Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Ukončené projekty Clean Air - Čisté ovzdušie - ekošoférovanie Konferencia o ekošoférovaní, doprave a ovzduší 10.09.2015 v Banskej Bystrici
Konferencia o ekošoférovaní, doprave a ovzduší 10.09.2015 v Banskej Bystrici PDF Tlačiť E-mail
Napísal Miloš Veverka   

DSC 0070 Web-miniKonferencia Ekošoférovaním k čistému ovzdušiu nie len na Slovensku bola zorganizovaná ako záverečné podujatie o. z. CEPTA k projektu Clena Air, v ktorom sme sa zamerali na rozvoj ekošoférovania v SR. Na konferencii vystúpili experti, inštruktori, ako aj zástupcovia troch ministerstiev – životného prostredia (MŽP SR), dopravy (MDVRR SR) a vnútra (MV SR), keďže problematika dopravy a znečisteného ovzdušia sa týka všetkých troch rezortov. Jednotlivé prezentácie si môžete stiahnuť v prílohách pod týmto článkom.

Úvod konferencie patril predstaveniu ekošoférovania. M. Veverka (o. z. CEPTA) rozprával o jeho zásadách a pravidlách a J. Čumpelík  (ECOdrive.cz), skúsený a dlhoročný úspešný lektor ekošoférovania otvoril jeho skrytý potenciál a možnosti najmä vo flotilových firmách. Ročné úspory po dôkladnom zavedení ekošoférovania v miliónoch českých korún nie sú výnimočné, je však potrebné pamätať na správnu komunikáciu, motiváciu šoférov a ich celoživotné vzdelávanie.   

Na konferencii boli predstavení prví slovenskí DSC 0578 Web-Miniinštruktori ekošoférovania, ktorí úspešne zložili skúšky a získali certifikát ekošoférovania počas kurzov organizovaných o. z. CEPTA v rámci projektu Clean Air. Inštruktori sú oprávnení vyučovať ekošoférovanie a energeticky efektívnu jazdu v autoškolách a flotilových firmách. Úplný zoznam certifikovaných inštruktorov ekošoférovania je na Portáli ekošoférovania.

Z prednášky K. Jankovičovej (MŽP SR) vyplynulo že doprava je aj na Slovensku vážnym problémom v oblasti znečistenia ovzdušia, kedy napr. 50% NOx pochádza práve z dopravy. Sú tu samozrejme aj ďalšie škodliviny z ciest ako napr. karcinogénne ultrajemné častice PM a pod. Vďaka schválenej novele zákona o ovzduší bude možné na Slovensku, v rámci samospráv, vytvárať tzv. nízkoemisné zóny – podobne ako tomu je napr. v Nemecku.

P. Škyrta (Denkstatt) sa zameral na energetický audit, ktorý sa týka všetkých veľkých firiem a bude povinný od 5.12.2015. Do energetického auditu spadajú aj dopravné prostriedky, ich obstarávanie, plánovanie dopravy, či ekošoférovanie. Predstavil príklady zo zahraničia, napr. v Rakúsku, kde firmy svojich manažérov finančne motivujú k používaniu úspornejších automobilov, res. k používaniu verejnej dopravy.

P. Lenďák (S-EKA) hovoril o technickom a emisnom stave automobilov na Slovensku ako aj o problémoch, ktoré v súvislosti s emisnými kontrolami riešia. Tu spomenul aj napr. poškodzovanie emisných filtrov DPF a emisnú poruchovosť jednotlivých značiek automobilov predávaných v SR, ale aj národné limity pre emisnú triedu EURO 6.

M. Troška (MDVRR SR a BECEP) sa zameral na pripravované zmeny v legislatíve týkajúcej sa autoškôl so zameraním na podporu energeticky efektívneho vedenia motorového vozidla vo výcviku vodičov, ale aj na potrebu rozširovať vzdelávanie k bezpečnosti na cestách od útleho veku detí, cez dopravné ihriská a pod. J. Dudák a M. Merica (MV SR) predstavili už platnú legislatívu v gescii ich ministerstva, ktorá rieši kontrolu výuky úspornej jazdy v autoškolách – Vyh. 9/2009, §21, a rovnako priblížili mobilné technické kontroly na cestách, vrátane emisných, ktorých sa v SR ročne spraví približne 20 tisíc.    
 
V poobednej časti najprv vystúpil D. Tichý (Autoškola klub CZ) s prezentáciou zameranou na skúsenosti s ekošoférovaním v autoškole s podporou koučingu a následne D. Lešinský (CEPTA) predstavil certifikačný systém ekošoférovania, v ktorom poznáme certifikáciu na úrovni fyzickej osoby – šofér, inštruktor, manažér a certifikáciu na úrovni firmy – autoškola, tréningová firma, flotilová firma.
 
Ďalej vystúpili skúsení experti z praxe zameranej na efektivitu, úspornú jazdu a osobnostný rozvoj vo flotilovej firme – J. Stehlík a P. Baxa (La Garde, CZ), P. Michalička  (Helicar, CZ) ako aj na rozvoj telematiky pri monitorovaní prevádzky vozidiel – J. Pavlů (Partner mb., CZ) či optimalizáciu výkonu motora čipovaním za účelom zníženia spotreby a emisií J. Čmiel (Xtuning, CZ). Tu je ale potrebné technické riešenie kombinovať s výcvikom ekošoférovania, pretože len tak je možné dosiahnuť optimálne výsledky, aj nad 15 % úspor PHM.  

Pred záverom konferencie prebehla ešte zaujímavá panelová diskusia, v ktorej sa bližšie bavili o telematike a čipovaní motorov.DSC 0594 Web-Mini

Fotky z konferencie si môžete pozrieť TU.

Prezentácie prednášajúcich sú v prílohách.

Posledná úprava Utorok, 06 Október 2015 11:50
 
Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe