Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov O nás Kódex
Dobrovoľný kódex členov OZ CEPTA PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrátor   
Dobrovoľný kódex členov OZ CEPTA

Myšlienka DK sa zrodila na pracovno–odychovom stretnutí členov OZ CEPTA 9-10.06.2006 na Králikoch pri B.Bystrici, kde sa prítomní zhodli o potrebe popísať hodnoty združenia v jednoduchých zásadách každodenného života.

Tak bolo zasadené semienko tohto kódexu, ktorý je dobrovoľný, napriek tomu však môže pomôcť pri znižovaní ekologickej stopy každého jednotlivca. Svet nemenia veľké veci ktoré „SA UDEJÚ“ ale postoje a činy každého z nás, jednotlivých ľudí, ktorí SA ROZHODNÚ.

Rozhodnutie je vždy postavené na slobodnej vôli človeka, ktorá - ak má viesť k dlhodobému šťastiu jednotlivca či celej spoločnosti, musí byť prijímaná v dobrej vôli a plnej zodpovednosti, I veľké vzdialenosti sa skladajú z malých krokov a vždy sa začínajú prvým krokom.

 

1. Dobrovoľná skromnosť - rozlišujme medzi skutočnými potrebami a chcením.

- hľadáme, čo sú skutočné potreby jednotlivca a čo už účelové chcenia

- nepodliehame módnym trendom, estetika nie je závislá na móde

- ak môžeme svojim potenciálom podporujeme pozitívne iniciatívy v okolí – zdieľame svoj čas, vedomosti, peniaze, schopnosti...

 

2. „Eko nakupovať“:

- lokálne a regionálne = hľadáme si svojho farmára, včelára, zeleninára....alebo sa zastavíme na tržnici, pýtame sa na pôvod tovaru a uprednostňujeme lokálne a regionálne produkty

- vlastné obaly – pečivo, zeleninu, ovocie atď. kupujeme do vlastných tašiek, sáčkov, košíkov a pod.

- pokiaľ sa dá, uprednostňujeme vratné obaly (napr. nápoje a minerálky) a recyklované výrobky (napr. papier)

- kupujeme bio-produkty ekologického poľnohospodárstva, ktoré nám garantujú bezpečnosť a kvalitu produktov

- na mäso bohatá strava znamená záber veľkej plochy na kŕmenie zvierat a zväčša aj znečistenie prostredia preto uprednostňujeme skôr vegetariánsku stravu

- ak je to možné uprednostňujeme prírodné a recyklovateľné materiály

- produkty z rozvojových krajín (káva, kakao...) kupujeme so značkou „FAIR TRADE“ čo znamená že ich producent bol spravodlivo vyplatený

- BIO a miestne je to najlepšie čo máme

 

3. Bez odpadu. V prírode neexistuje odpad, buďme čo najprirodzenejší

- minimalizácia = kupovať len to č skutočne potrebujem, kupovať trváce a opraviteľné veci (nie jednorázové veci: T-čka na holenie, fotoaparáty, plienky a pod.); techniku so zabezpečeným servisom.

- opätovné využívanie = užívať využiteľné (oblečenie, second-handy, bazáre...); opravovať pokazené, darovať ak to vie ešte niekto využiť (inzercia...)

- triedenie – recyklácia = plne triedime čo sa dá (papier, plasty, sklo...) + snažíme sa kompostovať bioodpad, ktorého je približne 40 % v našom komunálnom odpade

- iniciujeme zavádzanie triedeného zberu, využívanie obojstrannej tlače, uprednostňovanie emailovej korešpondencie v rámci inštitúcií, škôl a organizácií, domácností....

- s vodou šetríme (umývanie riadu, regulované splachovače, sprcha nie kúpeľ...), ak je to možné využívame dažďovú vodu

 

4. S energiou rozumne

- používame úsporné spotrebiče, žiarivky...

- max. využívame denne svetlo

- ak je to možné využívame úsporné obyčaje a technológie pri hospodárení s teplom – termoregulačné ventily na radiatoroch, v noci kúrime menej ako cez deň, zatepľujeme steny, okná;

- radšej si oblečieme sveter a teplé papuče ako by sme mali dodatočne prikurovať o pár stupňov naviac.

- ak je to možné uprednostníme obnoviteľné zdroje energie

 

5. Cestujeme

- vychutnávame chôdzu – pohyb a beh sú prirodzené a dobré aj pre naše zdravie

- doprava bicyklom býva veľmi efektívna a rovnako i zdravá (podobne aj kolieskové korčule...)

- uprednostňujeme verejnú dopravu a MHD - električky, trolejbusy, vlaky a autobusy

- ak je to možné nepoužívame individuálnu dopravu autom, ak sa inak nedá, snažíme sa kapacitu auta maximálne využiť (spolucestujúci, stopári, tovar...)

- ak je to možné nepoužívame leteckú dopravu, je pre životné prostredie najškodlivejšia

 

6. Čas je jediné čo máme - „Panta rei, všetko plynie“

- učíme sa využívať čas čo najlepšie, zásadou „málo troviť a veľa tvoriť“, zmysluplne a pre dobro všetkých

- snažíme sa nájsť si čas pre priateľov a pomoc ostatným

- vieme že bez dávania, nie je možné v prijímať

- maximum (voľného) času sa snažíme prežiť na čerstvom vzduchu - v prírode, v záhrade a pod.

- vážime si čas ostatných rovnako ako svoj vlastný

 

 

7. Rovnováha – chápeme ju ako fyzickú, psychickú, duševnú a duchovnú vyrovnanosť

- uznávame, že ženy majú v spoločnosti rovnakú dôležitosť ako muži,

- môžeme sa mýliť, zlé je chyby vedome opakovať,

- len zdravý a šťastný človek môže rozdávať zdravie a šťastie ostatným,

- nie všetko čo nám chutí alebo čo máme radi nám aj prospieva, snažíme sa robiť to čo nám prospieva

- nášmu človeku prospieva správne dýchanie, dostatok pohybu a tekutín (vody), zdravá strava, dostatočný odpočinok, dobré vzťahy, duševná a duchovná vyrovnanosť,

- sme presvedčený, že každý z nás má v živote jedinečné poslanie, ktoré sa snažíme hľadať a napĺňať

- nerobíme veci, ktoré škodia či ubližujú ostatným

- každý má právo vybrať si svoj životný postoj, vierovyznanie či náboženstvo

 

8. Vec verejná.

- pri rozhodnutiach, ktoré sa dotýkajú i ostatných spoluobčanov, snažíme sa v najlepšom vedomí a svedomí rozhodovať v prospech verejného dobra, nie v prospech individuálneho či skupinového záujmu

- podporujeme iniciatívy prispievajúce ku kvalite života (napr. pešie zóny, cyklotrasy, parky a pod.)

 

9. Láska k životu a úcta k prírode

- neničíme čo sme nestvorili, nevytvorili a čo nám neškodí

- prírodu vnímame ako dokonalosť, na ktorej je život človeka priamo závislý. Dlhodobo nám môže prinášať svoje plody len ak ju pochopíme, budeme ju chrániť a zveľaďovať.

 

10. Spolužitie

- žijeme v spoločenstve ostatných ľudí, učíme sa zdieľať dobré aj zlé, spoločne rozvíjať pozitívne hodnoty – pokoj, bezpečnosť, čistotu a pod.

- snažíme sa neubližovať nikomu, ani sebe

- akceptujeme právo slobodného rozhodnutia každého

- uvedomujeme si zodpovednosť za všetky svoje myšlienky, slová a činy

- vážime si silu slova, úprimnosť a pravdovravnosť – nenásilnú a rovnocennú komunikáciu považujeme za základ vzájomného pochopenia

Posledná úprava Piatok, 05 September 2008 17:47
 
Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe