Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Biopalivá
Geneticky modifikované plodiny: sociálno-ekonomické vplyvy geneticky modifikovaných plodín PDF Tlačiť E-mail
Pri posudzovaní uvedenia geneticky modifikovaných plodín na trh alebo ich pestovania v Európskej únii sa zanedbávajú sociálno-ekonomické otázky. Táto informačná brožúra hodnotí dopady na vidiecke komunity, životné prostredie a ekonomickú záťaž na odvetvia produkcie bežných a ekologických potravín. Zaoberá sa oveľa širšími otázkami ako sú tie, ktoré rieši Európska komisia vo svojej pripravovanej správe o sociálno-ekonomických vplyvoch pestovania GM plodín.
Posledná úprava Piatok, 11 Marec 2011 10:21
 
Jazdením k zničeniu: vplyv plánov používania biopaliva v Európe na emisie uhlíka a na pôdu PDF Tlačiť E-mail

Jazdením k zničeniu: vplyv plánov používania biopaliva v Európe na emisie uhlíka a na pôdu

Zhrnutie

Nová štúdia analyzuje pravdepodobný vplyv použitia biopalív na využitie pôdy a emisie skleníkových plynov do roku 2020, tak ako bolo uvedené v nedávno publikovaných Národných akčných plánoch pre obnoviteľnú energiu (NREAP) v 23 členských štátoch EÚ [1]. Analýza zahŕňa dôkaz o veľkosti a vplyvoch nepriamej zmeny využívania pôdy (NZVP) vyplývajúcej z použitia biopalív.

Posledná úprava Piatok, 11 Marec 2011 10:22
 
Vieme čo jeme?..., alebo ako súvisí naše jedlo so zdravím a životným prostredím. PDF Tlačiť E-mail
Posledná úprava Piatok, 21 Január 2011 13:26
 
Sójový olej a nepriame zmeny využívania krajiny PDF Tlačiť E-mail

Ciele Európskej únie (EÚ) v oblasti biopalív vedú k rýchlemu nárastu dopytu po plodinách ako sú cukrová trstina, palma olejná a sója, čo vyvíja veľký tlak na získavanie väčšieho množstva poľnohospodárskej pôdy. Tam, kde takéto rozširovanie prebieha na úkor lesov, rašelinísk a iných na uhlík bohatých ekosystémov, dochádza k významnému nárastu emisií skleníkových plynov z pôdy a odstránenej vegetácie. Takáto expanzia na úkor prírodných ekosystémov je často nepriama, t. j. plodiny určené na výrobu biopalív sa nevysádzajú na lesných pôdach, ale namiesto toho nahrádzajú iné plodiny alebo sa vysádzajú na pastvinách, ktoré sa následne presúvajú do lesov. Tento problém je zložité riešiť aj prostredníctvom schém trvalo udržateľnej certifikácie, ktoré sú v zmysle svojej definície určené pre farmy.

Vedecký výskum v súčasnosti dokazuje, že emisie z nepriamych zmien využívania krajiny majú potenciál anulovať akékoľvek úspory emisií skleníkových plynov, ktoré by mohli vzniknúť používaním biopalív. V skutočnosti by konečným výsledkom cieľov v oblasti biopalív mohol byť celkový nárast emisií.

Tento dokument  sa zameriava na to, ako dopyt po sójovom oleji vplýva na dopyt po palmovom oleji, čím  prispieva k nepriamym zmenám využívania krajiny.

CELÝ DOKUMENT NA STIAHNUTIE:

Posledná úprava Piatok, 11 Marec 2011 13:21
 
“Trvalo udržateľný” palmový olej je hnacím motorom pre odlesňovanie PDF Tlačiť E-mail
Ciele Európskej únie (EÚ) v oblasti biopalív vedú k rýchlemu nárastu dopytu po surovinách ako sú cukrová trstina, palma olejná a repka olejná, čo vyvíja veľký tlak na získanie viac poľnohospodárskej pôdy. Toto rozširovanie prebieha na úkor lesov, rašelinísk a iných na uhlík bohatých biotopov a spôsobuje významný nárast emisií skleníkových plynov z pôdy a odstránenej vegetácie. Takáto expanzia na úkor prírodných biotopov býva často nepriama, t.j. plodiny pre biopalivá sa nevysádzajú na lesných pôdach, ale namiesto toho nahrádzajú iné plodiny alebo pastviny, ktoré sa následne presúvajú do lesov. Toto znemožňuje riešiť tento problém cez schémy o trvalo udržateľnej certifikácií, ktoré, podľa svojej definície, sú určené pre farmy.

Vedecký výskum v súčasnosti ukázal, že emisie z nepriamych zmien využívania krajiny majú potenciál anulovať akékoľvek úspory emisií skleníkových plynov, ktoré by mohli vzniknúť pri používaní biopalív. V skutočnosti by čistým následkom cieľov v oblasti biopalív mohol byť celkový nárast emisií.


Tento brífing sa zameriava na to, ako dopyt po „trvalo udržateľnom“ palmovom oleji prispieva k nepriamym zmenám využívania krajiny. Príkladom je malajzijská spoločnosť na palmový olej Sime Darby, ktorá odlesňuje nové územia čiastočne preto, aby uspokojila narastajúci dopyt po certifikovanom palmovom oleji pre biopalivá.
Posledná úprava Piatok, 11 Marec 2011 10:20
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 Dopredu > Koniec >>

Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe