Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
CSA systémy v Európe PDF Print E-mail

Vďaka mobilitnému projektu "CSA for Europe" podporenému z EÚ programu Grundtvig a našim zahraničným partnerom, máme možnosť poznávať fungujúce systémy komunitou podporovaného poľnohospodárstva CSA (Community supported agriculture) v zahraničí. Tieto systémy prinášajú spoločnosti mnohoraké dobrá - od zamestnanosti na vidieku až po lokálne, čerstvé a zdravé, tradičné potraviny od osobne známeho gazdu / gazdinej, potravinovú sebestačnosť v krajine až po možnosť kontaktu, vzťahu či práce s pôdou a zvieratami pre mestských ľudí, predovšetkým ich deti, času zmysluplne stráveného v peknom, čistom a bezpečnom prostredí vidieckej krajiny.

Na tejto stránke budeme postupne uverejňovať správy z jednotlivých ciest, ktoré prinášajú na Slovensko najvidieckejšiu krajinu v EÚ jedinečné poznanie ako sa dá fungovať udržateľnejšie ako je tomu u nás dnes. 

 Dnes sme ako spoločnosť na Slovensku závislí na dovoze a predaji zahraničných, anonymných často nekvalitných potravín v obchodných reťazcoch, potravinová sebestačnosť SR nie je ani na úrovni 45% hoci potenciál je vyšší ako 80%, u niektorých základných potravín cez 100%. Nezamestnanosť na vidieku u nás často presahuje mieru 35% a úrodnú, poľnohospodársku pôdu nám na 1000kách hektárov zarastajú buriny niekde už i nálety stromov, alebo bezúčelne kosená tráva bez ďalšieho využitia v chove zvierat.

Rozhovor na tému CSA si môžte vypočuť alebo stiahnuť na rádiu Lumen ako Rozthovor týždňa zo dňa 24.04.2013 na tému: "Komunitou podporované poľnohospodárstvo Ing. Daniel Lešinský, PhD. z Centra pre trvalo udržateľné alternatívy" TU.

 
Last Updated on Tuesday, 01 October 2013 21:00
 

Most read last week

Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie