Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Staršie podujatia Pesticídy v potravinách
Pesticídy v potravinách PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 22 Jún 2006 01:00

seminár organizovaný CEPTA a PAN-Germany v dňoch 22-24.6.2006 v Modre na Slovensku

„Pesticídy v potravinách“ seminár organizovaný CEPTA a PAN-Germany v dňoch 22-24.6.2006 v Modre na Slovensku

 

 

71% spotrebiteľov Európskej únie sa obáva rezíduí pesticídov v potravinách, to ukázal prieskum verejnej mienky EUROSTAT v štátoch EÚ. Viac ako 40% potravín rastlinného pôvodu skutočne rezíduá pesticídov obsahuje, o tom hovoria štatistiky členských krajín.

 

 

 

Problematika pesticídov v potravinách je aktuálna i na Slovensku a v ostatných štátoch strednej a východnej Európy, v ktorých sa zintenzívňuje poľnohospodárska produkcia a zároveň i dovoz produktov zo zahraničia. Problémových oblastí je viacero – monitoring, implementácia legislatívy EÚ, prístupnosť informácií a pod.

 

 

 

Seminár “Rezíduá pesticídov v potravinách” bude tematicky zameraný predovšetkým na kvalitu a bezpečnosť potravín z pohľadu rezíduí pesticídov v rámci spoločnej Európy. Cieľovou skupinou sú zástupcovia mimovládnych organizácií a zástupcovia verejnej správy, príp. vedy a výskumu.

 

 

 

Viac o seminári (príloha: seminar Pesticidy v potravinach_1 promo_220506.doc)

 

 
Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe