Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov
Páčia sa vám aktivity oz CEPTA?
Pripomienky AEF k zmenám rozdelenia prostriedkov v PRV 2007-2013 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Daniel Lešinský   
MPRV SR spracovalo návrh nového prerozdelenia prostriedkov PRV 2007-2013 tak aby sa čerpali efektívne až do konca programového obdobia (n+2 teda do roku 2015). AEF namieta predovšetkým presun 20 mil.€ z leso-environmentu na Obnovu lesného potenciálu (čo je v praxi výstavba lesných ciest) ako aj presun protriedkov z opatrení pre územia NATURA 2000. Obe tieto oblasti sa podľa nášho názoru nečerpali predovšetkým kvôli zlému nastaveniu opatrení zo strany MPRV SR, kde sme žiadali ananlýzy bariér a následné zmeny. V prílohe nájdete návrh presuunu prostriedkov ako ich požadovalo AEF v 13. písomnom schvaľovaní MV PRV 2007-13. Viac v priložených pripomienkach.
Posledná úprava Štvrtok, 30 August 2012 11:35
 

Najčítanejšie za mesiac

Najčítanejšie za týždeň

Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe SAAIC