Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Projects Realized projects Back end of nuclear power
Skryté ekonomické aspekty jadrovej energetiky
Skryté ekonomické aspekty jadrovej energetiky 2 PDF Print E-mail
Written by Peter Mihók   

Cieľom tohto projektu, nadväzujúceho na projekt Skryté ekonomické aspekty jadrovej energetiky, bolo zaktualizovať štúdiu o finančnom deficite v Národnom jadrovom fonde, a aplikovať jej závery v pripomienkach k ekonomickej časti návrhu Stratégie záverečnej časti jadrovej energetiky.

Obdobie realizácie projektu> 1. 10. 2007 až 31. 5. 2008. Financovanie projektu: grant od nadácie Ekopolis vo výške 151 616,- Sk.

Last Updated on Wednesday, 20 February 2013 13:31
 
Skryté ekonomické aspekty jadrovej energetiky PDF Print E-mail
Written by Peter Mihók   

Cieľ projektu:  zobjektívniť verejnú mienku o ekonomických aspektoch jadrovej energie pomocou  objasnenia a medializácie skrytých foriem podpory jadrovej energetiky zo slovenských verejných fondov.

Last Updated on Wednesday, 05 December 2007 12:37
 


Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie