Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Pesticídy Pesticídy a potraviny
Pesticídy a potraviny
Sú GMO potraviny škodlivé? PDF Tlačiť E-mail

 

Zarážajúce fakty zverejnil v septembri 2012 francúzsky vedec Prof G Eric Seralini, ktorý so svojim tímom počas dvoch rokov sledoval vplyvy geneticky modifikovanej kukurice, ktorá je tolerantná voči široko používanému pesticídu ROUNDAP (účinná látka Glyphosát, ničiaca buriny; herbicíd). Záver štúdie je zarážajúci – GMO kukurica, ako aj samotný pesticíd sú karcinogénne. Na základe výskumu bol zakázaný dovoz tejto kukurice napr. do Ruska, Francúzska vláda zadala svojej agentúre jeho preskúmanie, na základe ktorého by žiadala zákaz dovozu tejto kukurice do EÚ. Samozrejme zverejnenie práce prinieslo veľkú vlnu námietok a kritiky o nekompletnosti, nesprávnosti výskumného postupu a pod., predovšetkým zo strany obhajcov GMO. Čas ukáže na ktorej strane je „vedecká“ pravda, bez vetra sa však ani lístok nepohne, mimovládne organizácie a medzi nimi aj CEPTA už viac ako 7 rokov upozorňujú na neoverenú bezpečnosť z pohľadu dlhodobých vplyvov a odmietala GMO predovšetkým kvôli negatívnym dopadom ich pestovania, ktoré poznáme už dnes. Viac o štúdii prof. Seraliniho - krátky filmový dokument v angličtine: http://www.youtube.com/watch?v=Njd0RugGjAg&feature=relmfu, alebo samotná štúdia publikovaná v karentovanom vedeckom žurnále ELSEVIER v angličtine na: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691512005637.
Posledná úprava Nedeľa, 30 September 2012 12:08
 
Karcinogénne pesticídy vo vodách Dunaja PDF Tlačiť E-mail

Po zavedení prísnejšej kontroly znečistenia vôd zo strany priemyslu ostáva poľnohospodárstvo najväčším znečisťovateľom vôd na Slovensku.

Naše posledné analýzy povrchových vôd Dunaja z územia Slovenska a Maďarska potvrdili predpoklad, že rezíduá pesticídov sa nachádzajú vo vodách aj v období, keď sa nepoužívajú. Ide predovšetkým o tzv. perzistentné pesticídy, medzi ktorými nechýbajú ani pesticídy zdraviu škodlivé, či karcinogénne alebo poškodzujúce hormonálny systém (2,4 – D; alachlor). V prílohe nájdete tabuľku rezíduí pesticídov, ktoré boli zistené Maďarskou akadémiou vied vo vzorkách vody vo februári 2011.

 

Viac v priloženej tlačovej správe.

Posledná úprava Utorok, 22 Marec 2011 11:06
 
Kokteil pesticídov na vianočnom stole? PDF Tlačiť E-mail
Kupujeme ovocie zeleninu v presvedčení že pomáhajú nášmu zdraviu, pre ktoré sú skutočne potrebné, netušíme však že v mnohých prípadoch skonzumujeme aj kokteil rezíduí neraz karcinogénnych či neurotoxických pesticídov.” povedal Daniel Lešinský, člen správnej rady PAN-Europe a predseda oz CEPTA na Slovensku.

Prezentácia "Kokteil pesticídov"
Stiahnuť dokument documents/Pesticidy/Kokteil pesticidov DL 171209 FINAL.pdf

Tlačová správa "TS 091217 Pesticídy"
Stiahnuť dokument documents/Pesticidy/TS 091217 Pesticidy - FINAL.pdf

Publikácia (CEPTA/PAN-Europe/HEAL, 2008): „Zdravší život bez pesticídov“:
Stiahnuť dokument documents/Pesticidy/1.%20Zdravsi%20zivot%20bez%20pesticidov_2008%20FINAL.pdf
Posledná úprava Piatok, 21 Máj 2010 11:23
 
50% jahod v SR obsahovalo rezidua pesticidov nad povolene limity PDF Tlačiť E-mail

Zvolen 20.07.2009
Podľa oficiálnych údajov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín EFSA, ktoré boli zverejnené začiatkom júla 2009 dosiahlo Slovensko európsky rekord vo výskyte rezíduí v potravinách. CEPTA žiada kompetentné orgány v SR aby prijali bezodkladné opatrenia...

Posledná úprava Sobota, 03 Júl 2010 19:47
 
Trvaloudržateľné používanie pesticídov? Výzva pre 21.storočie PDF Tlačiť E-mail
Stiahnuť dokumentV marci roku 2007 sme aktívne participovali na národnej konferencii v Nitre, ktorá bola organizovaná pani europoslankyňou Irenou Belohorskou s prezentáciou D. Lešinského: „Trvaloudržateľné používanie pesticídov v EU, výzva pre 21.storočie? “, kde sme sa snažili poukázať na dôležité aspekty pre tvorbu novej európskej legislatívy pri prijímaní „pesticídového balíčku“ nariadenia a novej smernice o používaní pesticídov s dôrazom na ochranu zdravia a životného prostredia
Posledná úprava Pondelok, 13 Júl 2009 13:50
 
Priority oz CEPTA v prijímaní "pesticídového balíčku" novej legislatívy EÚ PDF Tlačiť E-mail
21.11.2008, Zvolen, Daniel Lešinský
Stiahnuť prílohuV Bruseli a v Strasbourgu sa v týchto dňoch prijíma nová legislatíva Európskej únie zameraná na prísnejšiu autorizáciu pesticídov, či odborne - prípravkov na ochranu rastlín (nariadenie) a rovnako na podmienky "trvaloudržateľného" používania pesticídov (smernica). OZ CEPTA ako aktívny člen európskej siete organizácií PAN - Europe presadzuje okrem iného: prísne "cut-off" kritéria; povinnú substitúciu menej škodlivým prípravkom a dobrý systém integrovanej ochrany plodín uprednostòujúci nechemické spôsoby ochrany. Tieto priority sme predniesli aj na Ministerstve pôdohospodárstva SR, ktoré je zodpovedne za pozíciu Slovenska k "pesticídovému baličku".
Posledná úprava Pondelok, 13 Júl 2009 13:50
 
List CEPTA za podporu karcinogénnych, mutagénnych a reprotoxických kritérií pre schvaľovanie pest... PDF Tlačiť E-mail
Stiahnuť dokumentList CEPTA za podporu karcinogénnych, mutagénnych a reprotoxických kritérií pre schvaľovanie pesticídov v EU
Zvolen, D.Lesinsky, 22.02.2008:
OZ CEPTA, v súčinnosti s ostatnými organizáciami zastrešenými v sieti PAN-Europe podporuje čo najsilnejšiu ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred expozíciou toxickými látkami, akými sú aj pesticídy a ich rezíduá.
Posledná úprava Pondelok, 13 Júl 2009 13:52
 
Pesticídy pod dohľadom… PDF Tlačiť E-mail
Posledná úprava Sobota, 08 Január 2011 09:17
 
Pesticídy a CITLIVÉ SKUPINY PDF Tlačiť E-mail
 
Pesticídy a PODPORA FARMÁROM PDF Tlačiť E-mail
 
Pesticídy a ĽUDSKÉ ZDRAVIE PDF Tlačiť E-mail
 
Pesticídy a POTRAVINOVÁ BEZPEČNOSŤ PDF Tlačiť E-mail
 
Pesticídy - PRÍRODA, VODA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PDF Tlačiť E-mail

Posledná úprava Piatok, 19 Október 2007 14:48
 
Toxické potraviny v Európskom parlamente PDF Tlačiť E-mail

Stiahnuť dokument10.10.2007
V Europskom parlamente (EP) sa zistili nebezpecne pesticidy. Je to vysledok analyzy, ktoru si objednali mimovladne organizacie v ovoci zakupenom v budove EP.

Posledná úprava Streda, 10 Október 2007 16:27
 
Zdravé potraviny bez škodlivých E-čiek? PDF Tlačiť E-mail

Stiahnuť dokument9.10.2007
Európska legislatívy káže predajcom potravín uvádzať na obale všetky prísady a komponenty, tých je však veľa. Tu Vám prinášame tabuľku škodlivosti prísad do potravín. Je prebraná z časopisu „Svet grálu“ (www.svetgralu.sk) z čísla jún - august 2007 s povolením jej autora p. Ing. Víta Syrového z Čiech, ktorého životopis, poznatky o životospráve a potravinách môžete nájsť aj na stránke www.natur.toe.cz.

Posledná úprava Streda, 10 Október 2007 16:23
 
Pesticídy v potravinách PDF Tlačiť E-mail

seminár organizovaný CEPTA a PAN-Germany v dňoch 22-24.6.2006 v Modre na Slovensku

Posledná úprava Utorok, 24 Marec 2020 20:10
 


Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe