Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov O nás Podporte nás
Venujte nám 2% z dane PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrátor   

Našou snahou je skvalitňovať ľudské zdravie, životné prostredie a presadzovať princípy trvaloudržateľného života do bežnej praxe. Vaše 2 % (3 %) dane budú použité v nasledovných oblastiach:

 • kvalita ovzdušia
 • separácia odpadov, znižovanie tvorby odpadov, kompostovanie, osveta
 • ekošoférovanie doma, v autuškolách aj vo firmách
 • EÚ fondy a životné prostredie
 • pesticídy v potravinách
 • podpora ekologického poľnohospodárstva, rodinných fariem a predaja z dvora
 • tvorba legislatívy a politík chrániacich životné prostredie na Slovensku

Pre venovanie 2 % dane použite nasledovné údaje:

 • Názov: Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
 • IČO: 37921959
 • Právna forma: občianske združenie
 • Sídlo: Záhonok 19, 960 01 Zvolen

Ako na to?


Ak ste zamestnanec:

 • do 15.2.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov dane
 • požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane"
 • údaje z tohto potvrdenia použite pri vyplnení tlačiva "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane"
 • ak ste v r. 2019 odpracovali dobrovoľnícky min. 40 h a získate o tom Potvrdenie od organizácie / organizácií, pre ktoré ste v r. 2019 dobrovoľnícky pracovali, môžte poukázať 3 % dane
 • obe tieto tlačivá - Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa vášho bydliska
 • ak ste poukázali 3 % dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní min. 40 h dobrovoľníckej činnosti
 • minimálna výška 2 %, resp. 3 % dane, ktorú možno poukázať je 3 €

Poznámky:

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2019 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!
 • Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
 • Číslo účtu prijímateľa (o. z. CEPTA) nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účtet o. z. CEPTA prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • IČO prijímateľa o. z. CEPTA sa do kolóniek vypisuje zľava, je už vypísané. Kolonky na SID ostávajú prázdne.

Ak ste SZČO a podávate daňové priznanie (napr. živnostníci):

V daňovom priznaní pre fyzické osoby vyplnte časť určenú na poukázanie 2 % (3 %) dane: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona. Minimálna výška je 3 €. Ak ste v r. 2019 odpracovali dobrovoľnícky min. 40 h a získate o tom Potvrdenie od organizácie / organizácií, pre ktoré ste v r. 2019 dobrovoľnícky pracovali, môžte poukázať 3 % dane. V takomto prípade je povinou prílohou daňového priznania aj Potvrdenie o odpracovaní min. 40 h dobrovoľníckej činnosti. Vyplnené daňové priznanie doručíte na príslušný Daňový úrad do 31. marca 2020

Ak ste firma:

Firma môže rozdeliť 1,0 % (2 %) dane aj medzi viacerých prijímateľov. Minimálna poukázaná suma je 8 €. Ak firma v roku 2019 až do termínu podania daňového priznania a zaplatenia dane v r. 2020 nedarovala financie vo výške min. 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1,0 % dane. Ak firma v roku 2019 až do termínu podania daňového priznania a zaplatenia dane v r. 2020 darovala financie vo výške min. 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2 % dane. V daňovom priznaní pre právnické osoby vyplňte púríslušnú časť IV.

Pre venovanie 2 % dane použite nasledovné údaje:

 • Názov: Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
 • IČO: 37921959
 • Právna forma: občianske združenie
 • Sídlo: Záhonok 19, 960 01 Zvolen

Ďakujeme Vám!

Posledná úprava Streda, 25 Marec 2020 07:43
 
Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe