Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Pesticídy
Pesticídy
Stop GLYFOSÁT – nechceme toxické chemikálie v našom prostredí a v potravinách PDF Tlačiť E-mail

Glyfosát je účinná látka používaná v širospektrálnych herbicídoch (pesticíd) od firmy Monsanto. Je to nepoužívanejší pesticíd na svete, na Slovensku sa ročne aplikujú 100vky ton herbicídov s glyfosátom (napr. Roundup) – v poľnohospodárstve, v parkoch na ihriskách, na železničných tratiac a pod. Dňa 7/8.03.2016 budú členské štáty EÚ hlasovať za predĺženie povolenia používať glyfosát v EÚ na ďalších 15 rokov.

Svetová zdravotnícka organizácia – WHO vyhlásila 20.03.2015 glyfosát cez Svoj inštitút na výskum rakoviny IARC za potenciálny karcinogén a 29.07.2015 vydala kompletnú monografiu hodnotenia glyfosátu. Tento záver bol prijatý na základe analýzy dostupných karentovaných výskumov toxicity pesticídov s obsahom glyfosátu, ktoré sa dodnes používajú.

EFSA – Európsky úrad pre bezpečné potraviny (patrí pod EÚ/EC) však následne 12.11.2015 prijal opačné stanovisko, že glyfosát nie je karcinogén a preto ho odporúča schváliť na ďalšie používanie. Tento opačný záver vysvetľuje EFSA negatívnym hodnotením toxicity glyfosátu v dodatočných tajných, teda nezverejnených štúdiách, ktoré boli platené a zadávané producentom!

Je neprípustné aby sa v Európe uvoľňovali do životného prostredia chemické látky, vrátane glyfosátu, na základe tajných štúdii priemyslu, ktoré hodnotia európske inštitúcie!

Podporte – Európska petícia STOP Glyphosate (06.03.2016 s viac ako 170 tis. signatárov):

https://act.wemove.eu/campaigns/stop-glyphosate

(podpis musíte následne potvrdiť zo svojho mailu)

Posledná úprava Pondelok, 16 Máj 2016 17:54
 
Konflikt záujmov s pesticídmi na Ministerstve pôdohospodárstva SR? PDF Tlačiť E-mail

Prečo sa na Slovensku nedarí rozvíjať nechemické metódy ochrany plodín pred škodcami? Prečo máme stále rezíduá pesticídov v potravinách a vo vodách? Prečo bežní občania platia externé náklady spôsobené pesticídmi v miliónoch ročne a iní na tom dobre zarábajú? Kto je za to zedpovedný... a čo s tým?

Sú to otázky, ktoré sa týkajú rovnako vrcholových politikov, kompetentných úradníkov ako aj bežných spotrebiteľov, u každého z inou mierou zodpovednosti. Samozrejme ten stav by nemusel byť taký aký ho máme dnes, ale na zmenu prístupu treba vôľu.

Viac o konflikte záujmov na MPRV SR v oblasti pesticídov sa dozviete vďaka práci v investigatívnych novinárov v článku debnníka N: "Ona rieši pesticídy na ministerstve, jej manžel s nimi pritom obchoduje" na: https://dennikn.sk/68403/u-jahnatka-maju-konflikt-s-pesticidmi/?ref=hlv.

   

Posledná úprava Pondelok, 25 Máj 2015 11:04
 
Včely pod dočasnou ochranou, zákaz neonikotinoidov v EÚ PDF Tlačiť E-mail

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili petíciu za zakázanie používania neonikotinoidov – pesticídov nebezpečných pre včely a iných opeľovačov. Podarilo sa, zatiaľ na dva roky (1.dec. 2013 - 1.dec. 2015). Je to historický úspech pre ochranu agro-eko systémov v Európe, ktorý sa podarilo dosiahnuť predovšetkým vďaka veľkému tlaku verejnosti, včelárov a silnému hlasu vedcov. Slovensko hlasovalo žial proti zákazu týchto nebezpečných insekticídov, budeme zisťovať, kto menovite stojí za postojom SR a prečo.

V prílohe nájdete tlačovú správu PAN-Europe o tomto víťazstve ochrany prírody a životného prostredia pred korporátnymi záujmami ako aj správu informačného portálu ENDS Europe DAILY z 29-04-2013 (v EN jazyku).

Posledná úprava Utorok, 21 Máj 2013 10:16
 
Národný akčný plán na dosiahnutie trvaloudržateľného používania pesticídov? PDF Tlačiť E-mail

MPRV SR vyhlásilo výzvu pripomienok k návrhu dokumentu: "Národný akčný plán na dosiahnutie trvaloudržateľného používania pesticídov", ďalej len NAP. Prvý krát to bol prieskum návrhov k jednotlivým článkom smernice EÚ 2009/128/EC o trvaloudržateľnom používaní pesticídov s uzávierkou do 31.3.2012. Druhé kolo pripomienok bolo už k samotnému návrhu NAP s uzávierkou 22.10.2012. Hoci sme s pojmom "trvaloudržateľné používanie pesticídov" ako člen PAN-Europe aktívne nesúhlasili od počiatku tvorby tejto legislatívy na úrovni EÚ, oboch pripomienkovacích kôl v SR sa oz CEPTA zúčastnila. Tento tvoriaci a pripomienkovací proces v

Posledná úprava Pondelok, 22 Október 2012 21:40
 
Sú GMO potraviny škodlivé? PDF Tlačiť E-mail

 

Zarážajúce fakty zverejnil v septembri 2012 francúzsky vedec Prof G Eric Seralini, ktorý so svojim tímom počas dvoch rokov sledoval vplyvy geneticky modifikovanej kukurice, ktorá je tolerantná voči široko používanému pesticídu ROUNDAP (účinná látka Glyphosát, ničiaca buriny; herbicíd). Záver štúdie je zarážajúci – GMO kukurica, ako aj samotný pesticíd sú karcinogénne. Na základe výskumu bol zakázaný dovoz tejto kukurice napr. do Ruska, Francúzska vláda zadala svojej agentúre jeho preskúmanie, na základe ktorého by žiadala zákaz dovozu tejto kukurice do EÚ. Samozrejme zverejnenie práce prinieslo veľkú vlnu námietok a kritiky o nekompletnosti, nesprávnosti výskumného postupu a pod., predovšetkým zo strany obhajcov GMO. Čas ukáže na ktorej strane je „vedecká“ pravda, bez vetra sa však ani lístok nepohne, mimovládne organizácie a medzi nimi aj CEPTA už viac ako 7 rokov upozorňujú na neoverenú bezpečnosť z pohľadu dlhodobých vplyvov a odmietala GMO predovšetkým kvôli negatívnym dopadom ich pestovania, ktoré poznáme už dnes. Viac o štúdii prof. Seraliniho - krátky filmový dokument v angličtine: http://www.youtube.com/watch?v=Njd0RugGjAg&feature=relmfu, alebo samotná štúdia publikovaná v karentovanom vedeckom žurnále ELSEVIER v angličtine na: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691512005637.
Posledná úprava Nedeľa, 30 September 2012 12:08
 
Pesticídy vo vodách - problémy a riešenia v poľnohospodárstve PDF Tlačiť E-mail

Pesticídy, alebo prípravky na ochranu rastlín spôsobujú vážne spoločenské škody tak na ľudskom zdraví ako aj na biodiverzite ekosystémov či už priamym dopadom, expozíciou pri aplikácii alebo svojimi rezíduami v potravinách, krmovinách, vodách, pôde a ekosystémoch. Poľnohospodári sa vďaka absencii nezávislého poradenského systému, nedostatku informácií, vzdelávania a osvety stali na chemických pesticídoch závislí, čo má negatívne ekonomické ale aj ekologické dopady. Alternatívy, úspešne preverené praxou existujú. Viac o problematike pesticídov vo vodách, ekotoxikologickom výskume, ale predovšetkým o riešeniach a alternatívach k súčasnej intenzifikovanej, konvenčnej produkcie nájdete v priloženej publikácii, ktorá je výstupom projektu „Poľnohospodárstvo bez znečistených vôd" (HUSK/0901/2.1.2/0076) podporenom v rámci programu Slovensko - Maďarskej cezhraničnej spolupráce.

  

Posledná úprava Pondelok, 12 December 2011 19:16
 
Karcinogénne pesticídy vo vodách Dunaja PDF Tlačiť E-mail

Po zavedení prísnejšej kontroly znečistenia vôd zo strany priemyslu ostáva poľnohospodárstvo najväčším znečisťovateľom vôd na Slovensku.

Naše posledné analýzy povrchových vôd Dunaja z územia Slovenska a Maďarska potvrdili predpoklad, že rezíduá pesticídov sa nachádzajú vo vodách aj v období, keď sa nepoužívajú. Ide predovšetkým o tzv. perzistentné pesticídy, medzi ktorými nechýbajú ani pesticídy zdraviu škodlivé, či karcinogénne alebo poškodzujúce hormonálny systém (2,4 – D; alachlor). V prílohe nájdete tabuľku rezíduí pesticídov, ktoré boli zistené Maďarskou akadémiou vied vo vzorkách vody vo februári 2011.

 

Viac v priloženej tlačovej správe.

Posledná úprava Utorok, 22 Marec 2011 11:06
 
Pesticídy a potraviny na Slovensku očami spotrebiteľa PDF Tlačiť E-mail

Viac ako 70% spotrebiteľov v Európskej únii i na Slovensku sa obáva rezíduí pesticídov v potravinách, oprávnene  - približne v  polovici všetkého skúmaného ovocia, zeleniny a obilnín sa nachádzajú rezíduá pesticídov. Čo môžeme robiť okrem pestovania svojho ovocia a zeleniny, dôkladnému umývaniu ovocia a nákupu ekologických potravín? Bez veľkých nákladov zmeniť informačný systém o rezíduách pesticídov v SR ako aj vypracovať dobrý Národný akčný plán používania pesticídov v SR.

 

Posledná úprava Štvrtok, 13 Január 2011 14:57
 
Hrozno, prekračujúce 4-krát limit rezíduí pesticídov na našom stole! PDF Tlačiť E-mail
Stiahnuť dokumentKeď legislatíva ani monitoring nechráni zdravie spotrebiteľa...

Z výsledkov monitoringu, ktorý bol vykonaný oz CEPTA dňa 16.6.2010 ako súčasť spoločnej iniciatívy európskej siete mimovládnych organizácií PAN-Europe ( www.pan-europe.info ), sa zo SR analyzovalo 10 vzoriek potravín, z toho vyberáme: hrozno z Maroka (TESCO), ktoré obsahovalo 6 rôznych druhov pesticídov, z toho procymidone 4x nad povolený limit MRL a paradajky z Poľska (LIDL) obsahujúce 4 rôzne druhy pesticídov. Pozitívne prekvapili jahody (BILLA), pri ktorých sa nezistili žiadne rezíduá pesticídov. Viac v priloženom dokumente.
Posledná úprava Utorok, 29 Jún 2010 17:54
 
Kokteil pesticídov na vianočnom stole? PDF Tlačiť E-mail
Kupujeme ovocie zeleninu v presvedčení že pomáhajú nášmu zdraviu, pre ktoré sú skutočne potrebné, netušíme však že v mnohých prípadoch skonzumujeme aj kokteil rezíduí neraz karcinogénnych či neurotoxických pesticídov.” povedal Daniel Lešinský, člen správnej rady PAN-Europe a predseda oz CEPTA na Slovensku.

Prezentácia "Kokteil pesticídov"
Stiahnuť dokument documents/Pesticidy/Kokteil pesticidov DL 171209 FINAL.pdf

Tlačová správa "TS 091217 Pesticídy"
Stiahnuť dokument documents/Pesticidy/TS 091217 Pesticidy - FINAL.pdf

Publikácia (CEPTA/PAN-Europe/HEAL, 2008): „Zdravší život bez pesticídov“:
Stiahnuť dokument documents/Pesticidy/1.%20Zdravsi%20zivot%20bez%20pesticidov_2008%20FINAL.pdf
Posledná úprava Piatok, 21 Máj 2010 11:23
 
50% jahod v SR obsahovalo rezidua pesticidov nad povolene limity PDF Tlačiť E-mail

Zvolen 20.07.2009
Podľa oficiálnych údajov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín EFSA, ktoré boli zverejnené začiatkom júla 2009 dosiahlo Slovensko európsky rekord vo výskyte rezíduí v potravinách. CEPTA žiada kompetentné orgány v SR aby prijali bezodkladné opatrenia...

Posledná úprava Sobota, 03 Júl 2010 19:47
 
Zdravší život bez pesticídov PDF Tlačiť E-mail
Stiahnuť dokumentPublikácia prináša aktuálne poznatky o dopadoch pesticídov na zdravie človeka, bezpečnosti existujúcich limitov rezíduí pesticídov, o ich vplyve na citlivé skupiny akými sú deti alebo tehotné matky a odporúčania pre minimalizáciu negatívnych vplyvov pesticídov.
Posledná úprava Pondelok, 13 Júl 2009 13:42
 
Trvaloudržateľné používanie pesticídov? Výzva pre 21.storočie PDF Tlačiť E-mail
Stiahnuť dokumentV marci roku 2007 sme aktívne participovali na národnej konferencii v Nitre, ktorá bola organizovaná pani europoslankyňou Irenou Belohorskou s prezentáciou D. Lešinského: „Trvaloudržateľné používanie pesticídov v EU, výzva pre 21.storočie? “, kde sme sa snažili poukázať na dôležité aspekty pre tvorbu novej európskej legislatívy pri prijímaní „pesticídového balíčku“ nariadenia a novej smernice o používaní pesticídov s dôrazom na ochranu zdravia a životného prostredia
Posledná úprava Pondelok, 13 Júl 2009 13:50
 
Priority oz CEPTA v prijímaní "pesticídového balíčku" novej legislatívy EÚ PDF Tlačiť E-mail
21.11.2008, Zvolen, Daniel Lešinský
Stiahnuť prílohuV Bruseli a v Strasbourgu sa v týchto dňoch prijíma nová legislatíva Európskej únie zameraná na prísnejšiu autorizáciu pesticídov, či odborne - prípravkov na ochranu rastlín (nariadenie) a rovnako na podmienky "trvaloudržateľného" používania pesticídov (smernica). OZ CEPTA ako aktívny člen európskej siete organizácií PAN - Europe presadzuje okrem iného: prísne "cut-off" kritéria; povinnú substitúciu menej škodlivým prípravkom a dobrý systém integrovanej ochrany plodín uprednostòujúci nechemické spôsoby ochrany. Tieto priority sme predniesli aj na Ministerstve pôdohospodárstva SR, ktoré je zodpovedne za pozíciu Slovenska k "pesticídovému baličku".
Posledná úprava Pondelok, 13 Júl 2009 13:50
 
Potraviny v EÚ už nie sú bezpečné? PDF Tlačiť E-mail
Stiahnuť dokumentOd 1.09.2008 sú v EÚ zjednotené maximálne limity pre rezíduá pesticídov v potravinách, žiaľ na úrovni maximálnych limitov v jednotlivých členských krajinách. V praxi to v mnohých prípadoch znamená ohrozenie zdravia spotrebiteľov, najmä detí...
Posledná úprava Piatok, 05 September 2008 14:47
 
List CEPTA za podporu karcinogénnych, mutagénnych a reprotoxických kritérií pre schvaľovanie pest... PDF Tlačiť E-mail
Stiahnuť dokumentList CEPTA za podporu karcinogénnych, mutagénnych a reprotoxických kritérií pre schvaľovanie pesticídov v EU
Zvolen, D.Lesinsky, 22.02.2008:
OZ CEPTA, v súčinnosti s ostatnými organizáciami zastrešenými v sieti PAN-Europe podporuje čo najsilnejšiu ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred expozíciou toxickými látkami, akými sú aj pesticídy a ich rezíduá.
Posledná úprava Pondelok, 13 Júl 2009 13:52
 
Sme z toho, čo jeme PDF Tlačiť E-mail
06.02.2008, Zvolen, Daniel Lešinský
Stiahnuť dokument č.3Stiahnuť dokument č.2Stiahnuť dokument č.1Sme z toho, čo jeme. Zdravá strava je dôležitá pre život každého z nás. O to viac ak sme chorí, príp. inak oslabení. V prílohe nájdete listy faktov vypracované organizáciou HCWH - Europe, ktoré sa zameriavajú na zdrave - ekologické a lokálne potraviny v nemocniciach, analyzujú situáciu v Európe (publikácia 1: Lepšie potraviny, lepšie zdravie a lepšie životné prostredie - výhody "zeleného" obstarávania potravín v nemocniciach), odporúčajú postupné kroky pri zavádzaní zmien (publikácia 2: Recept na zmenu - 10 krokov pre zlepšenie stravy v nemocniciach) a záverom prinášajú aj konkrétny príklad - jedálny lístok jednej z londýnskych nemocníc, ktorá v zásadnej miere dopĺňa stravu ekologickými a lokálnymi potravinami (publikácia 3: Modelový jedálny lístok ekologických a lokálnych potravín).

 viac info: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Posledná úprava Sobota, 09 Február 2008 13:41
 
CEPTA and pesticides in Slovakia - the year 2007 PDF Tlačiť E-mail

Stiahnuť prílohu12.12.2007, Zvolen, Daniel Lešinský
In 2007 we took part on more national events. Brief summary of our activities relating to pesticides and healthy food in the year 2007 in Slovakia you will find in attached document.

Posledná úprava Pondelok, 13 Júl 2009 13:53
 
Pesticídy pod dohľadom… PDF Tlačiť E-mail
Posledná úprava Sobota, 08 Január 2011 09:17
 
Pesticídy a CITLIVÉ SKUPINY PDF Tlačiť E-mail
 
Pesticídy a PODPORA FARMÁROM PDF Tlačiť E-mail
 
Pesticídy a ĽUDSKÉ ZDRAVIE PDF Tlačiť E-mail
 
Pesticídy a POTRAVINOVÁ BEZPEČNOSŤ PDF Tlačiť E-mail
 
Pesticídy - PRÍRODA, VODA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PDF Tlačiť E-mail

Posledná úprava Piatok, 19 Október 2007 14:48
 
Toxické potraviny v Európskom parlamente PDF Tlačiť E-mail

Stiahnuť dokument10.10.2007
V Europskom parlamente (EP) sa zistili nebezpecne pesticidy. Je to vysledok analyzy, ktoru si objednali mimovladne organizacie v ovoci zakupenom v budove EP.

Posledná úprava Streda, 10 Október 2007 16:27
 
Zdravé potraviny bez škodlivých E-čiek? PDF Tlačiť E-mail

Stiahnuť dokument9.10.2007
Európska legislatívy káže predajcom potravín uvádzať na obale všetky prísady a komponenty, tých je však veľa. Tu Vám prinášame tabuľku škodlivosti prísad do potravín. Je prebraná z časopisu „Svet grálu“ (www.svetgralu.sk) z čísla jún - august 2007 s povolením jej autora p. Ing. Víta Syrového z Čiech, ktorého životopis, poznatky o životospráve a potravinách môžete nájsť aj na stránke www.natur.toe.cz.

Posledná úprava Streda, 10 Október 2007 16:23
 
Euro-poslanci prijali 26.06.2007 základný rámec trvaloudržateľného používania pesticídov PDF Tlačiť E-mail
Zvolen, 28.06.2007 Stiahnuť prílohu 1 Stiahnuť prílohu 2
Viac ako rocne usilie mimovladnych organizacii bolo 26.06.2007 podporene  hlasovanim poslancov Europskeh parlamentu ENVI vyboru. Poslanci schvalili viacere zlepsujuce pripomienky a polozili tak zaklad k systemovemu zlepseniu situacie pri pouzivani pesticidov a biocidov v EU.
Posledná úprava Piatok, 29 Jún 2007 15:15
 
Trvaloudržateľné používanie pesticídov v EU? PDF Tlačiť E-mail
25.06.2007, Zvolen/Brusel
Stiahnuť smernicu Stiahnuť tématickú stratégiu EU prijma dolezity dokument o smerovani Europy v pouzivani pesticidov. CEPTA presadzuje na narodnej i medzinarodnej urovni zasady, ktore budu minimalizovat negativny dopad pouzivania pesticidov na zdravie ludi, prirodu a zivotne prostredie. V prilohe najdete vysledne odporucania spolocnej iniciativy europskych mimovladnych organizacii k navrhovanej:  

Posledná úprava Piatok, 29 Jún 2007 15:20
 
Pozičný dokument a pripomienky CEPTA k navrhovanej smernici o trvaloudržateľnom používaní pesticídov PDF Tlačiť E-mail
... v EU
10.04.2007, Zvolen, Daniel Lešinský
Stiahnuť dokument Európsky parlament plánuje schváliť legislatívne opatrenia k používaniu a autorizácie pesticídov. Smernica o trvaloudržateľnom používaní pesticídov može zásadným spôsobom ovplyvniť rozvoj ekologického poľnohospodárstva, kvalitu vôd a nezávadnosť našich potravín. CEPTA podporuje definovanie jasných cielov znižovania množstva a negatívnych dopadov používaných pesticídov, zavedenie systému samofinancovania, prehľadnej databázy používania pesticídov...
Posledná úprava Streda, 11 Apríl 2007 17:49
 
Výsledky monitorovania pesticídov v členských krajinách PDF Tlačiť E-mail
EUROSTAT zverejnil vo februári 2007 výsledky monitorovania pesticídov v členskych krajinách za obdobie 1992-2003 vrátane nových členskych krajín (i SR). Správa zhŕňa, že množstvo používaných pesticídov stále rastie napriek uvedeniu na trh nových, vysokokoncentrovaných prípravkov (low-dose active ingredients). Celú správu nájdete na stránke:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-76-06-669/EN/KS-76-06-669-EN.PDF
Posledná úprava Pondelok, 12 Marec 2007 13:28
 
Official data on pesticide residues PDF Tlačiť E-mail
Správy o stave pesticídov (v angličtine)

Posledná úprava Sobota, 08 Január 2011 09:06
 
Open Letter of 18 non governmental environmental and consumer organisations PDF Tlačiť E-mail
Stiahnuť dokument 31.10.2006, Nemecko - "Open Letter of 18 non governmental  environmental and consumer organisations from 14 European countries and EU level", list riaditeľstvu Lidl s výzvou na zastavenie predaja postravín s pesticídmi.
Posledná úprava Utorok, 21 November 2006 18:29
 
18 európskych mimovládnych organizácií zo 14 krajín EÚ vyzýva Lidl PDF Tlačiť E-mail
Stiahnuť dokumentZvolen, 2.11.2006, Daniel Lesinsky - "18 európskych mimovládnych organizácií zo 14 krajín EÚ vyzýva Lidl aby predával potraviny bez pesticídov", tlačová správa celoeuróskej iniciatívy.
Posledná úprava Utorok, 21 November 2006 18:33
 
Report: Official data on pesticide residues in products (food) of plant origin, in Slovakia 2004 PDF Tlačiť E-mail
Stiahnuť dokument13.10.2006; Zhrnutie oficiálnych údajov výskytu rezíduí pesticídov vo vzorkách potravín rastlinného pôvodu v SR za rok 2004 (v angičtine).

Posledná úprava Pondelok, 30 Jún 2008 19:14
 
Report: Official data on pesticide residues in water, SLOVAKIA 2004 PDF Tlačiť E-mail
Stiahnuť dokument13.10.2006; Zhrnutie oficiálnych údajov výskytu rezíduí pesticídov vo vodách v SR za rok 2004 (v angičtine).
Posledná úprava Pondelok, 30 Jún 2008 19:14
 
Report: Official data on pesticide residues in products of plant origin in Czech Republic (2004). PDF Tlačiť E-mail
Stiahnuť dokument13.10.2006; Zhrnutie oficiálnych údajov výskytu rezíduí pesticídov vo vzorkách potravín rastlinného pôvodu v Českej republike za rok 2004 (v angičtine).
Posledná úprava Pondelok, 30 Jún 2008 19:14
 
Report: Official data on pesticide residues in water in Czech Republic, 2004/2005 PDF Tlačiť E-mail
Stiahnuť dokumentReport: Official data on pesticide residues in water in Czech Republic, 2004/2005
by M.Veverka and D. Lesinsky, CEPTA, Slovakia
Posledná úprava Pondelok, 30 Jún 2008 19:14
 
Vieme čo jeme? - leták PDF Tlačiť E-mail
Stiahnuť prílohu13.10.2006, Zvolen; Informačný leták pre spotrebiteľov "Vieme čo jeme?" hovorí o pesticídoch v potravinách vrátane odporúčaní na najmenej zaťažené ovocie, zeleninu.
Posledná úprava Utorok, 21 November 2006 18:50
 
Vieme čo jeme? PDF Tlačiť E-mail
Stiahnuť dokument13.10.2006, Zvolen; Tlačová správa so zameraním na pesticídy v potravinách, zdravé a ekologicjké potraviny. Vydaná vrámci Dní ekologického poľnohospodárstva 2006 na Slovensku.
Posledná úprava Utorok, 21 November 2006 18:34
 
The briefing "Towards Sustainable Pesticide Use in Europe" PDF Tlačiť E-mail
5.9.2006, Zvolen; Komplexná analýza monitorovania, kontroly, infornmačných systémov používania pesticídov a ich financovanie v krajinách EÚ a USA, model efektívneho fungovania - EPUC systém.
Posledná úprava Štvrtok, 02 November 2006 13:06
 
Priority činnosti v oblasti pesticídov/Priorities on pesticide action PDF Tlačiť E-mail
30.06.2006, Zvolen; Transparentnosť, monitoring, správna farmárska prax, bezpečné limity pre ľudí a systém samofinancovania sú hlavné pojmy priorít činností oz CEPTA - Centra pre trvaloudržateľné alterantívy práce na euróskej úrovni. V prílohe nájdete aj priority oz CEPTA pre prácu v oblasti pesticídov na rok 2006.
Posledná úprava Štvrtok, 02 November 2006 13:05
 
Pesticídy v potravinách PDF Tlačiť E-mail

seminár organizovaný CEPTA a PAN-Germany v dňoch 22-24.6.2006 v Modre na Slovensku

Posledná úprava Utorok, 24 Marec 2020 20:10
 


Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe