo spája producentov a spotrebiteľov. Garantuje kvalitné a čerstvé "domáce" poľnohospodárske produkty pre spotrebiteľa ako aj stabilný a predvídateľný príjem pre producenta. Na Slovensko prídu koncom februára 2012 vzácni hostia z Anglicka, Francúzka a Nemecka, z rôznych funkčných systémov komunitou podporovaného poľnohospodárstva. Ak si chcete vypočuť zaujímavé príspevky, zapojiť sa do debaty o možnosti vytvorenia priameho systému farmár - spotrebiteľ vo vašom meste, príďte. Miesto stretnutia bude rozoslane zaregistrovaným účastníkom (do 14.2.2012). Vstupné bude dobrovoľné. Ak ste ochotný pomôcť s prípravou stretnutia, tlmočením (FR, EN, Nem), sprevádzaním hostí a pod. dajte nám to vedieť do poznámky. Tešíme sa na stretnutie.


 Mesto a termín, registrácia do 14.2.2012 (už uzavretá):

  • Bratislava, Po 27.2.2012 podvečer - miesto bude upresnené zaregistrovaným účastníkom
  • Trenčín, Ut 28.2.2012 podvečer - miesto bude upresnené zaregistrovaným účastníkom
  • Zvolen, St. 29.2.2012 podvečer - miesto bude upresnené zaregistrovaným účastníkom
  • Košice, Štv 1.3.2012 podvečer - miesto bude upresnené zaregistrovaným účastníkom

 Kapacity stretnutia CSA v Bratislave 27.2.2012 ako aj v Košisciach 1.3.2012 sú už naplnené registrovanými účastníkmi.

 užitočné linky:

CSA vo Veľkej Británii: http://www.soilassociation.org/communitysupportedagriculture 

CSA vo Francúzsku: http://www.urgenci.net/

 
Potravinová suverenita PDF Print E-mail

Temer jedna miliarda obyvateľov našej Zeme trpí hladom, dokonca je stále viac krajín, ktoré postihujú hladomory (napr. Somálsko r. 2011). Prečo je vo svete hlad? V súčasnej dobe to nie je preto, že by bol nedostatok potravín, ani kvôli prírodným katastrofám či škodlivým organizmom. Hlad vo svete je dnes spôsobený predovšetkým ako následok nerovnomerného rozloženia prístupu k zdrojom akými sú napr. pôda či voda, neo-klonizáciou úrodnej pôdy rozvojových krajín nadnárodnými korporáciami zo zahraničia s jediným cieľom maximálneho profitu, špekuláciami so zásobami potravín, ktoré nie sú chápane ako základná ľudská potreba ale ako obchodná komodita.

Potravinová suverenita je právo každej krajiny, komunity definovať si svoj poľnohospodársky a potravinový systém, tak aby reflektoval potreby jej obyvateľov a možnosti jej krajiny s ohľadom na životné prostredie, agro-ekosystém a zároveň nemal negatívny dopad na inú krajinu , či komunitu.

 

Publikáciu Potraviny a demokracia: Úvod do potravinovej suverenity vydala Poľská zelená sieť (Polish Green Network) ako súbor článkov od odborníkov rôznych aspektov potravinovej suverenity. Publikácia hľadá odpovede na stále aktuálnejšiu výzvu – ako nasýtiť svet v 21. Storočí. Zdôrazňuje potrebu participatívnej demokracie – aktívne zapojenie konzumentov ako aj producentov do rozhodovania o potravinách, a poukazuje ako môže byť naplnené právo potravinovej suverenity počnúc prístupom k pôde, udržateľného fungovania poľnohospodárstva až po lokálne ekonomiky. Články sú v anglickom jazyku a boli publikované v roku 2011.

Tieto dokumenty boli publikované s finančnou podporou Európskej únie ako aj Medzinárodného visehradského fondu. Za ich obsah je zodpovedná Poľská zelená sieť a jej partneri a v žiadnom prípade nemôže byť považovaný ako oficiálny postoj Európskej únie.

 Európske spoločenstvo  Vyšehrádsky fond
Last Updated on Sunday, 28 August 2011 05:40
 
Information about the topic and contacts PDF Print E-mail

Local Food Community was founded in Zvolen in September 2009. It is an informal and voluntary association of consumers and producers at the region level who support mutually. The aim of the Community is a direct relationship between a producer and a consumer, as well as development and support of local, familial, small and organic producers and sale of their healthy and local food in a close consumers’ community. Another very important aim is implementing full legality of direct selling in Slovakia under the simplest possible rules. We try to learn from the experience of other European Union countries, especially about the direct selling and about the CSA (Community Supported Agriculture).

The AMAP system (Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne), which works successfully in France, was an inspiration for the Local Food Community creation. AMAP provides economic and social relations among farmers (producers) and consumers at the local level. The system guarantees healthy food at reasonable prices for consumers and sale for producers, so it is interesting for both parts of this production-consumption chain. Moreover, it helps to conserve agricultural function, diversity, employment and so life in the countryside. It allows small farmers “to survive”, because without this system they would have to stop their production. The system even permits them to produce organic products, i. e. with minimal use of agro-chemicals, antibiotics etc. The consumers can directly influence the quantity and quality of the food production.

The basic idea of the system comes from Japan, where the first local systems originated 40 years ago. Nowadays they work effectively in many countries. They have been spread into many countries under different names (e. g. Tei-kei in Japan, CSA in the USA, AMAP in France etc.).

In cooperation with the organization Urgenci we had a possibility to visit Mulhouse and its environs (South Alsace, France) and to get know local production-consumption relations. The aim of those relations is to bring together local farmers and consumers and to ensure long-lasting production of healthy food. More about our visit, as well as description of the AMAP system (its history, principles, relations within the system, specific examples in practice etc.) can be found in the attached documents in Slovak and French language.

In 2010 the cooperation with French friends continued and it resulted in preparatory meeting within the project Grundtvig in Budapest, Hungary, in January 2011. Together with the partners from Hungary, England, France, Greece and the Czech Republic we prepared a common project. In February 2011 we sent it (also with the participation of Austria and Germany). The project, entitled CSA – Community Supported Agriculture, is focused on exchange of good experience between CSA developed and CSA developing countries. The results from the project evaluation will be known in summer 2011.

Last Updated on Thursday, 14 April 2011 07:47
 


Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie