Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Pesticídy Pesticídy a potraviny Pesticídy a CITLIVÉ SKUPINY
Pesticídy a CITLIVÉ SKUPINY PDF Tlačiť E-mail
Stiahnuť dokument

 Pesticídy

a

CITLIVÉ SKUPINY


Kým rezíduá pesticídov v potravinách, vode a ovzduší ohrozujú všetkých 500 mil. obyvateľov EÚ, sú medzi nami citlivejšie skupiny obyvateľov a spotrebiteľov.


Medzi ne paria predovšetkým deti, ešte nenarodené plody, tehotné a dojčiace matky. Detský organizmus podlieha komplexnému vývojovému procesu, pri ktorého narušení môžu vzniknúť nevratné systémové vady. Na viac, deti prijímajú väčšie dávky rezíduí pesticídov z potravy ako dospelí. Medzi ďalšie citlivé skupiny patria starší a chorí ľudia, u ktorých imunitný a očisťovací systém je oslabený.


Popri týchto faktoroch hrá samozrejme dôležitú rolu aj životospráva a životné prostredie. Vidiecke, poľnohospodárske oblasti sú podstatne viac zaťažené priamym kontaktom s pesticídmi, ktoré ohrozujú zdravie človeka najmä z dlhodobého hľadiska v prachových alebo vodných čiastočkách. Rovnako zamestnanci hospodárstiev, v ktorých sa používajú pesticídy sú pod rizikom priameho kontaktu s agro-chemikáliami.

V nadväznosti na tieto riziká poslanci Európskeho parlamentu (EP), Výboru pre životné prostredie, zdravie a bezpečnosť potravín navrhujú opatrenia chrániace menované skupiny. To však nestačí – na ich schválenie je potrebná podpora celého Európskeho parlamentu.


Povedzte vašim europoslancom o potrebe chrániť citlivé skupiny. Požiadajte ich o podporu pre zákaz používania pesticídov v školách, parkoch a detských ihriskách. O potrebe zavedenia predbežnej oznamovacej povinnosti všetkých užívateľov pesticídov voči okolitým obyvateľom.Kontaktujte svoje europoslankyňe a europoslancov a vyjadrite svoje obavy z pesticídov.


Požiadajte ich aby podporili:

  • uprednostnenie ochrany ľudského zdravia a životného prostredia

  • účinnú ochranu citlivým skupinám obyvateľov a spotrebiteľov.
Deti sú podstatne viac ohrozené priamemu kontaktu s pesticídmi kvôli svojmu spontánnemu správaniu sa v prostredí ako napr. hranie a váľanie sa v tráve. Na ošetrovaných zelených plochách hrozí kontakt s herbicídmi, v prachu kontakt s insekticídmi a v drevených zariadeniach kontakt s fungicídmi.
Dnešné zaťaženie rezíduami pesticídov môže zvýšiť výskyt chronických ochorení v neskoršom období života.
Zaťaženie tehotnej alebo dojčiacej matky pesticídmi môže spôsobiť vývojové vady dieťaťa. Niekoľko dnes bežne používaných pesticídov je známych svojou priechodnosťou cez placentu, resp. laktačný systém matky až k dieťaťu, ktoré je podstatne citlivejšie na ich rezíduá.
Nižšia ochrana ako pre včely!

Slovenská alebo anglická legislatíva prikazuje užívateľom pesticídov predbežne oznámiť ich aplikáciu včelárom. No vidiecke obyvateľstvo susediace s postrekovanou plochou nie je vopred upozorňované.
 
Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe