Tlačová správa EKOFÓRA Print
Written by Milan   
Protestný stanový tábor občanov na námestí SNP proti navrhovanej zonácii Tatranského národného parku a rozhodnutiu MŽP SR povoliť ťažbu dreva z najprísnejších rezervácií
TS.: 22.4.2010, Bratislava

Lesoochranárske zoskupenie VLK, aktívni občania, štatutári mimovládnych organizácií siete EKOFÓRUM a odborná verejnosť pozývajú všetkých občanov, ktorým ležia na srdci Tatry, aby sa pridali k veľkému občianskemu protestu v prospech Tatier a ochrane slovenských národných rezervácií. Stanový tábor vznikne na Námestí SNP v Bratislave v piatok 23. apríla od 16.00.

Verejnosť aj odborníci sú šokovaní jednostranným, odborne nepodloženými a účelovými rozhodnutiami Ministerstva životného prostredia SR, ktoré by mali nezvratné likvidačné dôsledky pre TANAP, ale aj prírodné rezervácie ako Tichá a Kôprová dolina a Zadná Poľana. Arogancia, s akou sa ignoruje odborná verejnosť, verejná mienka a pripomienky odborných inštitúcií, presiahla únosnú mieru. Niekoľko desiatok súdnych rozhodnutí potvrdilo nekvalifikované a nezákonné postupy zodpovedných úradníkov štátnej správy vo veci ochrany životného prostredia a ochrany národných rezervácií. Ani rozsudky súdov však neviedli k vyvodeniu zodpovednosti voči vedúcim pracovníkom rezortu. Vedenie štátnych inštitúcií nielenže nepripúšťa žiadnu odbornú a relevantnú diskusiu o vedeckých argumentoch a podkladoch pre takéto rozhodnutia, ale vytvára nátlak aj na vlastných odborných pracovníkov, čoho dôsledkom je nielen ignorovanie odborných argumentov a porušovanie právnych postupov, ale v konečnom dôsledku vážne ohrozenie existencie prírodných rezervácií a národných parkov na Slovensku. Zabrániť tomu môžu len masové prejavy občianskeho odporu.

Stanový tábor na Námestí SNP v Bratislave je veľký občiansky protest proti navrhovanej zonácii TANAPu, ktorá by znamenala zrušenie bezzásahového režimu na 8800 hektároch národného parku, a proti ministerstvom odsúhlasenej ťažbe dreva v najprísnejších rezerváciách.

„Príroda, stromy, vtáky a zvieratá sa nevedia brániť. Ale my sa vieme a preto im pomôžeme a pomôžeme tým nielen nám, ale i ďalším generáciám ľudí, ktorí budú chcieť vidieť prírodu, a Tatry v ich prirodzenej a neporušenej kráse. Apríl je mesiac lesov. 22. apríl je Deň Zeme. 23.-24. apríla z piatka na sobotu začnú občania, zástupcovia MVO a odborná verejnosť bivakovať veľmi netradične a to na námestí uprostred Bratislavy. Cieľom je verejne demonštrovať svoje odhodlanie brániť slovenskú prírodu, Tatry a národné prírodné rezervácie“ Juraj Lukáč, LZ VLK

„Obraz o vyspelosti krajiny tvorí aj jej vzťah ku kultúrnemu a prírodnému dedičstvu, jeho ochrana, propagácia, rozširovanie a zveľaďovanie. Toto dedičstvo je naše, spoločné. Kompetentní pracovníci súčasnej vlády sa svojimi rozhodnutiami, postojmi, nekonaním či mlčaním správajú k nášmu prírodnému bohatstvu bez náznaku úcty. Nedopustime aby Slovensko, teda aj my všetci, ktorí prírodu neprepočítavajú na peňažný zisk, skončilo pod označením "krajina barbarov", s pečaťou nevratných škôd na prírodnom bohatstve našej krajiny. Deti nám to nezabudnú.“

Daniel Lešinský, Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy, člen siete EKOFÓRUM.)Program:

Piatok 23. apríla:

od 16,00 prezentácie, workshopy, výstavy

od 17,00 vystúpenie hudobných kapiel

od 18,00 premietanie filmu Znovuzrodenie lesa

Od 21,00 hod. je potrebné rešpektovať nočný kľud, preto program bude prebiehať tichou formou.

Sobota 24. apríla:

Prenocovanie v stanoch na námestí SNP

Od 11,00 prezentácie, workshopy, výstavy

Od 15,00 Hlavný program: vystúpenia pozvaných hostí

( o 19.00 Kinosála 2, Aupark, Bratislava PREMIÉRA slovenského filmu Strážca divočiny venovaný Tichej doline,
Slovenský film Roba Rajchla a Erika Baláža Strážca divočiny, o poslednom naozaj divokom kúsku tatranskej prírody a o medveďoch, ktoré tam žijú. Súčasťou bloku FENOMÉN bude diskusia o Tichej doline, ktorej sa okrem Erika a Roba zúčastní aj Juraj Lukáč, ďalších hostí čoskoro potvrdíme. A ak ste ešte nedržali v ruke čerstvú knihu Erika Baláža Posledná pevnosť, chystáme aj autogramiádu, za účasti talianskeho fotografa Bruna D'Amicis.)

POZNÁMKA

Akcia je organizovaná občanmi a ochranárskymi organizáciami, má všetky potrebné povolenia. K stanom nie je nutné priniesť kolíky, pre ochranu trávnika alebo dlažby budú na mieste kamene a drevené hranoly na upevnenie stanov. Pre tých, ktorí budú nocovať na Námestí SNP, sú zabezpečené sociálne zariadenia a občerstvenie (tatranský kotlíkový guláš, vegetariánska kapustnica, čaj).

Sprievodnou akciou protestu je medzinárodná petícia adresovaná Vláde Slovenskej Republiky „Zabráňme zničeniu najstaršieho slovenského národného parku“ ktorú za 2 dni podporilo 13 000 ľudí.

http://www.ekoforum.sk/peticia/stop-destruction-tatra-sk


Za pozývateľov

občan Juraj Lukáč, občan Alojz Hlina s podporou organizácií siete EKOFÓRUM:

Zdeněk Pochop, Asociácia strážcov chránených území Slovenska, Spišská Nová Ves
Ing. Daniel Lešinský, PhD.,Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy (CEPTA), Zvolen
Mgr. Richard Medal, Centrum environmentálnych aktivít, Trenčín
Marek Kurinec, Dubnická Environmentálna Skupina, Dubnica nad Váhom
Mgr. Juraj Smatana, Klub Strážov, Považská Bystrica
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Nádej pre Sad Janka Kráľa, Bratislava
Mgr. Rudolf Pado, Občianske združenie TATRY, Liptovský Mikuláš
Jozef Chavko, Ochrana dravcov na Slovensku, Bratislava
Ing. Zuzana Václavová, Pre Prírodu, Trenčín
Mgr. Miroslav Demko, Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko, Bratislava
Ing. Štefan Szabó, PhD., SOSNA, Košice
Mgr. Zuzana Aimaq – Fialová, VIA IURIS - CENTRUM PRE PRÁVA OBČANA, Pezinok
Mgr. Pavol Široký, ZA MATKU ZEM, Bratislava
Martin Valentovič, Priatelia Zeme – SPZ, Košice
Ing. Martin Ceľuch, Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku, Bardejov
Mgr. Juraj Hipš, Živica – Centrum environmentálnej a etickej výchovy, Bratislava


kontakty:

Juraj Lukáč 0903772956
Erik Baláž 0911779010
Alojz Hlina 0905353230

Rozoslanie informácií médiám zabezpečuje:
Juraj Smatana 0907 034 666
Elena Pätoprstá 0905 537102
Servisné centrum Ekofóra
Švabinského 17
851 01 Bratislava
Tel/Fax: 00421/2/63534793
www.ekoforum.sk

Last Updated on Friday, 23 April 2010 11:26