Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Pesticides and food Documents and publications Výsledky monitorovania pesticídov v členských krajinách
Výsledky monitorovania pesticídov v členských krajinách PDF Print E-mail
EUROSTAT zverejnil vo februári 2007 výsledky monitorovania pesticídov v členskych krajinách za obdobie 1992-2003 vrátane nových členskych krajín (i SR). Správa zhŕňa, že množstvo používaných pesticídov stále rastie napriek uvedeniu na trh nových, vysokokoncentrovaných prípravkov (low-dose active ingredients). Celú správu nájdete na stránke:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-76-06-669/EN/KS-76-06-669-EN.PDF
Last Updated on Monday, 12 March 2007 13:28
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie