Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Evanjelium Slovenov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Milan Rusko   

Evanjelium Slovenov

Počiatkom a základom všetkého, čo je, je Slovo, veľká a nevysloviteľná tvorčia myšlienka, tvorčí zámer. Veď všetko má svoju myšlienku a bez myšlienky a zámeru nič usporiadaného nevznikne. Z nej pochádza všetko a bez nej nie je nič, z toho, čo vidíme okolo seba aj z toho, čo nevidíme.

Nositeľom tohto Slova je bytosť, ktorá sa nazýva Dieťa Rodiča (v patriarchálnej spoločnosti Syn Otca). Slovo, Dieťa aj Rodič sú jedinou podstatou a jedinou skutočnosťou. Rodič, ktorý je otcom aj matkou všetkého, je absolútne bytie, večná nepremenná existencia, ale plodiť a rodiť život začína cez Dieťa Slovom. Dieťa-Slovo je Prvopočiatkom všetkej existujúcej Prírody, je Udržovateľom sveta a je aj Posledným Sudcom. Ani nie tak v časovom zmysle, skôr vo významovom.

Prišiel človek, v ktorom Slovo prebývalo v plnej miere, teda mal plnosť poznania pravdy. Povedal nám nie vymyslené bájky, ale to, čo sám z pozície Slova na vlastné oči videl, aby nás vyviedol z bludného kruhu nepoznania toho, odkiaľ sme, kam ideme a prečo sme tu. Prišiel, aby sme pochopili život, svet, aby sme pochopili, kto sme a čo tu vlastne robíme, aby sme poznali Rodiča, z ktorého pochádzame a v ktorom máme svoj domov a tak aby sme získali nepominuteľnú radosť a životnú energiu.

Rodič je nekonečne dobrý, tak, že si to v našej obmedzenosti a nedokonalosti ani nedokážeme predstaviť. Aj Dieťa je dobré, mierne a láskavé, trpezlivé a odpúšťajúcé, nenásilné, neodsudzujúce, ale milujúce. Aj Slovo je dobré a všetko, čo je, je dobré. Hoci nám ľuďom nie všetko osoží, Rodič je trpezlivý a vo svojej dobrotivosti vyčkáva, až pochopíme, že bez neho nič nezmôžeme, že proti Slovu ísť sa nedá. A tak nás necháva samostatne experimentovať so životom, blúdiť a hľadať, necháva nás podľa našej ľubovôle unášať nespútanými pudmi, žiadosťami, hľadať všakovaké rozkoše a nikde nenachádzať pravé uspokojenie. Nie že by nás chcel trápiť, ale chce, aby sme hľadali pravé dobro. Nie že by mal radosť z našich neprávostí, ale dokáže ich trpieť. Nie že by mal záľubu v našich nespravodlivých činoch, ale chce, aby sme cez vlastnú či cudziu nespravodlivosť pochopili spravodlivosť. A tak pochopili pravú povahu Slova, Rodiča a aj seba samého.

A to Slovo je tu všade okolo nás. Všetky kamene, rastliny, živočíchy, naše vlastné telo, ba aj naše myšlienky sú ním utvorené. A predsa ho nedokážeme vidieť v jeho pravej podstate, vidíme len jeho vonkajšie zdanie. Nerozumejúc sile Slova, často ho pošliapavame, nepoznajúc jeho pravú tvár, búrime sa proti nemu, nechápajúc jeho lásku, často ho nenávidíme. Kedykoľvek ničíme život v jedinej živej bytosti, ničíme aj životodarné Slovo. Kedykoľvek obmedzujeme slobodu niekoho, pošliapavame Slovo, ktoré dáva slobodu voľby každému. Kedykoľvek nenávidíme, nenávidíme Slovo, kedykoľvek neprijímame, neprijímame Slovo. Ak nás chce Slovo niečomu naučiť a postaví nám do cesty prekážky, hneváme sa, nevediac, že je to len pre naše dobro.

Ale Rodič vydal Slovo nám ľuďom do rúk, aby sme ho zahubili. Pre svoju láskavosť, nenásilnosť a miernosť trpí Slovo naše skutky násilia, zloby a nenávisti. V našej nevedomosti a v nenásytnosti ničíme Slovo Života a tým ničíme aj sami seba a život v sebe. Slovo berie na seba hriechy sveta a umiera do zabudnutia a tým umiera aj život v nás. Sami sme zahubili to, po čom sme tak veľmi túžili. Z nevedomosti zabili sme vlastné šťastie a spokojnosť.

Obeť Slova však nebola zbytočná. Pochopiac, že sme mŕtvi, začali sme žiť. Až keď sme o všetko prišli a náš život sa premenil na prach, až keď sme vyzliekli všetky masky a odhodili všetky zbytočnosti, až keď sme vstúpili úplne nahí do rieky nebytia a ocitli sa zoči-voči vlastnej smrti, až vtedy sme boli pokrstení vodou a ohňom, vodou na pokoru voči zvrchovanosti Slova a ohňom na jeho kvality lásky, dobra, spravodlivosti, odvahy, miernosti a nenásilia.

A tak sme získali účasť na Slove Života a Sväté Večné Slovo začalo prebývať v našich srdciach. A s ním pravá radosť, pravá spokojnosť a začali sme poznávať aj veci skryté a tajuplné. Stali sme sa učeníkmi Slova a Pravdy. Všetci ľudia bez výnimky sa nám stali bratmi v Slove. Ba aj zvieratá a príroda sú v Slove našou súčasťou. Získali sme prístup ku Stromu Poznania a k Stromu Života a sami sa stávame jeho ovocím. Pokiaľ nezapierame Slovo, závisť je nám cudzia a chamtivosť ďaleká. Zbavili sme sa všetkého strachu a všetkej zlosti. Prijímame všetko, čo Slovo prináša, či už je to dobré, či zdanlivo zlé. Nezarmucujeme Slovo, preto neodsudzujeme ani nemáme v nenávisti čokoľvek z toho, čo je.

Pretože sme prestali nenávidieť Slovo, začal nás nenávidieť svet, lebo odmietame robiť to, čo oni. Hoci ich neodsudzujeme, oni súdia nás. Hoci im dávame slobodu, oni nás prenasledujú. Hoci žijeme medzi nimi, sme tu len ako cudzinci na prechodnom pobyte. Hoci sme prišli do svojho vlastného, vo svojom vlastnom sme vyhnancami. Hoci Vševládne Slovo prebýva v nás, správajú sa k nám ako k otrokom, zneužívajúc našu miernosť na svoje chamtivé ciele. No my neustávame v budovaní chrámu Slova v sebe, lebo vonkajšie prekážky slúžia na naše vnútorné budovanie.

Proste nie našou zásluhou, ale vďaka dobrote a láskavosti Rodiča sme boli zakotvení v Slove – v prameni nášho života, v Dieťati, ktoré je nám kľúčom i bránou ku všetkým tajuplnostiam Rodiča. A preto sa zoveme Sloveni.

Posledná úprava Piatok, 27 Október 2006 23:54
 

Najčítanejšie za mesiac

Najčítanejšie za týždeň

Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe SAAIC