Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Pesticídy Pesticídy a potraviny Pesticídy a PODPORA FARMÁROM
Pesticídy a PODPORA FARMÁROM PDF Tlačiť E-mail
Stiahnuť dokument

Pesticídy

a

PODPORA FARMÁROM


Závislosť poľnohospodárov na pesticídoch rastie, ale nie všetci nasledujú tento väčšinový trend.


V Dánsku používajú farmári polovicu pesticídov ako v roku 1985, dánska zelenina ja dnes 6 krát menej kontaminovaná ako importovaná, kvalita vody sa zdvojnásobila a poľnohospodári nezaznamenali žiadne vážne ekonomické ujmy. Tieto pozitívne zmeny sa viažu na „Dánsky akčný plán pre pesticídy“ prvý krát zavedený pred 20timi rokmi. Dánsky politici v ňom prijali konkrétne ciele redukcie spotreby pesticídov, ekonomické nástroje a podporili silný poradenský systém, ktorý pomáhal farmárom minimalizovať spotrebu a používať pesticídy čo najefektívnejšie.


Dánsky vzor nasledovali krajiny ako Švédsko, Nemecko a Holandsko, kde sa prijali akčné plány na riešenie problémov spojených s pesticídmi. Mnohé z európskych krajín EÚ postupne nasledujú tento trend zavádzaním nízko alebo bez-chemických hospodárskych foriem napr. iniciatíva GAWI v Belgicku, Farmcare v Anglicku, SAIOIP-Suisse vo Švajčiarsku či LAIQ v Taliansku.


Tieto príklady dokazujú, že kde je vôľa je možné redukovať spotrebu pesticídov aj bez ekonomickej ujmy pre poľnohospodárov, ba naopak certifikované produkty bez rezíduí je možné lepšie predať a farmári ušetria na nekúpených agro-chemikáliách. Pre ento vývoj je potrebné stanoviť jasné ciele v znižujúcej spotrebe pesticídov, ekonomicky motivovať farmárov a zabezpečiť nezávislý poradenský systém smerujúci k znižovaniu spotreby pesticídov.


Kontaktujte svoje europoslankyňe a europoslancov a vyjadrite svoje obavy z pesticídov.


Požiadajte ich aby podporili:

  • ciele pre znižovanie spotreby pesticídov

  • ciele pre zavádzanie nízko a bez-chemických foriem hospodárenia

  • podporu farmárom znižujúcich spotrebu pesticídov.
Experti na ochranu proti škodcom deklarujú že až 50% z dnes používaných pesticídov v (západo)európskych krajinách môže byť ušetrených bez akýchkoľvek ekonomických strát farmárov. V skutočnosti farmári ušetria prostriedky za nekúpené agro-chemikálie.
V roku 1986 prijala Dánska vláda národný akčný plán zameraný na znižovanie množstva pesticídov použitých v poľnohospodárstve. Od vtedy sa spotreba pesticídov v Dánsku znížila o 66%, zelenina pestovaná v Dánsku je 6krát menej kontaminovaná ako dovozová a kvalita vody je dva krát lepšia.


 

Najčítanejšie za mesiac

Najčítanejšie za týždeň

Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe SAAIC