Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Agrowater
Projekt AGROWATER PDF Tlačiť E-mail
Napísal Miloš Veverka   
L1 P1
S2

Projekt AGROWATER

Projekt AGROWATER je cezhraničný vedecko – výskumný projekt, ktorý skúma aktuálny stav znečistenia vôd Dunaja pesticídmi a podiel poľnohospodárstva na tomto znečistení. Taktiež zisťuje vplyv rôznych metód poľnohospodárstva (konvenčné, integrované, ekologické) na vybrané pôdne vlastnosti (ekotoxicita, mikrobiálna aktivita).

Na základe týchto zistení budú vytvorené metodické postupy pre poľnohospodárov na elimináciu znečistenia prostredia pesticídmi. Budú organizované workshopy a školenia pre farmárov a so zisteniami a výsledkami projektu bude pomocou médií oboznamovaná aj široká verejnosť.

 

Posledná úprava Piatok, 16 Máj 2014 10:40
 


Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe