Dni ekologického poľnohospodárstva na Slovensku 2005 Print
Written by Administrátor   
Ponická Huta 28. 09. 2005 (PRIATELIA ZEME-CEPA) Od 23. septembra do 17. októbra 2005 sa na Slovensku po prvýkrát konajú Dni ekologického poľnohospodárstva. Do akcie sa zapojili ekofarmy, spracovatelia, obchody s biopotravinami, školy, občianske združenia, jednotlivci. Cieľom podujatia je predstaviť produkty ekologického poľnohospodárstva ako veľmi chutné, zdravé a bezpečné potraviny, ktoré boli prísne kontrolované v celom procese „od vidiel až po vidličku“ a informovať ľudí, kde sa dajú bioprodukty a biopotraviny získať. Mottom Dní je: „Nájdi si svojho ekofarmára!“

Dni ekologického poľnohospodárstva na Slovensku 2005

Od 23. septembra do 17. októbra 2005 sa na Slovensku po prvýkrát konajú Dni ekologického poľnohospodárstva. Do akcie sa zapojili ekofarmy, spracovatelia, obchody s biopotravinami, školy, občianske združenia, jednotlivci. Cieľom podujatia je predstaviť produkty ekologického poľnohospodárstva ako veľmi chutné, zdravé a bezpečné potraviny, ktoré boli prísne kontrolované v celom procese „od vidiel až po vidličku“ a informovať ľudí, kde sa dajú bioprodukty a biopotraviny získať. Mottom Dní je: „Nájdi si svojho ekofarmára!“


Spotrebiteľ často nevie, čo znamená kvalita BIO. Vo viacerých krajinách EÚ preto prebiehajú podobné podujatia, napríklad septembrový „Mesiac biopotravín“ v Českej republike (www.mesicbiopotravin.cz).

Biotraviny predstavujú chutnú a užitočnú alternatívu k ponuke hypermarketov. Ich konzumáciou môžu ľudia pomôcť chrániť životné prostredie, zvyšovať biologickú rozmanitosť a podporovať rozvoj vidieka. Ekologické poľnohospodárstvo je jednou z priorít poľnohospodárskej politiky Európskej únie a Slovenska. Formálne je táto priorita zakotvená v Pláne rozvoja vidieka SR 2004 –2006 v opatrení č. 5 „Agroenvironment a životné podmienky zvierat“. Agroenvironmentálna podpora je snahou o integráciu agrárnej a environmentálnej politiky s cieľom ekologizácie hospodárenia v poľnohospodárskej krajine, ochrany základných zložiek životného prostredia, biologickej rozmanitosti, prírodného a kultúrneho dedičstva. Ekologickí poľnohospodári majú preto nárok na získanie nadštandardných dotácií.

Počas Dní ekologického poľnohospodárstva bude možné navštíviť ekofarmy a dozvedieť sa o spôsobe ekologického pestovania rastlín alebo chovu zvierat priamo na mieste. Predajne zdravej výživy usporiadajú ochutnávky, mimovládne organizácie a školy prednášky. Vo väčších slovenských mestách budú info-stánky a výstava o ekologickom poľnohospodárstve BIO-NEBIO. Na web stránke Dní ekologického poľnohospodárstva (http://www.biospotrebitel.sk/dni-ep/), v bio-obchodoch a info-stánku bude prebiehať hlasovanie „O najobľúbenejšiu slovenskú biopotravinu“.

Hlavným organizátorom podujatia je EKOTREND – Zväz priateľov ekologického poľnohospodárstva (www.ecotrend.sk). Spoluorganizátormi sú Centrum environmentálnych aktivít (www.cea.sk), Agro-eko fórum (platforma 15 MVO na Slovensku, ktorá presadzuje zásady trvalo udržateľného poľnohospodárstva na politickej úrovni aj v praxi) a Priatelia Zeme. Podujatie je pripravované v spolupráci a pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva SR.

Všetky informácie o Dňoch ekologického poľnohospodárstva nájdete denne aktualizované na: www.biospotrebitel.sk/dni-ep

Publikované: 28. 09. 2005
Last Updated on Friday, 16 June 2006 14:43