Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
CSA systémy v Európe a CSA manuál PDF Tlačiť E-mail

Vďaka mobilitnému projektu "CSA for Europe" podporenému z EÚ programu Grundtvig a našim zahraničným partnerom, máme možnosť poznávať fungujúce systémy komunitou podporovaného poľnohospodárstva CSA (Community supported agriculture) v zahraničí. Tieto systémy prinášajú spoločnosti mnohoraké dobrá - od zamestnanosti na vidieku až po lokálne, čerstvé a zdravé, tradičné potraviny od osobne známeho gazdu /Grundtvig-logo final gazdinej, potravinovú sebestačnosť v krajine až po možnosť kontaktu, vzťahu či práce s pôdou a zvieratami pre mestských ľudí, predovšetkým ich deti, času zmysluplne stráveného v peknom, čistom a bezpečnom prostredí vidieckej krajiny.

Na tejto stránke budeme postupne uverejňovať správy z jednotlivých ciest, ktoré prinášajú na Slovensko najvidieckejšiu krajinu v EÚ jedinečné poznanie ako sa dá fungovať udržateľnejšie ako je tomu u nás dnes. 

 Dnes sme ako spoločnosť na Slovensku závislí na dovoze a predaji zahraničných, anonymných často nekvalitných potravín v obchodných reťazcoch, potravinová sebestačnosť SR nie je ani na úrovni 45% hoci potenciál je vyšší ako 80%, u niektorých základných potravín cez 100%. Nezamestnanosť na vidieku u nás často presahuje mieru 35% a úrodnú, poľnohospodársku pôdu nám na 1000coch hektároch zarastajú buriny niekde už i nálety stromov, alebo bezúčelne kosená tráva bez ďalšieho využitia v chove zvierat.

V prílohách nájdete aj Manuál CSA (Handbook), kotrý vznikol na základe spolupráce všetkých zapojených partnerov projektu, manuál je v EN origináli ako aj v SK preklade.  
 

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.

Tento článok reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto článku.

 
 
Posledná úprava Utorok, 01 Október 2013 21:00
 
Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe