Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Pesticides and food Information about the topic and contacts
Pesticídy a potraviny na Slovensku očami spotrebiteľa PDF Print E-mail
Written by Daniel Lešinský   

Viac ako 70% spotrebiteľov v Európskej únii i na Slovensku sa obáva rezíduí pesticídov v potravinách, oprávnene  - približne v  polovici všetkého skúmaného ovocia, zeleniny a obilnín sa nachádzajú rezíduá pesticídov. Čo môžeme robiť okrem pestovania svojho ovocia a zeleniny, dôkladnému umývaniu ovocia a nákupu ekologických potravín? Bez veľkých nákladov zmeniť informačný systém o rezíduách pesticídov v SR ako aj vypracovať dobrý Národný akčný plán používania pesticídov v SR.

 

Pesticídy patria medzi najobávanejšie cudzorodé látky v potravinách v krajinách EÚ, i na Slovensku. Hovoria o tom výsledky ostatného EUROBAROMETRA, ktorý skúmal postoj Európanov ku kvalite a bezpečnosti potravín. Viac nájdete vo výsledkoch prieskumu EUROBAROMETRA z novembra roku 2010. Na Slovensku máme stále problémy, ktoré veríme že sa nám podarí apoň čiastočne riešiť s novým vedením MPRV SR:

- s nedostatočným financovaním monitoringu rezíduí pesticídov čo do počtu analyzovaných vzoriek i čo do rozsahu analyzovaných účinných látok, zaostávame aj za okolitými krajinami, nehovoriac o priemere EÚ;

- s oneskoreným a neadresným oznamovaním výsledkov analýz rezíduí pesticídov vo vzorkách potravín. Existujúci Rapid Alert Systém na vzorky presahujúce limity MRL (maximálne limity rezíduí pesticídov) považujeme za nedostatočný;

- absenciu prepočtov existujúcich nálezov rezíduí pesticídov vo vzorkách potravín (monitoring v rámci MRL) chrániace zdravie obyvateľov teda ADI (akceptovateľná denná dávka) a ARfD (akútna referenčná dávka) a rovnako absencia zohľadnenia kombinačného efektu pri výskyte viacerých druhov rezíduí pesticídov, čo je v prípade približne 25% ovocia, zeleniny a obilnín;

Slovenská republika má v roku 2011 pripraviť Národný akčný plán používania pesticídov (NAP), v ktorom je možné prijať efektívne opatrenia znižujúce zaťaženie životného prostredia, potravín vody a pod. pesticídmi a ich rezíduami. Ponúkame kompetentnému MPRV SR spoluprácu pri tvorbe tohto dôležitého dokumentu, ktorý môže byť kľúčový pre udržateľné používanie pesticídov v SR. V prílohe nájdete list adresovaný ministrovi MPRV SR Zsoltovi Simonovi, v ktorom ponúkame skúsenosti a poznanie v oblasti tvorby národného akčného plánu európskej siete PAN-Europe, ktorá vypracovala metodický dokument ako pripraviť dobrý NAP.  Viac materiálov o pesticídoch nájdete na našich stránkach CEPTA „Pesticídy a potraviny“.

Last Updated on Thursday, 13 January 2011 14:57
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie