Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Pesticides and food Documents and publications Stop GLYFOSÁT – nechceme toxické chemikálie v našom prostredí a v potravinách
Stop GLYFOSÁT – nechceme toxické chemikálie v našom prostredí a v potravinách PDF Print E-mail

Glyfosát je účinná látka používaná v širospektrálnych herbicídoch (pesticíd) od firmy Monsanto. Je to nepoužívanejší pesticíd na svete, na Slovensku sa ročne aplikujú 100vky ton herbicídov s glyfosátom (napr. Roundup) – v poľnohospodárstve, v parkoch na ihriskách, na železničných tratiac a pod. Dňa 7/8.03.2016 budú členské štáty EÚ hlasovať za predĺženie povolenia používať glyfosát v EÚ na ďalších 15 rokov.

Svetová zdravotnícka organizácia – WHO vyhlásila 20.03.2015 glyfosát cez Svoj inštitút na výskum rakoviny IARC za potenciálny karcinogén a 29.07.2015 vydala kompletnú monografiu hodnotenia glyfosátu. Tento záver bol prijatý na základe analýzy dostupných karentovaných výskumov toxicity pesticídov s obsahom glyfosátu, ktoré sa dodnes používajú.

EFSA – Európsky úrad pre bezpečné potraviny (patrí pod EÚ/EC) však následne 12.11.2015 prijal opačné stanovisko, že glyfosát nie je karcinogén a preto ho odporúča schváliť na ďalšie používanie. Tento opačný záver vysvetľuje EFSA negatívnym hodnotením toxicity glyfosátu v dodatočných tajných, teda nezverejnených štúdiách, ktoré boli platené a zadávané producentom!

Je neprípustné aby sa v Európe uvoľňovali do životného prostredia chemické látky, vrátane glyfosátu, na základe tajných štúdii priemyslu, ktoré hodnotia európske inštitúcie!

Podporte – Európska petícia STOP Glyphosate (06.03.2016 s viac ako 170 tis. signatárov):

https://act.wemove.eu/campaigns/stop-glyphosate

(podpis musíte následne potvrdiť zo svojho mailu)

Kritika procesu hodnotenia glyfosátu ako aj poukázanie na vplyvy priemyslu na rozhodovací proces EFSA: http://corporateeurope.org/efsa/2016/03/glyphosate-relicensing-story-so-far 

 

Glyfosát odmietajú dnes už 100vky vedcov: http://www.i-sis.org.uk/Independent_Scientists_Manifesto_on_Glyphosate.php

 

V prílohách okrem iného prikladáme:

1. vedeckú kritiku na proces hodnotenia „bezpečnosti“ glyfosátu na úrade EFSA, resp. rozdielov medzi pozitívnym hodnotením glyfosátu EFSA-EÚ a negatívnym hodnotením IARC/WHO (EN) - príloha 1.

2. Analýza rizík používania pesticídov s účinnou látkou glyfosát z praktických skúseností (EN) – príloha 2:

3. Vzorový list ministerstvu MPRV SR (upravte, skráťte, doplňte a pošlite ako e-mail alebo list)

Last Updated on Monday, 16 May 2016 17:54
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie