Stratégia likvidácie jadrového odpadu zvýhodňuje elektrárne na úkor občanov Print
Written by Peter Mihók   
Stiahnuť dokument v pdf

Bratislava, 19. novembra 2007

Mimovládne organizácie Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy a ZA MATKU ZEM vyjadrujú ostrý nesúhlas s návrhom plánu finančného zabezpečenia Stratégie záverečnej časti jadrovej energetiky (ZČJE) a s nekorektným plánom prerokovania tohto návrhu s verejnosťou.

Národný jadrový fond (NJF) bol povinný pripraviť Stratégiu ZČJE do 30. júna 2007 . MH SR však tento návrh verejnosti sprístupnilo až 6. novembra. „Podľa oficiálneho oznámenia o verejnom prerokovaní bolo možné stanoviská k návrhu stratégie zaslať na MH SR do 21 dní od jeho zverejnenia, t.j. do 27 novembra. V skutočnosti však MH SR ako posledný termín na doručenie stanovísk bude akceptovať 20. november , kedy je navyše naplánované samotné verejné prerokovanie návrhu stratégie. Vzhľadom k tomu, že návrh stratégie sa tvoril niekoľko rokov, a MH SR jeho pracovné verzie nezverejňovalo, považujeme dva týždne na tvorbu stanoviska za nereálne krátky čas. Prístup MH SR k MVO je dlhodobo arogantný“, povedal Pavol Široký z organizácie ZA MATKU ZEM.

Podľa Petra Mihóka z organizácie Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy je predložený návrh plánu finančného zabezpečenia Stratégie ZČJE „veľmi neprofesionálne pripravený a založený na nesprávnych metódach rozpočtovania. Návrh navyše rozpočtuje príjmy a výdavky fondu iba do roku 2015, pritom samotná stratégia obsahuje projekty načasované až do roku 2115 . Z návrhu nie je jasné, ako chce NJF získať desiatky miliárd korún potrebné na projekty plánované po roku 2015.“

Návrh Stratégie ZČJE predpokladá, že NJF v najbližších dvoch rokoch dosiahne príjmy takmer 4 miliardy Sk ročne. Slovensko však v transakčnom dokumente sľúbilo prevádzkovateľom jadrových elektrární, že ich ročné príspevky do NJF neprevýšia do konca roka 2009 sumu 2,6 miliardy Sk . „Návrh finančného zabezpečenia Stratégie ZČJE navyše znižuje príspevky elektrární do NJF na necelé 2 miliardy Sk v roku 2009 . Namiesto toho by chýbajúce miliardy mali zaplatiť spotrebitelia elektriny prostredníctvom dodatočných doplatkov distribučným spoločnostiam. Návrh jednoznačne zvýhodňuje elektrárne na úkor občanov“, tvrdí Mihók.

Deficit v NJF, ktorý MH SR odhaduje na vyše 71 miliárd Sk , sa podľa návrhu plánu finančného zabezpečenia Stratégie ZČJE nemá pokryť koncepčným spôsobom, ale z pragmatických dôvodov sa má vyrovnávať priebežne podľa aktuálnej potreby . „MH SR chce deficit pokryť výlučne vynútenými odvodmi od spotrebiteľov elektriny, ktoré bude každoročne stanovovať ministerstvo tak, ako sa mu zachce. Pritom príspevky elektrární do NJF ministerstvo zvyšovať neplánuje. Kým Slovensko v transakčnom dokumente Enelu sľúbilo, že mu bude nové príspevky do NJF limitovať do konca roka 2009 a príspevky na úhradu deficitu kompenzovať do konca roka 2014, návrh plánu finančného zabezpečenia Stratégie ZČJE rozširuje tieto sľuby o ďalšie desiatky miliárd korún v priebehu celého tohto storočia. Všetku ťarchu za minulé chyby štátu, z ktorých profitovali a stále profitujú Slovenské elektrárne, chce štát preniesť na spotrebiteľov elektriny, teda občanov a podnikateľov“, dodáva Mihók.

Dodatočné odvody od spotrebiteľov elektriny by sa podľa návrhu MH SR navyše nemali vyberať iba z elektriny vyrobenej v jadrových elektrárniach, ale napríklad aj z elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie či z elektriny nakúpenej v zahraničí. MVO v tejto veci už v roku 2005 podali podnet na Európsku komisiu, tá ho uznala za vecne opodstatnený a požiadala Slovensko, aby ju o všetkých krokoch smerom k dodatočnému zdaňovanou spotrebiteľov vopred informovalo. MVO sú pobúrené, že v návrhu plánu finančného zabezpečenia Stratégie ZČJE o tejto skutočnosti nie je ani zmienka. Podľa MVO sa MH SR správa nielen nesociálne k občanom a podnikateľom, ale je nekorektné aj smerom k Bruselu.

Bližšie informácie podá Peter Mihók na tel. č. 0905/746884.

Last Updated on Wednesday, 05 December 2007 13:51