“Days of Organic Agriculture 2009” in Zvolen Print
Written by Andrej Devečka   

During the “Days of Organic Agriculture” CEPTA organized a series of activities focused on several topic areas such as: organic products, local production and consumption systems, biofuels or pesticides in food. Workshop, discussion and lectures were organized, grouped in the campaign "Healthy and responsible food".


Dni ekologického poľnohospodárstva 2009 vo Zvolene

„Naše potraviny zdravo a zodpovedne“

Realizované v rámci projektu FoEE: Feeding and Fuelling Europe s projektovým číslom: (ONG-ED/2007/136-827/375).

 

 

Prvé podujatie (1.10.2009) – cvičenia so študentmi na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej Univerzity vo Zvolene - malo formu otvorených hodín na troch cvičeniach z predmetu Environmentálna výchova, ktoré viedla Zuzana Gallayová. Na úvod si študenti a hostia pozreli výstavu BIO-neBIO, ktorá vysvetľuje základné princípy ekologického poľnohospodárstva a poukazuje na rozdiely medzi konvenčným a ekologickým poľnohospodárstvom. Nasledovala aktivita na spoznávanie jednotlivých plodín (napr. pohánka, proso, cícer atď.), ich využitia v minulosti a opis ich účinkov na naše zdravie.

Žiadny obrázok

Popri rozprávaní sa ochutnávali rôzne výrobky v kvalite BIO: cícerová nátierka, vajíčková nátierka so zrnami ovsa, špaldový hrnčekový koláč, čerstvý celozrnný chlieb, sladký špaldový šalát, bylinkové čaje, pšenové guľôčky, špaldové tyčinky...

 

Hosťami otvorených hodín boli napr. francúzski dobrovoľníci pracujúci v občianskom združení Slatinka a niekoľko jej členov, doktorandi a pracovníci Fakulty ekológie a environmentalistiky, pracovníčky Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice, či Ústavu cudzích jazykov Technickej univerzity. O čerstvé informácie a zážitky z návštev certifikovaných ekofariem vo Francúzsku sa s účastníkmi spontánne podelila jedna z hostiek -Darina Veverková.

 

Poslucháčom bola predstavená aj nová brožúra „BIOvarenie – jednoducho, zdravo, chutne“, ktorá okrem základných informácií o systéme ekologického poľnohospodárstva, jeho kontrole a fungovaní obsahuje aj receptár s tipmi na raňajky, polievky, hlavné jedlá, koláčiky a iné dobroty z BIO produktov.

 

 

Druhé podujatie (14.10.2009) – večerná diskusia v dome Phorum vo Zvolene - malo charakter prednášky a následnej diskusie na tému lokálne výrobno-spotrebné systémy v zahraničí a na Slovensku. Podujatie sa uskutočnilo v Univerzitnom pastoračnom centre a zúčastnili sa ho zástupcovia spotrebiteľov, zástupkyňa výrobcov, a tiež aj potenciálni záujemcovia o tieto systémy.

Na úvod si účastníci vypočuli zaujímavú prednášku Miloša Veverku ohľadom exkurzie do Francúzska. Začiatkom tohto roku navštívili Slovensko zástupcovia francúzskych farmárov, ktorí prezentovali systém lokálnych výrobno-spotrebných systémov, fungujúcich dlhodobo v ich krajine. Následne boli pozvaní zástupcovia podobných novovznikajúcich slovenských systémov do Francúzska.

Žiadny obrázok

Objasnila sa filozofia týchto systémov, ako aj ich výhody pre spotrebiteľov, farmárov a životné prostredie. Medzi hlavné výhody tohto systému patria podpora zamestnanosti v regióne, minimalizácia prepravy tovarov, ako aj  tvorby obalov s tým súvisiacich, podpora k prírode šetrného ekologického poľnohospodárstva, zvyšovanie pestrosti krajiny, zachovávanie starých odrôd plodín a plemien živočíchov, záruky pre farmárov vyplývajúce z ich nezávislosti na globálnom ekonomickom systéme, ako aj pozitívny sociálny vplyv na danú komunitu. 

 

Následne boli predstavené špecifiká francúzskeho systému, ktorý funguje už veľa rokov a zahŕňa viac ako 1500 takýchto lokálnych spoločenstiev. 

Prednáška bola následne doplnená zážitkami a dojmami priamych účastníkov, ktorí sedeli v publiku. Diskusia po prednáške sa niesla najmä v duchu aplikovateľnosti takýchto systémov na Slovensku.

 Žiadny obrázok

Košík – základná jednotka francúzskych lokálnych výrobno-spotrebných systémov

 

Počas večera bola k dispozícii biorecepcia s ochutnávkou lokálnych biosyrov, nátierok, koláčov a iných dobrôt.

 Žiadny obrázok

Tretie podujatie (15.10.2009) - prednášky pre študentov Fakulty ekológie a environmentalistiky na TU vo Zvolene - sa konalo opäť na pôde Technickej Univerzity vo Zvolen. Podujatie malo charakter prednášok a následných diskusií na tri témy:

 

Pesticídy a potraviny

Tému pesticídov v poľnohospodárstve a ich rezíduí v potravinách predstavil Daniel Lešinský. Venoval sa externým nákladom súvisiacim s intenzívnou agro – produkciou. Ide o náklady, ktoré sa v cene produktov nevyskytujú, avšak platíme ich my všetci (sú to napr. zdravie, biodiverzita, čistá pitná voda a pod.). Objasnil tiež vágnosť pojmu „bezpečná dávka rezíduí pesticídov v potravinách“. Záver bol venovaný možnej ceste, ktorou by sa malo poľnohospodárstvo uberať, ako aj konkrétnym radám pre spotrebiteľov.  

 Žiadny obrázok

Lokálne potravinové systémy

Miloš Veverka sa opäť venoval téme lokálnych výrobno-spotrebných systémov, ktoré majú za cieľ spojiť producentov a konzumentov na lokálnej, príp. regionálnej úrovni. Priblížil tzv. francúzsky systém AMAP a jeho špecifiká a v krátkosti spomenul fungujúce systémy v SR. Vyzdvihol pozitíva týchto systémov a možnosti ich rozšírenia na Slovensku.

 Žiadny obrázok

Biopalivá

Tému biopalív predstavil študentom Andrej Devečka. Predstavil úvod do problematiky, venoval sa štatistickým údajom o rozlohe pôdy a množstve surovín určených na výrobu biopalív vo svete, ako aj rozvojovým plánom mnohých štátov. Následne rozprával o negatívnom dopade celosvetovej expanzie biopalív, ich vplyvu na životné prostredie, spoločnosť a ich podielu na  potravinovej kríze a raste cien potravín. Zdôraznil skutočnosť, že v čase, kedy množstvo krajín bojuje s nedostatkom potravín, je pestovanie plodín na “nakŕmenie“ áut  nezodpovedné a neudržateľné. Na záver sa venoval možným alternatívam a smerovaniu, ktorým by sa poľnohospodárstvo, ako aj naša spoločnosť celkovo mali uberať. 

 Žiadny obrázok

Všetky aktivity boli realizované pod záštitou projektu Feeding and Fuelling Europe s finančnou podporou Európskej Komisie a ďalších darcov. Cieľom projektu je zvyšovať povedomie o dopadoch produkcie zvieracích krmív a biopalív pre Európu. Koordinátor a kontaktná osoba projektu: Ing. Andrej Devečka; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .   

 

Žiadny obrázok

 

Last Updated on Friday, 11 March 2011 10:26