CSA stretnutie, komunitou podporovane poľnohospodárstvo 2013 Print

Komunitou podporované poľnohospodárstvo (CSA - Community Supported Agriculture) je unikátny lokálny/ regionálny systém, ktorý priamo spája producentov a spotrebiteľov. Garantuje kvalitné a čerstvé "domáce" poľnohospodárske produkty pre spotrebiteľa ako aj stabilný a predvídateľný príjem pre producenta. Na Slovensku organizujeme v r. 2013 summary tour o CSA systémoch z rôznych kútov EÚ a o skúsenostiach jeho realizácia v SR.


 Mesto a termín, registrácia:

  užitočné linky:

CSA reporty z rôznych krajín EÚ: http://www.cepta.sk/index.php/en/local-food-community-csa/109-info-o-teme-a-kontakty/487-csa-systemy-v-europe 

CSA vo Veľkej Británii: http://www.soilassociation.org/communitysupportedagriculture 

CSA vo Francúzsku: http://www.urgenci.net/