Realized projects
Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Projects Realized projects
Realized projects
Aktivity oz CEPTA 2006-2012 PDF Print E-mail
Written by Daniel Lešinský   

Stručný prehľad aktivít oz CEPTA v rokoch 2006-2012 nájdete v prílohe dole nižšie.

Last Updated on Monday, 28 October 2013 12:15
 
Projekt AGROWATER PDF Print E-mail
Written by Miloš Veverka   
L1 P1
S2

Projekt AGROWATER

Projekt AGROWATER je cezhraničný vedecko – výskumný projekt, ktorý skúma aktuálny stav znečistenia vôd Dunaja pesticídmi a podiel poľnohospodárstva na tomto znečistení. Taktiež zisťuje vplyv rôznych metód poľnohospodárstva (konvenčné, integrované, ekologické) na vybrané pôdne vlastnosti (ekotoxicita, mikrobiálna aktivita).

Na základe týchto zistení budú vytvorené metodické postupy pre poľnohospodárov na elimináciu znečistenia prostredia pesticídmi. Budú organizované workshopy a školenia pre farmárov a so zisteniami a výsledkami projektu bude pomocou médií oboznamovaná aj široká verejnosť.

 

Last Updated on Friday, 16 May 2014 10:40
 
Skryté ekonomické aspekty jadrovej energetiky 2 PDF Print E-mail
Written by Peter Mihók   

Cieľom tohto projektu, nadväzujúceho na projekt Skryté ekonomické aspekty jadrovej energetiky, bolo zaktualizovať štúdiu o finančnom deficite v Národnom jadrovom fonde, a aplikovať jej závery v pripomienkach k ekonomickej časti návrhu Stratégie záverečnej časti jadrovej energetiky.

Obdobie realizácie projektu> 1. 10. 2007 až 31. 5. 2008. Financovanie projektu: grant od nadácie Ekopolis vo výške 151 616,- Sk.

Last Updated on Wednesday, 20 February 2013 13:31
 
Skryté ekonomické aspekty jadrovej energetiky PDF Print E-mail
Written by Peter Mihók   

Cieľ projektu:  zobjektívniť verejnú mienku o ekonomických aspektoch jadrovej energie pomocou  objasnenia a medializácie skrytých foriem podpory jadrovej energetiky zo slovenských verejných fondov.

Last Updated on Wednesday, 05 December 2007 12:37
 


Most read last month

Most read last week

Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie