Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Pesticides and food Research and monitoring
Research and monitoring
CEPTA and pesticides in Slovakia - the year 2007 PDF Print E-mail

Stiahnuť prílohu12.12.2007, Zvolen, Daniel Lešinský
In 2007 we took part on more national events. Brief summary of our activities relating to pesticides and healthy food in the year 2007 in Slovakia you will find in attached document.

Last Updated on Monday, 13 July 2009 13:53
 
Official data on pesticide residues PDF Print E-mail
Správy o stave pesticídov (v angličtine)

Last Updated on Saturday, 08 January 2011 09:06
 
Report: Official data on pesticide residues in products (food) of plant origin, in Slovakia 2004 PDF Print E-mail
Stiahnuť dokument13.10.2006; Zhrnutie oficiálnych údajov výskytu rezíduí pesticídov vo vzorkách potravín rastlinného pôvodu v SR za rok 2004 (v angičtine).

Last Updated on Monday, 30 June 2008 19:14
 
Report: Official data on pesticide residues in water, SLOVAKIA 2004 PDF Print E-mail
Stiahnuť dokument13.10.2006; Zhrnutie oficiálnych údajov výskytu rezíduí pesticídov vo vodách v SR za rok 2004 (v angičtine).
Last Updated on Monday, 30 June 2008 19:14
 
Report: Official data on pesticide residues in products of plant origin in Czech Republic (2004). PDF Print E-mail
Stiahnuť dokument13.10.2006; Zhrnutie oficiálnych údajov výskytu rezíduí pesticídov vo vzorkách potravín rastlinného pôvodu v Českej republike za rok 2004 (v angičtine).
Last Updated on Monday, 30 June 2008 19:14
 
Report: Official data on pesticide residues in water in Czech Republic, 2004/2005 PDF Print E-mail
Stiahnuť dokumentReport: Official data on pesticide residues in water in Czech Republic, 2004/2005
by M.Veverka and D. Lesinsky, CEPTA, Slovakia
Last Updated on Monday, 30 June 2008 19:14
 


Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie