Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Biopalivá Dokumenty a publikácie
Geneticky modifikované plodiny: sociálno-ekonomické vplyvy geneticky modifikovaných plodín PDF Tlačiť E-mail
Pri posudzovaní uvedenia geneticky modifikovaných plodín na trh alebo ich pestovania v Európskej únii sa zanedbávajú sociálno-ekonomické otázky. Táto informačná brožúra hodnotí dopady na vidiecke komunity, životné prostredie a ekonomickú záťaž na odvetvia produkcie bežných a ekologických potravín. Zaoberá sa oveľa širšími otázkami ako sú tie, ktoré rieši Európska komisia vo svojej pripravovanej správe o sociálno-ekonomických vplyvoch pestovania GM plodín.
Posledná úprava Piatok, 11 Marec 2011 10:21
 
Jazdením k zničeniu: vplyv plánov používania biopaliva v Európe na emisie uhlíka a na pôdu PDF Tlačiť E-mail

Jazdením k zničeniu: vplyv plánov používania biopaliva v Európe na emisie uhlíka a na pôdu

Zhrnutie

Nová štúdia analyzuje pravdepodobný vplyv použitia biopalív na využitie pôdy a emisie skleníkových plynov do roku 2020, tak ako bolo uvedené v nedávno publikovaných Národných akčných plánoch pre obnoviteľnú energiu (NREAP) v 23 členských štátoch EÚ [1]. Analýza zahŕňa dôkaz o veľkosti a vplyvoch nepriamej zmeny využívania pôdy (NZVP) vyplývajúcej z použitia biopalív.

Posledná úprava Piatok, 11 Marec 2011 10:22
 
Sójový olej a nepriame zmeny využívania krajiny PDF Tlačiť E-mail

Ciele Európskej únie (EÚ) v oblasti biopalív vedú k rýchlemu nárastu dopytu po plodinách ako sú cukrová trstina, palma olejná a sója, čo vyvíja veľký tlak na získavanie väčšieho množstva poľnohospodárskej pôdy. Tam, kde takéto rozširovanie prebieha na úkor lesov, rašelinísk a iných na uhlík bohatých ekosystémov, dochádza k významnému nárastu emisií skleníkových plynov z pôdy a odstránenej vegetácie. Takáto expanzia na úkor prírodných ekosystémov je často nepriama, t. j. plodiny určené na výrobu biopalív sa nevysádzajú na lesných pôdach, ale namiesto toho nahrádzajú iné plodiny alebo sa vysádzajú na pastvinách, ktoré sa následne presúvajú do lesov. Tento problém je zložité riešiť aj prostredníctvom schém trvalo udržateľnej certifikácie, ktoré sú v zmysle svojej definície určené pre farmy.

Vedecký výskum v súčasnosti dokazuje, že emisie z nepriamych zmien využívania krajiny majú potenciál anulovať akékoľvek úspory emisií skleníkových plynov, ktoré by mohli vzniknúť používaním biopalív. V skutočnosti by konečným výsledkom cieľov v oblasti biopalív mohol byť celkový nárast emisií.

Tento dokument  sa zameriava na to, ako dopyt po sójovom oleji vplýva na dopyt po palmovom oleji, čím  prispieva k nepriamym zmenám využívania krajiny.

CELÝ DOKUMENT NA STIAHNUTIE:

Posledná úprava Piatok, 11 Marec 2011 13:21
 
“Trvalo udržateľný” palmový olej je hnacím motorom pre odlesňovanie PDF Tlačiť E-mail
Ciele Európskej únie (EÚ) v oblasti biopalív vedú k rýchlemu nárastu dopytu po surovinách ako sú cukrová trstina, palma olejná a repka olejná, čo vyvíja veľký tlak na získanie viac poľnohospodárskej pôdy. Toto rozširovanie prebieha na úkor lesov, rašelinísk a iných na uhlík bohatých biotopov a spôsobuje významný nárast emisií skleníkových plynov z pôdy a odstránenej vegetácie. Takáto expanzia na úkor prírodných biotopov býva často nepriama, t.j. plodiny pre biopalivá sa nevysádzajú na lesných pôdach, ale namiesto toho nahrádzajú iné plodiny alebo pastviny, ktoré sa následne presúvajú do lesov. Toto znemožňuje riešiť tento problém cez schémy o trvalo udržateľnej certifikácií, ktoré, podľa svojej definície, sú určené pre farmy.

Vedecký výskum v súčasnosti ukázal, že emisie z nepriamych zmien využívania krajiny majú potenciál anulovať akékoľvek úspory emisií skleníkových plynov, ktoré by mohli vzniknúť pri používaní biopalív. V skutočnosti by čistým následkom cieľov v oblasti biopalív mohol byť celkový nárast emisií.


Tento brífing sa zameriava na to, ako dopyt po „trvalo udržateľnom“ palmovom oleji prispieva k nepriamym zmenám využívania krajiny. Príkladom je malajzijská spoločnosť na palmový olej Sime Darby, ktorá odlesňuje nové územia čiastočne preto, aby uspokojila narastajúci dopyt po certifikovanom palmovom oleji pre biopalivá.
Posledná úprava Piatok, 11 Marec 2011 10:20
 
Geneticky modifikovaná sója ako zodpovedný produkt - pre koho? PDF Tlačiť E-mail

Už o pár dní sa rozhodne o kritériach, ktoré majú stanoviť hranicu sociálne a environmentálne zodpovednej produkcií sóji. Rozhodovať sa bude  na pôde organizácie RTRS (Round Table on Responsible Soy), platforme okrúhleho stolu na báze viacerých zástupcov mimovládných organizácií, producentov a predajcov sóje.

Posledná úprava Piatok, 11 Marec 2011 10:23
 
SMRTIACE POLIA: boj o „nasýtenie priemyselných veľkochovov“ PDF Tlačiť E-mail

Nový filmový dokument na tému sója v súvislostiach.

Posledná úprava Piatok, 11 Marec 2011 10:25
 
Dni ekologického poľnohospodárstva 2009 vo Zvolene PDF Tlačiť E-mail

V rámci dní ekologického poľnohospodárstva zorganizovalo občianske združenie CEPTA sériu aktivít zameraných na témy ako sú produkty ekologického poľnohospodárstva, lokálne výrobno-spotrebné systémy, biopalivá, či pesticídy v potravinách. Aktivity mali charakter workshopu, diskusie a prednášok, zastrešených pod kampaňou “Naše potraviny zdravo a zodpovedne“.

Posledná úprava Piatok, 11 Marec 2011 10:26
 
Sója v súvislostiach ...alebo čo sa v obchode pri kúpe mäsa a vajec nedozviete - informačný leták PDF Tlačiť E-mail

Aký súvis má sója s produktmi živočíšnej výroby, ktoré denne konzumujeme? Mäso sa pre nejedného z nás stalo každodenným spoločníkom na tanieri. Poznáme aj iné informácie ako je cena a ich názov? Čo vieme o kvalite, zdravotníkmi odporúčanom množstve, či konvenčnej produkcii bravčového, hovädzieho mäsa alebo hydiny? Začnime od začiatku.

Posledná úprava Piatok, 11 Marec 2011 10:27
 
Nemecko sa stalo ďalšou krajinou, ktorá zakázala pestovanie geneticky modifikovanej kukurice MON 810 PDF Tlačiť E-mail

Nemecko sa stalo ďalšou krajinou, ktorá zakázala pestovanie geneticky modifikovanej kukurice MON 810.

 

Posledná úprava Piatok, 11 Marec 2011 10:27
 
Nová správa odhaľuje skutočnú cenu biopalív v Latinskej Amerike PDF Tlačiť E-mail
Rapídny rozvoj biopalív v Latinskej Amerike podporuje zisky veľkopodnikateľov, avšak neprináša úžitok pre miestnych ľudí, píše sa v novej správe vydanej 10. septembra 2008 Spoločnosťou priateľov Zeme (Friends of the Earth International - FoEI).
Posledná úprava Piatok, 11 Marec 2011 10:29
 
Iniciatíva občianskeho združenia CEPTA vo veci záväzných cieľov pre produkciu biopalív v EÚ. PDF Tlačiť E-mail
Stiahnuť dokumentIniciatíva občianskeho združenia CEPTA vo veci záväzných cieľov pre produkciu biopalív v EÚ.
27. júna 2008, Zvolen

CEPTA je proti prijatiu záväzného kvantitatívneho cieľa v oblasti produkcie biopalív v EÚ. Biopalivá majú svoj význam pri lokálnom/regionálnom rozvoji smerom k sebestačnosti regiónov, avšak nie v miere navrhovanej aktuálnou politikou EÚ. Negatívne dopady pestovania
biopalív na kvalitu vôd, pôdy a zdravie ľudí prostredníctvom reziduí pesticídov, regulátorov rastu resp. hnojív nevyhnutných pre ich intenzívnu produkciu, ako aj samotná zmena poľnohospodárskej produkcie v zmysle využžitia poľnohospodárskej pôdy na “kŕmenie” áut, ani zďaleka nevyvážžia minimálnu a neistú potenciálnu redukciu skleníkových plynov.
Posledná úprava Piatok, 11 Marec 2011 10:31
 


Najčítanejšie za týždeň

Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe SAAIC