The briefing "Towards Sustainable Pesticide Use in Europe" Tlačiť
5.9.2006, Zvolen; Komplexná analýza monitorovania, kontroly, infornmačných systémov používania pesticídov a ich financovanie v krajinách EÚ a USA, model efektívneho fungovania - EPUC systém.
The EU adopted on 12th July 2006 “A Thematic Strategy on the Sustainable Use of Pesticides“ [ http://ec.europa.eu/environment/ppps/home.htm ]. Spite some improvements there are criticism on weak protection of environment, natural ecosystems and consumers.

The briefing "Towards Sustainable Pesticide Use in Europe" or An Effective Pesticide (and Biocide)Use, Control and Financing (EPUC) system for the EU , is the model, which bring a systematical improvements in several areas.

More about the brefing...
The EPUC system - poster
Posledná úprava Štvrtok, 02 November 2006 13:06