Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
O bohatstve a chudobe PDF Tlačiť E-mail
Napísal Milan Rusko   
O bohatstve a chudobe.
 
1. Situácia
"Darebáci jedni leniví, nechce sa im byť bohatými." Asi takto bežne hľadia bohatí na chudobných. Za príčiny chudoby sa považuje lenivosť, hlúposť, nešikovnosť alebo invalidnosť. Niektorí k tomu pridajú zlú karmu a hriechy z minulých životov.
 
Všetci usilovní a múdri snažia sa zvyšovať hrubý domáci produkt (pozor, nemýliť s produktom, ktorý vychádza z hrubého čreva, v špeciálnych na to určených domácich miestnostiach). Tí najmúdrejší z múdrych vozia sa v prepychových autách a usporiadajú prepychové hostiny a zábavy. Sú váženými občanmi a každý pred nimi dvíha klobúk a ohýba chrbát na znak úcty.
 
Aj rôzne duchovné smery šíria teológiu prosperity. Koho Boh miluje, toho peniazmi a zdravím obdaruje. Len Bohom zavrhnutí hriešnici odsúdení sú na chudobu a nemoci.
 
Lenivci a tupci si zase môžu akurát tak lízať labu a závidieť tým šikovným. A tí najhorší z nich stanú sa zlodejmi, vrahmi, teroristami, sú súdení, väznení, popravovaní, až ukrižovaní...
 
2. Zápletka
Hop, ale tu niečo nesedí. A prečože tí múdri, ak sú takí múdri, nepomôžu tým zaostalejším? A keď sú takí bohatí, prečože nedopomôžu k bohatstvu aj tým slabším? Veď zas by im neubudlo, keby dobrú radu dali. A prečože tie najdrahšie autá majú začiernené sklá? Vari múdri svoju múdrosť schovávať potrebujú? A prečože také vysoké betónové múry stavajú si okolo domov svojich? To aby im múdrosť neušla ďaleko od nich? Nuž divná to múdrosť, ktorá slabším nepomáha a ešte sa aj schováva. A divné to bohatstvo, ktoré ani robotníkov poriadne zaplatiť nedokáže.
 
A prečože sa tak tuneluje (čiže kradne) a prečo sa podpláca (čiže klame)? To hádam tí hriešnici chudobní tunelujú a podplácajú? Či tí Bohom milovaní?
 
A čože je vo svete najviac hodnotené? Bankovníctvo, poisťovníctvo, predaj zbraní, drogy a predaj liekov. To zaiste musia byť veľmi užitočné a dôstojné práce. Na to, aby človek spisoval bankové účty musí veľmi múdry, šikovný a pracovitý byť. Nie ako niekde na poli v bahne ryžu dorobiť. A tiež ponúkať istoty životné cez agentov poisťovacích, to zaiste makačka poriadna, tvrdá robota. Nie ako tamto drevo v lese píliť a nábytok z neho strúhať.
 
Diogenes sedí si pred sudom, ktorý je všetkým jeho majetkom. A príde k nemu Alexander, ten Veľký a hovorí: Ja kráľ celého sveta som. Ty vraj múdrosť máš. Tak praj si čokoľvek a ja splním ti to hneď. Na to Diogenes odvetí: Odstúp, lebo zaclaniaš mi slnko.
 
O akom slnku to hovoril, ktoré prevyšuje majetok a vládu nad svetom?
 
3. Rozuzlenie
Kto by netúžil byť bohatý? Všetci túžia. No sú dva pohľady na bohatstvo, na ktorých sa pravda javí. Jeden hovorí: Bohatý je ten, kto veľa vlastní. Druhý pohľad hovorí: Bohatý je ten, komu nič nechýba. Aj naopak sa to dá: Podľa prvého: Chudobný je ten, kto má málo majetku. Podľa druhého: Chudobný je ten, kto má pocit nedostatku.
 
Ta čo myslíte vy? Ktoré z tých dvoch bohatstiev je pravé a ktoré falošné? Kde je pravda a kde je klam? Koľko majetku vlastne človeku treba, aby už nemal pocit nedostatku? Stačí mu dom, či ostrov? Či celý kontinent? Alebo chce vlastniť celú zem? Fakt, kde je hranica? Ja viem, kde je hranica. Je úplne presná. Prijať to, čo mi bolo dané darom. Uspokojiť sa s tým, čo mi Príroda nadelila a čo mi dáva. Keď prijmem myšlienku neuspokojenia, mám pocit nedostatku a moja chudoba narastá. Ak sa uspokojím s tým, čo mi je darované, som bohatý. Ak som nenásytný a chcem viac, som chudobný, aj keby som vlastnil polovičku sveta.
 
Takže o čom je evanjelium prosperity? O túžbe byť bohatý, teda o vnútornom neuspokojení, čo je vlastne hlboká chudoba. Aké prosté. BMG invest vábilo ľudí na zisk z rozumu. A všetci, ktorí ten rozum nemali, investovali v domnení, že budú bohatí. Nakoniec si zisk zo svojho rozumu odniesli zakladatelia spolku a ostatní schudobneli.
 
Presne takto isto funguje aj táto spoločnosť. Najprv vám zasejú do hlavy semienko: Môžeš byť bohatý. Dovtedy by ťa ani nenapadlo pomyslieť, že by si bol chudobný. Myšlienkou "môžeš byť bohatý" z teba vlastne chudobného spravia. A začneš sa hnať za bohatstvom. Samozrejme z každého tvojho zisku má zisk ten, koho peniaze točíš a to je banka. Tá je šíriteľom evanjelia prosperity. A kedy konečne budeš vlastne bohatý? No nikdy. Celý svet nezískaš, lebo to by skôr celý svet získala banka, ktorej dlžíš, než ty. Ale aj keby si celý svet získal, spokojnosť nenájdeš. Záver: Každý, kto uveril myšlienke, že môže byť bohatý, stal sa chudobným.
 
Vo svojej chudobe už nedokáže prijímať veci darom. Ženie sa za tým, aby zvyšoval svoje zisky. Vo svojich šľapajach zanecháva biedu tých, ktorí nedokázali byť tak drzí a priebojní ako on. Keďže neprijíma darom, ani darom nedáva. Stáva sa lakomým. Uzatvára sa od Prírody aj od ľudí. Aby si vyčistil svedomie, kde-tu dá niečo na charitu, čo mu trochu rozprúdi krv. No zostáva oddelený. Ten človek sa oddelil od všeprestupujúcej energie Lásky, ktorá je tu úplne zadarmo, ale on ju nevidí a ženie sa za fatamorgánou falošného zisku. Tak takýchto ľudí z nás robí súčasný ekonomický systém trhnutého hospodárstva. Teda z toho, kto na to skočí.
 
4. Na záver obrátene
Nie je to teda obrátene? Chudobní, ktorí chcú byť bohatí a majú dosť ostré lakte, to sú tí, ktorí vlastnia majetok, prepychové autá a hostiny, zdanlivo bohatí, no sú stále chudobní, lebo nie sú spokojní s tým, čo majú. Potom chudobní, ktorí nemali dosť ostré lakte, nevlastnia veľa majetku, lebo v boji boli obratí tými priebojnejšími, zato vlastnia omnoho viac túžob, teda pocitu chudoby. Tých je väčšina, to sú tí zdanlivo hlúpi. Teda tak ich nazývajú ostrolaketníci. A nakoniec bohatí, ktorým nič nechýba, netúžia zbohatnúť a preto vo svete, v ktorom existuje zápas o majetky, stoja bokom. To sú tí zdanlivo leniví. Zdanlivo sú chudobní, predsa však bohatí. To pochopil aj Diogenes.
 
Pravé bohatstvo spočíva v poznaní, že sme súčasťou vesmíru, sme prestúpení všeprenikajúcou Láskou, ktorú môžme prijať darom úplne zadarmo. Skutočná chudoba spočíva v oddelení sa od lásky, keď si povieme, že nie sme súčasťou vesmíru, keď odmietneme prijať lásku a ďalšie poklady darom a keď sa vyzbrojíme chamtivosťou v domnení, že musíme proti prírode bojovať, s ňou zápasiť a od nej si svoje šťastie vydobiť. Tak to je pravá a najhlbšia chudoba.
Posledná úprava Streda, 06 December 2006 12:07
 

Najčítanejšie za týždeň

Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe SAAIC