Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Media Back end of nuclear power Stratégia likvidácie jadrového odpadu zvýhodňuje elektrárne na úkor občanov
Stratégia likvidácie jadrového odpadu zvýhodňuje elektrárne na úkor občanov PDF Print E-mail
Written by Peter Mihók   
Stiahnuť dokument v pdf

Bratislava, 19. novembra 2007

Mimovládne organizácie Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy a ZA MATKU ZEM vyjadrujú ostrý nesúhlas s návrhom plánu finančného zabezpečenia Stratégie záverečnej časti jadrovej energetiky (ZČJE) a s nekorektným plánom prerokovania tohto návrhu s verejnosťou.

Národný jadrový fond (NJF) bol povinný pripraviť Stratégiu ZČJE do 30. júna 2007 . MH SR však tento návrh verejnosti sprístupnilo až 6. novembra. „Podľa oficiálneho oznámenia o verejnom prerokovaní bolo možné stanoviská k návrhu stratégie zaslať na MH SR do 21 dní od jeho zverejnenia, t.j. do 27 novembra. V skutočnosti však MH SR ako posledný termín na doručenie stanovísk bude akceptovať 20. november , kedy je navyše naplánované samotné verejné prerokovanie návrhu stratégie. Vzhľadom k tomu, že návrh stratégie sa tvoril niekoľko rokov, a MH SR jeho pracovné verzie nezverejňovalo, považujeme dva týždne na tvorbu stanoviska za nereálne krátky čas. Prístup MH SR k MVO je dlhodobo arogantný“, povedal Pavol Široký z organizácie ZA MATKU ZEM.

Podľa Petra Mihóka z organizácie Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy je predložený návrh plánu finančného zabezpečenia Stratégie ZČJE „veľmi neprofesionálne pripravený a založený na nesprávnych metódach rozpočtovania. Návrh navyše rozpočtuje príjmy a výdavky fondu iba do roku 2015, pritom samotná stratégia obsahuje projekty načasované až do roku 2115 . Z návrhu nie je jasné, ako chce NJF získať desiatky miliárd korún potrebné na projekty plánované po roku 2015.“

Návrh Stratégie ZČJE predpokladá, že NJF v najbližších dvoch rokoch dosiahne príjmy takmer 4 miliardy Sk ročne. Slovensko však v transakčnom dokumente sľúbilo prevádzkovateľom jadrových elektrární, že ich ročné príspevky do NJF neprevýšia do konca roka 2009 sumu 2,6 miliardy Sk . „Návrh finančného zabezpečenia Stratégie ZČJE navyše znižuje príspevky elektrární do NJF na necelé 2 miliardy Sk v roku 2009 . Namiesto toho by chýbajúce miliardy mali zaplatiť spotrebitelia elektriny prostredníctvom dodatočných doplatkov distribučným spoločnostiam. Návrh jednoznačne zvýhodňuje elektrárne na úkor občanov“, tvrdí Mihók.

Deficit v NJF, ktorý MH SR odhaduje na vyše 71 miliárd Sk , sa podľa návrhu plánu finančného zabezpečenia Stratégie ZČJE nemá pokryť koncepčným spôsobom, ale z pragmatických dôvodov sa má vyrovnávať priebežne podľa aktuálnej potreby . „MH SR chce deficit pokryť výlučne vynútenými odvodmi od spotrebiteľov elektriny, ktoré bude každoročne stanovovať ministerstvo tak, ako sa mu zachce. Pritom príspevky elektrární do NJF ministerstvo zvyšovať neplánuje. Kým Slovensko v transakčnom dokumente Enelu sľúbilo, že mu bude nové príspevky do NJF limitovať do konca roka 2009 a príspevky na úhradu deficitu kompenzovať do konca roka 2014, návrh plánu finančného zabezpečenia Stratégie ZČJE rozširuje tieto sľuby o ďalšie desiatky miliárd korún v priebehu celého tohto storočia. Všetku ťarchu za minulé chyby štátu, z ktorých profitovali a stále profitujú Slovenské elektrárne, chce štát preniesť na spotrebiteľov elektriny, teda občanov a podnikateľov“, dodáva Mihók.

Dodatočné odvody od spotrebiteľov elektriny by sa podľa návrhu MH SR navyše nemali vyberať iba z elektriny vyrobenej v jadrových elektrárniach, ale napríklad aj z elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie či z elektriny nakúpenej v zahraničí. MVO v tejto veci už v roku 2005 podali podnet na Európsku komisiu, tá ho uznala za vecne opodstatnený a požiadala Slovensko, aby ju o všetkých krokoch smerom k dodatočnému zdaňovanou spotrebiteľov vopred informovalo. MVO sú pobúrené, že v návrhu plánu finančného zabezpečenia Stratégie ZČJE o tejto skutočnosti nie je ani zmienka. Podľa MVO sa MH SR správa nielen nesociálne k občanom a podnikateľom, ale je nekorektné aj smerom k Bruselu.

Bližšie informácie podá Peter Mihók na tel. č. 0905/746884.

Last Updated on Wednesday, 05 December 2007 13:51
 

Most read last month

Most read last week

Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie