Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Kvalita ovzdušia Informácie o téme a kontakty Čisté ovzdušie v európskych mestách, aj na Slovensku?
Čisté ovzdušie v európskych mestách, aj na Slovensku? PDF Tlačiť E-mail

Konferenciu Čisté ovzdušie v európskych mestách organizovalo 12.-13.02.2013 občianske združenie CEPTA v spolupráci s MŽP SR a Úniou miest Slovenska v rámci LIFE+ projektu Clean Air (Čisté ovzdušie) s podporou kampane Klíma bez sadzí.alt Viac o projekte Clean Air nájtdete na jeho domovskej stránke www.cleanair-europe.org

Situácia s (ne)kvalitou ovzdušia v Slovenskej republike je stále alarmujúca, systematicky sa neriešila od roku 2004, nášho vstupu do EÚ, v ktorej platia limity. Tieto limity sú v SR každoročne prekračované, pre PM10 (prachové častice) na viac ako 1/3 monitorovacích staníc. Najhoršie výsledky sú spomedzi väčších miest najmä v Bratislave, B. Bystrici, Žiline, Košiciach, Trenčíne či Ružomberku, ale ani na ostatných miestach nemožno hovoriť o čistom vzduchu.

Príkladom zodpovedného prístupu na úrovni samosprávy môže byť príhovor primátora Bratislavy Milana Ftáčnika, ktorý otváral druhý deň konferencie 13.2.2013...

I pri relatívne nízkych financiách v rozpočte mesta magistrát hľadá riešenia prinášajúce čistejšie ovzdušie v Bratislave, napr. elektrifikácia dopravy do Petržalky, vytváranie cyklotrás, nový manažment parkovania v centre mesta a pod. Za najväčší problém považuje primátor mentalitu ľudí, Slovákov, i Bratislavčanov, pre ktorých je auto stále symbol úspechu. Hoci vieme, že v mnohých metropolách EÚ ako napr. Berlín, Kodaň, Viedeň tomu už tak nie je.    

Aká situácia je v SR a v susedných krajinách, aké sú riešenia a kde ich úspešne realizujú? Prečo sú prachové častice (PM) a sadze pre človeka – jeho zdravie a životné prostredie nebezpečné? Čo sa robí, bude robiť s prachovými časticami (PM) a sadzami na Slovensku? Na tieto a na mnohé Ďalšie otázky nájdete odpoveď v priložených prezentáciách.

Vláda SR prijala 11.02.2013 Stratégiu redukcie PM10 na Slovensku, ktorá je dobrá, no stále iba na papieri. „Očakávame merateľné ciele, jasný harmonogram, dostatočné financovanie a samozrejme napĺňanie vytýčených cieľov, teda reálne výsledky znižovania znečistenia ovzdušia na Slovensku.“ hodnotí Daniel Lešinský, predseda oz CEPTA.

Radi by sme sa poďakovali všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na tomto podujatí, spoluorganizátorom i expertom, ktorí prednášali.

V prílohách nájdete program v slovenskom aj anglickom jazyku, tlačovú správu o.z. CEPTA ako aj prednášky jednotlivých expertov.

 

 

Posledná úprava Streda, 12 Jún 2013 10:16
 

Najčítanejšie za týždeň

Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe SAAIC