Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Manipulácia pocitom viny PDF Tlačiť E-mail
Napísal Milan Rusko   
Bratia a sestry. Všetci sme bratia a sestry, nie preto, že by sme patrili nejakej cirkvi, ale preto, že pochádzame z jedného Zdroja. Tento PraZdroj všetkého bytia nám zostáva zahalený, my nevieme odkiaľ sme sa vzali, ani prečo sme tu, len sa tu nejako meceme, ako ranený krt hrabeme okolo seba čo sa dá, pôžitky, pocity, vlastníctvo, uznanie, moc. Čím viac sa zahrabávame do hliny, tým menej vnímame Slnko bytia, nechápeme seba, nechápeme iných, nechápeme, že všetci sme z Jediného. Pravdaže, boli tu tí, ktorí priniesli Zvesť o slnku. Ale aj túto ich Lampu ľudia časom zakydali hnojom. Správny hľadač pravdy očisťuje lampu, aby sa ukázalo jej pravé svetlo.
 
Mali ste niekedy pocit viny? Urobili ste niečo zlé a potom ste to ľutovali? Možno ste prišli za tým človekom a ospravedlnili sa mu. Ak to bol priateľský človek, povedal vám: Dobre, stalo sa, nahraď spôsobenú škodu (aspoň sčasti) a už sa s tým netráp. Ale povedzme, že prídete za iným človekom, ktorý povie: Tvoja vina je preveliká. Musíš doniesť kohúta, ktorého tu zarežem, aby ti mohlo byť odpustené. A ešte k tomu vždy, keď ma stretneš, musíš sklopiť uši, uznať svoju vinu, ponížiť sa predo mnou až k zemi a povedať: Mea culpa, mea culpa, mea culpa. Nuž ako by sme nazvali toho druhého človeka? Neľútostný, panovačný, povýšenecký, krvilačný?
 
A akí sme my? Priateľskí, či neľútostní? V akého Boha veríme? V priateľského, či neľútostného? V takého, akí sme my sami?
 
Žijeme v kresťanskej krajine. Čo učí dnešné kresťanstvo? Že Ježiš umrel za teba, pretože ty si zlý a nehodný a niekto tú tvoju zlobu odtrpieť musel. Svojou smrťou ťa zachránil zo smrti večnej a stal sa tvojím spasiteľom. Toto učenie samozrejme v Biblii nenájdete, len ak pospájate vety z rôznych častí dokopy. Skúsme vyextrahovať realitu prežívania z tohto učenia, tí, ktorí sme hľadači pravdy:
 
1. Si zlý a nehodný - zasievanie pocitu menejcennosti a pocitu viny. Na jednej strane to pomáha nabúrať egoizmus, to je pozitívne. Človek, ktorý tomu úprimne uverí, sa dostane do tzv. nulového stavu, teda odpúta sa od všetkého, akoby umrel. Nulový stav je bodom obratu. V tomto stave môže nastať zásadný životný zlom človeka. Ktorým smerom sa bude život človeka uberať ďalej, to závisí na tom, aký impulz naberie v bode obratu. Pokiaľ však prvé, čo počuje je: Si zlý a nehodný, prestane dôverovať vo vlastné sily a obráti sa akože k Bohu, samozrejme v zastúpení tej náboženskej skupiny, v ktorej sa práve nachádza. Tak sa stane poslušným, poddajným tým, ktorí ho presvedčili, že je zlý a nehodný, obraný o samostatné myslenie. Tomu sa hovorí: Manipulácia pocitom viny. Skutočne sa to dnes deje, skutočne sa ešte dnes praktikuje toto woodoo a z ľudí sa robia zombie. S takýmito ľuďmi už nie je reči. Nevedia sa baviť inak, len v naučených frázach. Nevedia sa na Skutočnosť pozrieť z iného uhla pohľadu, len z toho, ktorý im bol podsunutý v bode nula.
 
2. Ježiš to za teba odtrpel - oko za oko, zub za zub, zákon odplaty, neschopnosť čistého odpustenia, prenášanie zodpovednosti za vlastné činy na niekoho iného. Kto tomuto uverí, získa určitý pocit odľahčenia, odpustenia. Ale v skutočnosti je to len falošné odpustenie, keďže za moje zlo trpel niekto iný. Pravé odpustenie znamená do hĺbky pochopiť to, čo som urobil, aké je to nezmyselné, vtedy to naozaj prestanem robiť a z toho mám pocit odľahčenia a slobody. Toto falošné odľahčenie a pseudo-odpustenie ničí v ľuďoch cit pre skutočné bezpodmienečné odpustenie, dobrotivé, nepomstivé, nezištné, dávajúce. Ich láska a ich odpustenie iným sa stáva tiež len podmienečným vypočítavým odpustením.
 
3. Boh ťa tak miluje, že svojho syna obetoval za teba - kto tomuto uverí, pocíti lásku-dobrotu. Je fajn, ak uverím v Dobro. Je fajn, ak sa pre mňa niekto obetuje. Ale na akých základoch stojí tá dobrota a obeť? Mám uveriť v pomstychtivosť oko za oko, krv za moje pomýlenie? Mám sa donútiť k pocitu viny? Pokiaľ necítim realitu Dobroty ako niečo, čo ma prevyšuje, z čoho môžem čerpať, je to len sebaklam, autosugescia, myšlienková konštrukcia. Títo ľudia sa neprestajne potrebujú presviedčať a navzájom utvrdzovať, že Boh ich miluje, pretože tomu sami vnútorne neveria, pretože neprijímajú skutočnú čistú Lásku z pravého zdroja, prijímajú len vlastnú autosugesciu, lásku podmienenú obeťou a pocitom viny. Pravá Láska je bezpodmienečná, absolútna, dávajúca a nič za to nežiadajúca. Pravá Láska je niečo, čo treba hľadať, kvôli čomu musíme zmeniť seba, až tak ju pocítime. Pravá Láska je podmienená našim nezištným vyžarovaním dobra, nie naším pocitom viny.
 
Žijeme v kresťanskej krajine. Našťastie ľudia nežijú kresťanské učenie celým srdcom, ináč by skončili v blázninci. Ale má to takto byť? Má sa pravda kriviť? Spoločnosť, ktorá kriví pravdu môže byť zdravá? Spoločnosť, ktorá verí v neľútostného krvilačného Boha môže nejak napredovať a byť šťastná? Spoločnosť, ktorá buduje v ľuďoch pocity viny, môže byť slobodná? Potom sa čudujeme, že kresťanstvo v Európe vymiera? Plným právom. Ale Ježiš predsa za to nemôže, čo z neho urobili ľudia. Nie je načase očistiť pravdu od lži?
 
V rôznych kresťanských spoločenstvách sa pocit viny uplatňuje v rôznej miere. Odporúčam každému navštíviť komunitu v Taizé vo Francúzsku. Tam vyučujú Bohu, tam sa ľudia kúpu v Bohu, ktorý je dokonalou Láskou a dokonalým Svetlom. Nenašiel som u nich ani štipky podsúvania strachu alebo pocitu viny. Napriek tomu sú uznávaní Vatikánom aj ostatným kresťanským svetom. K čomu to potom vedie? K spájaniu ľudí rôznych vierovyznaní a dokonca k medzináboženskému dialógu a k svetovému mieru a porozumeniu medzi národmi. Tak sa prejavuje pravá a čistá Láska, bez pocitu viny.
 

Najčítanejšie za mesiac

Najčítanejšie za týždeň

Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe SAAIC