Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Waste and biowaste Informácie o téme a kontakty Ozdravme financovanie triedenia a recyklácie odpadov!
Ozdravme financovanie triedenia a recyklácie odpadov! PDF Print E-mail

IMG 20191118 114121 DR008 NadobyTZ-All Vyr2Zm25.09.2020 (aktualizované 30.09.2020)

Triedený zber a recyklácia obalov a neobalových výrobkov (papier, plasty, sklo, kovy a nápojové kartóny) spôsobuje obciam, mestám a predovšetkým zberovým spoločnostiam nemalé finančné problémy. Financie, ktoré zberové spoločnosti dostávajú od organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV) dlhodobo nestačia na pokrytie reálnych nákladov spojených s triedeným zberom a už vôbec nie na ich kvalitnú recykláciu. Následkom je okrem druhotnej platobnej neschopnosti menších zberových spoločností tiež znižovanie komfortu triedenia pre občana, ako napr. nedostatok farebných nádob, preplnené kontajnery či nedostatočné konečné dotrieďovanie separátov.

Ministerstvo v posledných dňoch predstavilo zámer výrazne navýšiť financovanie triedeného zberu na Slovensku. Tento zámer bol 24.09.2020 parlamentom schválený v tzv. rýchlikovej novele zákona o odpadoch. Konkrétne minimálne výšky sadzieb, aké budú musieť OZV platiť zberovým spoločnostiam, sa ešte len budú nastavovať vyhláškou, ktorá by mala limitovať aj zisk OZV tak, aby navýšené financie nakoniec naozaj skončili v triedenom zbere a recyklácii.

Podporujeme snahu ozdraviť financovanie triedenia odpadov a požadujeme, aby Ministerstvo životného prostredia SR bezodkladne nastavilo spravodlivý systém financovania triedeného zberu a recyklácie tak, aby poskytoval dostatok financií pre pokrytie všetkých potrebných a reálnych nákladov spojených s výkonom triedeného zberu obalov a neobalových výrobkov vrátane investičných nákladov do zberných nádob, infraštruktúry triedeného zberu, informačnej kampane, ako aj nákladov na zabezpečenie a rozvoj kvalitných kapacít na materiálovú recykláciu na Slovensku. Len tak bude v tomto sektore odpadového hospodárstva v SR naplnený princíp znečisťovateľ platí.

Podporu vyjadrili aj Únia miest Slovenska a ZMOS. Stanovisko podporilo taktiež 26 zberových spoločností z celého Slovenska, ktoré zabezpečujú triedený zber pre 3 760 000 obyvateľov SR.

Viac sa dozviete v priloženom podpornom stanovisku.

Last Updated on Wednesday, 30 September 2020 09:38
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie