Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Media Uncategorized Reakcia na slová ministra Mikolaja ohľadne doktorandských štipendií
Reakcia na slová ministra Mikolaja ohľadne doktorandských štipendií PDF Print E-mail
Written by Peter Mihók   

Bratislava 3. decembra (TASR) - Občianske združenie Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy (OZ CEPTA) je znepokojené vyhlásením ministra školstva Jána Mikolaja, ktorý 1. decembra pre TASR povedal, že legislatívne zmeny týkajúce sa štipendií interných doktorandov budú smerovať k zvýšeniu počtu doktorandov. TASR o tom dnes vo svojom vyhlásení informoval Peter Mihók, člen OZ CEPTA.

Podľa jeho slov je "tvrdenie ministra školstva založené na neznalosti daňovej a odvodovej problematiky a minister ním iba maskuje systémovú likvidáciu dôchodkového sporenia, ktoré súčasná vláda začala".

Mihók ako doktorand na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici pokračuje, že v dôsledku legislatívnych zmien si od januára bude musieť doplácať mesačne takmer 4 tisíc Sk na odvody, ktoré zaňho doposiaľ hradila škola. "V porovnaní s tým je 661 korún ušetrených na dani z príjmov zanedbateľná výhoda. Legislatívne zmeny ma motivujú doktorandské štúdium zanechať a vrátiť sa do praxe," vysvetľuje Mihók.

Myslí si, že legislatívne zmeny výrazne odradia od doktorandského štúdia všetkých absolventov, ktorí si chcú sporiť na dôchodok v druhom pilieri a osobitne tých, ktorí pobudli niekoľko rokov v praxi a následne by si chceli doplniť vedomosti doktorandským štúdiom internou formou. "Od roku 2008 bude interná forma štúdia zaujímavá už iba pre čerstvých absolventov vysokých škôl. Tí však môžu mať iba veľmi obmedzené skúsenosti z praxe v odbore, v ktorom by mali viesť semináre pre vysokoškolákov, a výučba študentov bude aj naďalej teoretická a založená na bifľovaní," doplnil Mihók.

Pripravované zmeny spočívajú v tom, že doktorandi denného štúdia sa po novom roku dočkajú zvýšenia štipendií, ktoré sa nebudú zdaňovať. Zmeny nastanú aj pri platbe ich sociálneho poistenia. Už pre štát nebudú zamestnancami vysokej školy, ale bude ich posudzovať ako vysokoškolských študentov, a tak bude aj za nich platiť zdravotné poistenie.

"Doktorandské štipendiá budú oslobodené od dane z príjmu. Zmeny vyplývajú zo zákonov o sociálnom a zdravotnom poistení a zo zákona o dani z príjmu, ktoré schválil parlament. Štipendiá pre doktorandov sa týmito úpravami zvýšia," uviedla pre TASR hovorkyňa ministerstva školstva Viera Trpišová.

Po 1. januári 2008 bude štipendium doktoranda pri nástupe na štúdium 13 500 Sk, po vykonaní dizertačnej skúšky dosiahne 15 820 Sk. "Podporou tohto štúdia chceme zvýšiť počet doktorandov, ktorí tvoria základ sociálneho a ekonomického rozvoja spoločnosti," zdôvodnil minister Ján Mikolaj.

V súčasnosti je štipendium doktoranda pred nástupom na štúdium po zdanení a odvedení odvodov necelých 11 tisíc korún, po dizertačnej skúške je jeho čistý príjem 12 610 korún.

Ministerstvo školstva týmto zavŕšilo proces transformácie doktorandského štúdia na tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania.

3. 12. 2007 18:43:00 | Copyright © TASR 2007

 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie