Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov O nás Náš tím
Náš tím PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrátor   

Aktuálne zloženie Rady oz CEPTA + MR ako web master (cca tak ako je na stranke)

 

ImageKoordinátori jednotlivých oblastí:

Daniel Lešinský (mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , mob.:+421905581076): Pesticídy, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ekotoxicita...

Miloš Veverka (mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , +421904417202): Odpady, bioodpady, ekotoxicita, dekontaminácia pôdy...

Peter Mihók (mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , mob.: +421905746884): Jadrová energetika, ekonomika...

Andrej Devečka ( Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , mob.: +421905973650): Biopalivá

Milan Rusko ( Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , mob.: +421915 510540): Duchovný rozvoj

Michal Lešinský ( Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , mob.: +421915147220): Eko-architektúra

 

 

Koordinátori a experti jednotlivých oblastí:

Ing. Miloš Veverka, PhD.

Imagepodpredseda združenia od roku 2005 a člen Rady, koordinátor tém Odpady a bioodpady, Ekotoxikologické laboratórium,

V rokoch 1997 – 2002 absolvoval inžinierske štúdium na Fakulte ekológie a environmentalistiky, TU Zvolen, odbor Environmentalistika, následne na to pokračoval v doktorandskom štúdiu, ktoré úspešne zavŕšil v roku 2006.

Venuje sa problematike odpadov a bioodpadov – predchádzanie vzniku odpadov, recyklácia, zhodnotenie bioodpadu. Jeho činnosť je zameraná na šírenie osvety medzi občanmi, prácu s mládežou a deťmi - predovšetkým prostredníctvom škôl a informačných stánkov. Realizuje taktiež prieskumy verejnej mienky. V roku 2006 sa spolupodieľal aj na projektoch z pesticídov a propagácie ekologického poľnohospodárstva.

 

Ing. Daniel Lešinský, PhD.

Imagepredseda združenia od roku 2005, člen Rady, koordinátor tém Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Potraviny a pesticídy, koordinátor národnej platformy MVO presadzujúcej trvaloudržateľné poľnohospodárstvo Agro-eko fórum.

V rokoch 1993-1999 absolvoval inžinierske štúdium na Fakulte ekológie a environmentalistiky, TU Zvolen, odbor Environmentalistika, následne 1999-2003 pokračoval v doktorandskom štúdiu.

Od roku 2003 pracuje v treťom sektore najmä na ekologizácii Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, v presadzovaní Ekologického poľnohospodárstva, na témach pesticídy a ich rezíduá ako aj na vedecko-výskumných projektoch zameraných na dekontamináciu znečistených území a aplikáciách eko-toxikologického výskumu v praxi. OZ CEPTAu zastupuje i v európskej sieti organizácií presadzujúcich prírode blízke alternatívy v poľnohospodársrtve PAN - Pesticides Action Network , je členom Rady siete PAN – Europe (www.pan-europe.info).

 

Ing. Peter Mihók

Image

 

 

 

 

 

Ing. Milan Rusko

ImagePracuje ako programátor. Od roku 2003 organizuje letné týždňové tábory Hľadanie duchovnej cesty na Záježovej o hľadaní duchovného rozmeru života disusným a komunitným spôsobom. Od januára 2004 takmer každý týždeň organizuje čajovňové stretnutia Škola života.

 

 

 

 

 

Ing. Andrej Devečka

Image

V rokoch 2001 – 2007 absolvoval inžinierske štúdium na Fakulte ekológie a environmentalistiky, TU Zvolen, odbor Aplikovaná ekológia, v rokoch 2005 – 2007 študoval na Fakulte prírodných vied Univerzity vo Viedni,štúdijný odbor Biológia,  kde vypracoval svoju diplomovú prácu.

Je koordinátorom medzinárodného projektu Feeding and Fuelling Europe, zaoberajúceho sa témou biopalív a produkcie krmovín pre hospodárske zvieratá. Jeho aktivity sú zamerané na šírenie osvety a publikačnú činnosť ohľadom negatívnych dopadov expanzie výroby týchto komodít v EÚ ako aj v rozvojových krajinách.  

 

 

Ing. Arch. Michal Lešinský

Image

 

 

 

 

  

 

Posledná úprava Sobota, 30 November 2019 17:26
 
Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe