Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov
CEPTA - centrum pre trvalo-udržateľné alternatívy
Daniel Lešinský nás navždy opustil PDF Tlačiť E-mail
Napísal Miloš Veverka   

IMG 6310 Dano-Vyr EcoDRMissSR140602S veľkým smútkom Vám oznamujeme, že predseda o. z. CEPTA, oduševnený ochranár životného prostredia, vizionár, vynikajúci odborník a najmä srdečný a ľudský človek Daniel Lešinský zomrel nečakane dňa 07.10.2020 vo veku 45 rokov. Ďakujeme všetkým, ktorí si 15.10.2020 uctili jeho pamiatku na poslednej rozlúčke v Trenčíne a tiež za všetky slová, spomienkové vyznania a vyjadrenia sústrasti, ktoré sme ako o.z. dostali. Česť jeho pamiatke!

Miloš Veverka

Daniel bol výraznou osobnosťou nielen na Slovensku, ale i v zahraničí:

https://meta.eeb.org/2020/10/15/environmental-activist-and-eeb-board-member-daniel-lesinsky-passes-away/

Posledná úprava Piatok, 16 Október 2020 20:17
 
Ozdravme financovanie triedenia a recyklácie odpadov! PDF Tlačiť E-mail
Napísal Miloš Veverka   

IMG 20191118 114121 DR008 NadobyTZ-All Vyr2Zm25.09.2020 (aktualizované 30.09.2020)

Triedený zber a recyklácia obalov a neobalových výrobkov (papier, plasty, sklo, kovy a nápojové kartóny) spôsobuje obciam, mestám a predovšetkým zberovým spoločnostiam nemalé finančné problémy. Financie, ktoré zberové spoločnosti dostávajú od organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV) dlhodobo nestačia na pokrytie reálnych nákladov spojených s triedeným zberom a už vôbec nie na ich kvalitnú recykláciu. Následkom je okrem druhotnej platobnej neschopnosti menších zberových spoločností tiež znižovanie komfortu triedenia pre občana, ako napr. nedostatok farebných nádob, preplnené kontajnery či nedostatočné konečné dotrieďovanie separátov.

Ministerstvo v posledných dňoch predstavilo zámer výrazne navýšiť financovanie triedeného zberu na Slovensku. Tento zámer bol 24.09.2020 parlamentom schválený v tzv. rýchlikovej novele zákona o odpadoch. Konkrétne minimálne výšky sadzieb, aké budú musieť OZV platiť zberovým spoločnostiam, sa ešte len budú nastavovať vyhláškou, ktorá by mala limitovať aj zisk OZV tak, aby navýšené financie nakoniec naozaj skončili v triedenom zbere a recyklácii.

Podporujeme snahu ozdraviť financovanie triedenia odpadov a požadujeme, aby Ministerstvo životného prostredia SR bezodkladne nastavilo spravodlivý systém financovania triedeného zberu a recyklácie tak, aby poskytoval dostatok financií pre pokrytie všetkých potrebných a reálnych nákladov spojených s výkonom triedeného zberu obalov a neobalových výrobkov vrátane investičných nákladov do zberných nádob, infraštruktúry triedeného zberu, informačnej kampane, ako aj nákladov na zabezpečenie a rozvoj kvalitných kapacít na materiálovú recykláciu na Slovensku. Len tak bude v tomto sektore odpadového hospodárstva v SR naplnený princíp znečisťovateľ platí.

Podporu vyjadrili aj Únia miest Slovenska a ZMOS. Stanovisko podporilo taktiež 26 zberových spoločností z celého Slovenska, ktoré zabezpečujú triedený zber pre 3 760 000 obyvateľov SR.

Viac sa dozviete v priloženom podpornom stanovisku.

Posledná úprava Streda, 30 September 2020 09:38
 
Envirodotazník 2020 a traja mušketieri PDF Tlačiť E-mail
Napísal Daniel Lešinský   

Envirodotazníkom 2020 sme 6. februára oslovili všetky politické strany s preferenciami predvolebných prieskumov nad 2%. Išlo konkrétne o týchto 13 strán (podľa abecedného poradia): Dobrá voľba; KDH; ĽSNS; Maďarská komunitná spolupatričnosť; Most-Híd; OĽANO-NOVA-KÚ-Zmena zdola; PS-Spolu; SaS; Sme rodina; SMER-SD; SNS; Vlasť; Za ľudí.

Envirodotazník (ED) mal 10 veľmi konkrétnych otázok týkajúcich sa ochrany životného prostredia od zeleného verejného obstarávania, cez zálohovanie nápojových obalov až po rozvoj prírode blízkeho hospodárenia v lesoch, resp. ekologického poľnohospodárstva. Všetky otázky nájdete v priloženom Envirodotazníku 2020. Tohoročný ED bol, vychádzajúc z (ne)reakcií strán, najnáročnejší zo všetkých predvolebných dotazníkov, ktoré sme doteraz v rokoch 2012, 2016 a 2020 politickým stranám posielali. Viac k dotazníkom z rokov 2012 a 2016 nájdete na stránke oz CEPTA „Vec verejná“.

Na tohoročný predvolebný Envirodotazník 2020 reagovali iba 3 politické strany. Menujeme ich v poradí, v akom nám zaslali vyplnené dotazníky: koalícia OĽANO-NOVA-KÚ-Zmena zdola; SaS a PS/SPOLU. Pre kompletnosť treba doplniť, že okrem týchto strán reagovala ešte strana Vlasť, krátkou odpoveďou v maily, ktorú tiež prikladáme.

Strany: Dobrá voľba; KDH; ĽSNS; Maďarská komunitná spolupatričnosť; Most-Híd; Sme rodina; SMER-SD; SNS; Vlasť; Za ľudí, na Envirodotazník 2020 nereagovali, zrejme nepovažujú životné prostredie za svoju prioritu, podľa pravidiel všetky získali -10bodov.

Odpovede jednotlivých politických strán nájdete v prílohách článku. Strany mohli odpovedať ÁNO, NIE a mali možnosť doplniť aj krátku poznámku.

Vyhodnotenie (ÁNO = 1 bod; NIE = 0bodov; ÁNO ALE = 0,5 bodu ak nebol popretý základný cieľ).

Č.

Otázka (skrátená) / strana:

koalícia OĽaNO

SaS

PS/SPOLU

1

Zelené verejné obstarávanie - 50% všetkých verejných financií, v rátane EÚ fondov od júna 2021

1

0,5

1

2

Zverejňovanie všetkých dát k životnému prostrediu do konca r. 2023

1

1

1

3

Zálohovanie – zavedenie do praxe do konca r.2022

1

0

1

4

Rozvoj obehového hospodárstva s podporou stoviek mil. € (z EÚ fondov 2021-2027) do konca r. 2023

1

1

1

5

Začatie implementácie stratégie nízkoemisnej energetickej sebestačnosti do konca r.2022

1

0,5

1

6

Vyrovnanie dane za diesel a benzín ako účinného protiemisného opatrenia do konca r.2021

1

1

1

7

Rozvoj prírode blízkeho hospodárenia v lesoch

1

0,5

1

8

Nízkochemické a eko-poľnohospodárstvo ako priority agro-rezortu s podporou min. 20% financií rezortu

1

0,5

1

9

Vytvorenie pracovnej skupiny pre dialóg o trvalom ukladaní slovenského vyhoretého jadrového paliva

1

1

1

10

Mená budúceho ministra MŽPSR a enviro-lídrov strany

1

0,5

1

----

Body spolu:

10

6,5

10

Čo nás teší tak eko/enviro dotazníkov bolo tohto roku pred voľbami 29.02.2020 viac, preto inšpirovať sa môžte aj napríklad:

- Agro-GMO dotaníkom 2020, zapojilo sa 11 strán (Slovensko bez GMO): https://www.vsetkoogmo.sk/index.php/item/143-vysledky-predvolebneho-agro-gmo-dotaznika-2020

- Klimatickým dotazníkom 2020, zapojilo sa 8 strán (Greenpeace, PZ-CEPA,...): https://www.greenpeace.sk/clanok/1175/klimaticky-dotaznik-2020/

- analýzou: Voľby 2020: Čo chcú strany dosiahnuť v energetike a klíme?“ (EURACTIVE)- energetika a klíma, zapojilo sa 8 strán:

https://euractiv.sk/section/klima/infographic/co-chcu-strany-dosiahnut-v-energetike-a-klime-infografika/

Posledná úprava Utorok, 24 Marec 2020 17:34
 
Priority pôdohospodárstva na Slovensku 2020+ PDF Tlačiť E-mail
Napísal Daniel Lešinský   

Polana a Podpolanie v maji2020sm

Od 21.03.2020 máme novú a dnes už aj čiastočne zorientovanú vládu Slovenska. Vláda nastúpila v ťažkých časoch „korona“ pandémie, v dôležitom rozpočtovom roku EÚ pre obdobie najbližších 7 rokov a v čase zosilňujúcich sa klimatických zmien s dopadom na desiatky rokov dopredu. Nie je veľmi čo novej vláde závidieť, je objektívne v neľahkej situácii, v ktorej považujeme za dôležité aby sa v tieni krízových opatrení vírusovej búrky nezabudlo na správne smerovanie nášho (pôdo)hospodárstva a na systémové opatrenia podporujúce dlhodobý udržateľný rozvoj spoločnosti. Dokonca hrozí aj zneužitie pandémie pre rôzne ekonomické záujmy. Ako príklad možno použiť nevyargumentované (zatiaľ len) oddialenie zálohovania jednorazových nápojových obalov (viď: Čl. X; Zákon 74/2020 zo 7. apríla 2020, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19), ktoré každoročne zaplavujú naše životné prostredie a prírodné ekosystémy. Zavedenie zálohovania má okrem ochranárov obrovskú podporu stoviek tisíc občanov SR tak medzi poľnohospodármi, lesníkmi, rybármi, poľovníkmi, samosprávami ako aj turistami, viac v príspevku z apríla 2019: „Zálohujme! - vyzýva na skoré zavedenie zálohovania nápojových PET fliaš a plechoviek“. Je našou povinnosťou, povinnosťou občianskej spoločnosti žiadať a dozerať na plánovanie, financovanie a napĺňanie verejného záujmu aktuálne kompetentných politikov pri využívaní všetkých verejných prostriedkov, či už národného rozpočtu alebo fondov EÚ. Tu si dovolím dodať názor, že ekonómami stále hlasnejšie pretláčaná zásada „hodnota za peniaze“ (value for money, najlacnejšie riešenie) nie je primárnym ani jediným verejným záujmom, tá samotná nám problémy nevyrieši skôr naopak, ale môže nám pomôcť v druhom kole vyberať z najlepších riešení.

Platforma mimovládnych neziskových skupín a organizácií Agro-eko fórum, ktorá presadzuje princípy trvaloudržateľného poľnohospodárstva, lesníctva a rozvoja vidieka na Slovensku od roku 2004 sformulovala priority pôdohospodárstva pre obdobie 2020+, na najbližších 7-10 rokov. Tieto priority by Slovensko mohlo (malo?) presadzovať aj na úrovni EÚ pri formovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (Common Agricultural Policy & Farm to Fork), ktorá každoročne odčerpáva približne 40 % rozpočtu EÚ, v roku 2018 to bolo 58,8 mld. €. Pri ich presadzovaní budeme nápomocní.

Priority Agro-ekofóra sme zaslali elektronickým listom (viď príloha) novému ministrovi pôdohospodárstva SR p. Mičovskému, v kópii aj ministrovi životného prostredia p. Budajovi dňa 24.04.2020. V liste sa o.i. píše: „Aby sme dokázali existujúcim a novým krízam v budúcnosti čeliť lepšie, je nevyhnutné bezodkladne investovať do budovania odolného, spravodlivého a diverzifikovaného potravinového systému založeného na krátkych dodávateľských reťazcoch so zapojením miestnych komunít, ktorý produkuje zdravé potraviny, chráni prírodné zdroje, smeruje ku klimatickej neutralite a potravinovej sebestačnosti.

Priority Agro-ekofóra pre Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020 (rozpísané v prílohe):

  1. Ponúknuť farmárom dobre nastavený balík opatrení, ktorého cieľom bude diverzifikácia krajiny, zelená infraštruktúra a podpora biodiverzity.
  2. Ekologizácia živočíšnej výroby vylúčením platieb na priemyselnú živočíšnu výrobu a presmerovaním podpory pre extenzívne hospodáriacich farmárov, resp. rodinné farmy, ktorí nebudú prekračovať udržateľné zaťaženie pôdy a životného prostredia živočíšnou výrobou.
  3. Znižovanie používania agro-chemikálií v poľnohospodárstve a lesníctve SR, zákaz pestovania GMO a zvýšenie podielu produkcie eko-poľnohospodárstva na 30 %.
  4. Ponúknuť vlastníkom a obhospodarovateľom lesa, dobre nastavený balík opatrení, ktorého cieľom bude zachovanie pralesov a prírodných lesov, ochrana vzácnych ekosystémov a druhov a podpora prírode blízkeho hospodárenia v lesoch.
  5. Investícia do nezávislého, kvalitného, terénneho a cieleného poradenského systému pre poľnohospodárov a lesníkov.
  6. Podpora krátkych potravinovo dodávateľských reťazcov a zdravé, čerstvé a lokálne jedlo do škôl a verejného stravovania.
Posledná úprava Streda, 13 Máj 2020 17:39
 
Vyhrali sme na plnej čiare – Slovensko bude zálohovať! PDF Tlačiť E-mail
Napísal Miloš Veverka   

PET s Vahom detail trencin 090504 Mini11.09.2019 Zákon, ktorý zavádza zálohovanie nápojových PET fliaš a plechoviek dnes schválila drvivá väčšina poslancov NR SR – 121 zo 141 prítomných.

Sme radi, že poslanci takouto veľkou, ústavnou väčšinou podporili tento z hľadiska životného prostredia veľmi dôležitý zákon. Viac o hlasovaní jednotlivých poslancov nájdete na stránke hlasovania č. 71 na 49 schôdzi NRSR k zákonu o zálohovaní tu. Z prítomných poslancov nikto nehlasoval proti, zdržali sa iba poslanci SaS (bez M.Klusa), V.Remišová a Z.Simon!

Prečo je zálohovanie dôležité ako aj vyvrátenie viacerých zavádzajúcich tvrdení odporcov zálohovania nájdete v predošlých článkoch a dnešnej CEPTA výzve poslancom NRSR.

Teraz bude dôležitá správna implementácia zákona a vytvorenie dobre fungujúceho systému tak aby PET fľaše a plechovky už nezostávali v našej prírode.

ĎAKUJEME všetkým aktívne i pasívne zapojeným organizáciám, jednotlivcom, v neposlednom rade Ministerstvu životného prostredia a Inštitútu environmentálnej politiky za predloženie dobre podloženého a spracovaného návrhu, ako aj pánom poslancom a dámam poslankyniam z Národnej rady SR, ktorí/é tento návrh dnes schválili. Veríme, že bude úspešne zavedený do praxe najneskôr k 01.01.2022, čo je apel predovšetkým na budúcich poslancov a kompetentných.

Posledná úprava Streda, 11 September 2019 15:29
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 18
Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe