Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Pesticides and food Documents and publications Priority činnosti v oblasti pesticídov/Priorities on pesticide action
Priority činnosti v oblasti pesticídov/Priorities on pesticide action PDF Print E-mail
30.06.2006, Zvolen; Transparentnosť, monitoring, správna farmárska prax, bezpečné limity pre ľudí a systém samofinancovania sú hlavné pojmy priorít činností oz CEPTA - Centra pre trvaloudržateľné alterantívy práce na euróskej úrovni. V prílohe nájdete aj priority oz CEPTA pre prácu v oblasti pesticídov na rok 2006.

Návrh priorít činnosti o.z. CEPTA v oblasti “Pesticídy” v rámci Európskej únie na nasledujúce tri roky

(Proposals of CEPTA priorities on pesticide action in the EU for next three years)

  1. Transparentnosť a informovanosť

(Transparency and information)  1. Monitoring – smerovanie k efektívnemu monitoringu použitia pesticídov a biocídov ako aj k efektívnemu monitoringu ich rezíduí v životnom prostredí a v potravinách

(Monitoring – towards effective monitoring of pesticides and biocides use and residues)  1. Správna poľnohosp. prax (GAP)/najlepšia poľnohosp. prax (BAP) – akékoľvek poľnohospodárske dotácie z EU naviazané na dodržiavanie zásad BAP

(GAP/BAP – any EU subsidy fixed with the best agriculture practice)  1. Maximálny limit rezíduí pesticídov v potravinách (MRL) bezpečný pre človeka a životné prostredie

(MRLs safe for human and environment)  1. Samofinancovanie – už žiadne Euro daňových poplatníkov na kontrolu použitia a monitoring pesticídov/biocídov

(Self-financing – NO EURO from taxpayer´s money for pesticides/biocides usage and control)Detailnejší popis priorít je v dokumente na stiahnutie (v angličtine):

More details in this document (in English):

Proposals of CEPTA priorities on pesticide action in the EU for next three years - Download PDF [200 kB]

Priority na národnej úrovni na najbližšie mesiace (03/2006) sú v dokumente na stiahnutie (v angličtine):

National priorities of CEPTA for next months (03/2006) - Download PDF [200 kB]
Last Updated on Thursday, 02 November 2006 13:05
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie