Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Lokálne potraviny - LPK, CSA Info o téme a kontakty
Informácie o téme a kontakty PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrátor   

Lokálna potravinová komunita (LPK ZV) vznikla v septembri 2009 vo Zvolene. Je to neformálne a dobrovoľné združenie spotrebiteľov a producentov na úrovni regiónu, ktorí sa vzájomne podporujú. Cieľom LPK je predovšetkým priamy vzťah medzi producentom a spotrebiteľom, rozvoj a podpora miestnych, rodinných, malých a bio-producentov a odbyt ich zdravých, lokálnych potravín v blízkej komunite spotrebiteľov. Rovnako dôležitým cieľom iniciátorov LPK je aj presadzovanie plnej legálnosti priameho predaja na Slovensku pri čo najjednoduchších pravidlách. V komunikácii s ostatnými štátmi EÚ sa snažíme priniesť do našej krajiny dobré skúsenosti tak s priamym predajom, ako aj s komunitou podporovaným poľnohospodárstvom (CSA – Community Supported Agriculture).

Inšpiráciou pre vytvorenie LPK bol aj systém AMAP, ktorý úspešne funguje vo Francúzsku. AMAP (Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne - Združenie pre podporu vidieckeho poľnohospodárstva) vytvára ekonomické a sociálne väzby medzi farmármi ako producentmi a spotrebiteľmi na lokálnej úrovni. Keďže systém zabezpečuje zdravé potraviny za primerané ceny pre spotrebiteľov a odbyt pre producenta, je zaujímavý pre obidve strany výrobno–spotrebného vzťahu. Navyše prispieva k zachovaniu poľnohospodárskej funkcie, diverzity, zamestnanosti a tým života na vidieku. Umožňuje prežiť malým farmárom, ktorí by inak boli odsúdení na zánik a dokonca im umožňuje produkovať na úrovni kvality bio-produktov, teda s minimálnymi vstupmi agro-chemikálií, antibiotík a pod. Spotrebitelia majú možnosť cez systém AMAP priamo ovplyvňovať produkciu potravín na kvantitatívnej i kvalitatívnej úrovni – spolurozhodujú o tom, čo sa bude pestovať, v akom množstve a v akej kvalite.

Myšlienka, ktorá zhmotňuje vyššie spomínané princípy, pochádza z Japonska, kde prvé takéto lokálne systémy začali vznikať pred 40 rokmi a dnes sú už v mnohých krajinách vysoko funkčne a rozvinuté. Rozšírili sa do rôznych častí sveta pod rôznymi názvami. Zatiaľ čo v Japonsku sa takéto systémy nazývajú Tei-kei (Obrátiť tvár k svojmu farmárovi), v Spojených štátoch sú to CSA (Komunitou podporované poľnohospodárstvo), vo Francúzsku už spomínaný AMAP a pod.

V spolupráci s organizáciou Urgenci sme mali možnosť v septembri 2009 navštíviť okolie mesta Mulhouse (južné Alsasko, Francúzsko) a spoznať fungovanie lokálnych výrobno-spotrebných vzťahov. Úlohou týchto vzťahov je spojiť miestnych farmárov (producentov) so spotrebiteľmi a zabezpečiť dlhodobú produkciu zdravých potravín. Viac o tejto návšteve, ako aj podrobný opis celého systému AMAP (história, princípy fungovania, vzťahy v rámci systému, konkrétny príklad fungovania AMAP v praxi atď.) si môžete pozrieť v priloženej správe v slovenskom a francúzskom jazyku.

V roku 2010 pokračovala spolupráca s priateľmi z Francúzska, ktorá vyústila prípravným stretnutím v rámci programu Grundtvig 16-18.1.2011 v Budapešti. Spolu s  partnermi z Maďarska, Anglicka, Francúzska, Grécka a Čiech sme sa rozhodli podať spoločný projekt. Ten sme sfinalizovali a zaslali vo februári 2011 s účasťou 8 krajín (uvedené štáty + Rakúsko a Nemecko). Projekt má názov: CSA – Community Supported Agriculture a je zameraný na výmenu dobrých skúseností medzi CSA rozvinutými a CSA rozvíjajúcimi sa štátmi. Výsledky z hodnotenia projektu budú známe v lete 2011.
Posledná úprava Štvrtok, 14 Apríl 2011 07:47
 
Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe