Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Ekošoférovanie
Páčia sa vám aktivity oz CEPTA?
Ekošoférovanie portál
Do autoškôl prichádza nový spôsob výuky - ekologická a úsporná jazda, čiže ekošoférovanie? PDF Tlačiť E-mail
Napísal Daniel Lešinský   

 O ekošoférovaní, nám napísali odborníci:

       ProtokolKaždý vodič by mal vedieť bezpečne,  ekologicky a úsporne používať svoje motorové vozidlo. Tieto základné zásady a princípy predstavujú aj kurzy ekošoférovania. Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky kurzy ekošoférovanie je možné len podporiť, nakoľko medzi hlavné zásady patria napríklad: predvídavosť, plynulosť, včasné radenie prevodových stupňov, správne použitie brzdenia a využívanie zotrvačnosti vozidla, čím aj znižuje produkciu skleníkových plynov.

 

       Ekošoférovanie aj vo výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie v autoškolách má svoje opodstatnenie o čom svedčí aj skutočnosť, že tieto zásady boli zapracované aj do vyhlášky MDVRR SR č.45/2016 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.93/2005 Z.z. o autoškolách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 8 ods. 12., s účinnosťou od 1.1.2016. Tieto požiadavky by mali byť uverejnené aj v učebných osnovách vodičských kurzov, ktoré budú platiť až po preregistrácii autoškôl.  Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl tiež vyvíja úsilie, aby každý inštruktor rámci inštruktorského kurzu alebo doškoľovacieho kurzu inštruktorov získali certifikát  inštruktora alebo trénera ekošoférovania. Rozšírením svojej kvalifikácie a osvojením nových metód vzdelávania inštruktori budú môcť lepšie vštepovať zásady ekošoférovania do povedomia budúcich vodičov, ako aj pri doplňujúcom výcviku držiteľov vodičského oprávnenia.

 

   V  oblasti vzdelávania lektorov a vodičov ekošoférovania najväčšiu iniciatívu na území Slovenskej republiky vyvíja občianske združenie CEPTA, za ktorú si ich veľmi vážime. Som presvedčený, že v spolupráci so Slovenskou komorou autoškôl sa nám podarí v blízkej budúcnosti vycvičiť čo najviac ekošoférov a  tým aj prispejeme k čistejšiemu ovzdušiu.

 

Vojtech Jurík

certifikovaný inštruktor ekošoférovania

 predseda dozornej rady Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl (SKVZA)

Posledná úprava Piatok, 29 Január 2016 10:23
 
Na Slovensku máme prvé autoškoly s certifikovanými inštruktormi PDF Tlačiť E-mail
Napísal Miloš Veverka   
EcoDr-Logo Basic-Sk www zm

Autoškoly, kde vyučujú certifikovaní inštruktori ekošoférovania:

kraj

mesto

autoškola

certifikovaný inštruktor

dátum získania certifikátu

kontakt na autoškolu

Bratislavský

Bratislava

SuperDRIVE

Juraj Krištín

16.07.2015

www.superdrive.sk

Bratislava

Autoškola Fortuna

Pavol Žifčák

09.09.2015

www.autoskolafortuna.sk

Trnavský

Galanta

Autoškola Tibora Holúbka

Stanislav Molnár

16.07.2015

www.asprofesional.sk

Henrieta Holúbeková

09.09.2015

Galanta

Autoškola Vojtech Jurík

Vojtech Jurík

09.09.2015

www.autoskola.sk

Orechová Potôň

Centrum bezpečnej jazdy na Slovakiaringu

Jozef Major

09.09.2015

www.cbj.sk

Trnava

Autoškola Mochito

Dušan Šidlík

09.09.2015

www.mochito.sk

Trenčiansky

Bánovce nad Bebravou

Autoškola Nova

Peter Kováčech

13.10.2015

www.asnova.sk

Nové Mesto nad Váhom

Autoškola Prekop

Pavol Kucharovic

07.05.2015

www.autoskolaprekop.sk

Trenčín

Autoškola Prekop

Peter Lacko

07.05.2015

www.autoskolaprekop.sk

Trenčianske Teplice

Autoškola Prekop

Dušan Matuščin

07.05.2015

www.autoskolaprekop.sk

Nitriansky

Nové Zámky

Autoškola Alfa

Dionýz Solár

09.09.2015

www.alfanz.sk

Topoľčany

Autoškola Autoprogres

Igor Michalička

09.09.2015

www.autoskolaautoprogres.sk

Žilinský

Dolný Kubín

Autoškola Beňuš

Ján Beňuš

07.05.2015

www.autoskolabenus.sk

Žilina

Autoškola Ľubomír Líška

Dušan Ďuriník

16.07.2015

www.autoskola-liska.sk

Banskobystrický

Banská Bystrica

Autoškola Ján Koreň

Jaroslav Jelínek

09.09.2015

www.autoskolakoren.sk

Banská Štiavnica

Autoškola Bosák Banská Štiavnica

Stanislav Bosák

16.07.2015

www.asbosak.webnode.sk

Brezno

Autoškola Majo

Jaroslav Šebest

07.05.2015

www.autoskolamajo.sk

Revúca

Autoškola SCORPION

Ondrej Petrenka

23.11.2015

www.scorpion.sk

Prešovský

Bardejov

Autoškola Ekomido

Jozef Litavec

07.09.2015

www.ekomido.sk

Prešov

Autoškola MAVEX - JUNIOR

František Pažin

16.07.2015

www.mavexjunior.sk

Prešov

Bosákova autoškola

Peter Bosák

16.07.2015

www.bosakova-autoskola.sk

Prešov

Autoškola VaV

Radovan Vaňo

09.09.2015

www.autoskolavav.sk

Prešov

Autoškola Sabia

Daniela Budayová

09.09.2015

www.autoskola-sabia.sk

Košický

Košice

Autoškola Darivčák

Ján Darivčák

09.09.2015

www.autoskoladarivcak.sk

Trebišov

Autoškola Flaugnatti - Šuraba

Jaroslav Repovský

09.09.2015

www.autoskolafs.sk

 Certifikát inštruktorov je platný 3 roky od udelenia. Inštruktori ekošoférovania sú oprávnení:

 • školiť ekošoférovanie začínajúcich šoférov v autoškolách
 • vykonávať kondičné kurzy ekošoférovania pre šoférov s platným vodičským preukazom
 • vykonávať kurzy ekošoférovania pre šoférov flotilových firiem
 • školiť trénerov ekošoférovania vo svojej autoškole

To, že má autoškola certifikovaného inštruktora ekošoférovania ešte neznamená, že autoškola je certifikovaná v systéme ekošoférovania.

Autoškola môže získať certifikáciu, ak:

 • na webovej stránke autoškoly zverejňuje jasné a aktualizované informácie o ekošoférovaní, o inštruktoroch, tréneroch a úspešných absolventov kurzov ekošoférovania
 • minimálne 1 inštruktor získal certifikát ekošoférovania a ostatní inštruktori budú zaškolení do 1 roka
 • výučba ekošoférovania je zapracovaná v rámci osnov klasického kurzu autoškoly tak pre teoretickú výuku ako aj pre cvičné jazdy
 • autoškola ponúka kondičný kurz ekošoférovania pre existujúcich šoférov
 • zásady a princípy ekošoférovania sú zapracované do didaktických a informačných materiálov základnej výuky (napr. pracovný zošit, pracovné listy, zborník prednášok a pod.), ako aj do usmernení pre tréningové, kondičné jazdy, a do záverečných testov
 • autoškola má vytvorený Protokol účinnosti a Certifikát s logom ekošoférovania, vlastným logom a linkom na národný portál ekošoférovania
 • na záver kurzu vypĺňa každý absolvent tzv. „Dotazník kvality kurzu“, v ktorom hodnotí kvalitu výuky a tréningových jázd, informačných materiálov a trénerov / inštruktorov
Posledná úprava Piatok, 27 November 2015 22:51
 


Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe