Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Univerzita života Programátor duchovnej cesty
Programátor duchovnej cesty PDF Tlačiť E-mail
Napísal Milan Rusko   
Programátor duchovnej cesty
 
Programátor píše príkazy pre počítač. Ak napíše dobrý príkaz, počítač sa správa určitým spoločensky užitočným spôsobom, proste slúži svojmu účelu a používatelia majú z neho radosť. Ak ale programátor napíše zlý príkaz, ak sa pomýli, počítač sa správa zle, robí to, čo nechceme, nie je užitočný alebo môže byť až škodlivý.
 
Viac než počítače, baví ma programovať nový svet. Vidím, že svet je akýsi zavírený, šarapatia tu v ľuďoch všelijaké škodlivé programy a nie je toho antivírusa, ktorý by to tu vyčistil, aby už konečne ľudstvo fungovalo tak, ako má. Chcem len vlastné šťastie, ale nevidím ho v tom, že si niečo nahrabem, alebo že sa uzavriem za betónové múry a nepriestrelné sklá, vidím svoje šťastie tak globálne, všeľudsky, aby všetci ľudia boli šťastní a ja ako jeden z nich, medzi nimi, s nimi. No ak všetci ľudia nechcú byť šťastní globálne, tak ma zaujímajú aspoň tí, ktorí o to stoja. Vytvoríme svet, ktorý funguje a v ktorom ľudia prosperujú po stránke ducha a duše i tela.
 
Programovať počítače som sa učil päť rokov na vysokej škole. No na programovanie ľudstva neexistuje škola. Aj to svedčí o hĺbke krízy súčasnej civilizácie. Teda neexistuje nejaká objektívne vedecká, všeľudská škola. Existujú len rôzne duchovné školy a smery, každá má iný výklad učenia a medzi sebou sa často neznášajú. Ako študentovi informatiky je mi to divné, prečo sa tie školy nespoja a prečo nespolupracujú? Prečo? Pre vírusy, ktoré zasiahli aj oné školy.
 
Programovať ľudí nie je ako programovať počítače. Treba tomu správne rozumieť. Sú tri úrovne programovania ľudí:
 
1. Príkazy a zákazy. Takto funguje trestné právo štátu. Ak sa správaš spoločensky škodlivo, budeš potrestaný. Strach pred trestom ťa drží na uzde. Aj mnoho náboženských skupín funguje na princípe príkazov a zákazov. Toto je vhodné pre programovanie ľudí so zločineckými sklonmi, nestačí však pre naprogramovanie nového sveta.
 
Stovky programátorov sedia v parlamente, na úrade vlády, na ministerstvách, aby programovali príkazy a zákazy pre spoločnosť. Niektorí chcú dobre pre všetkých, iní len pre seba. Títo sú programovaní zase programátormi z Bruselu a spoza oceánu. Medzi nimi sa pohybujú lobisti, ktorí zamýšľajú stiahnuť systémové zdroje na vlastné aplikácie.
 
Malé dieťa chytí počítadlo a naprogramuje príkaz, ktorý stačí: Nerob iným to, čo nechceš, aby oni robili tebe a správaj sa k iným tak, ako chceš, aby sa správali k tebe. Tomu ja hovorím príkaz komunity, takto funguje pravá medziľudská komunita. V anarchii neexistujú príkazy, v diktatúre je príkazov primnoho. Komunita je zlatý stred.
 
2. Psychická manipulácia. Takto funguje dnešný obchod. Obchodník chce, aby ľudia kupovali jeho tovar, vytvorí reklamu, v ktorej vedľa svojho výrobku postaví peknú ženu alebo inak spojí výrobok s pocitom krásna. Tým v ľuďoch vytvorí asociáciu, podmienený reflex. Kedykoľvek takto zmanipulovaný človek uvidí ten výrobok, zaplaví do pocit krásna a on má silné nutkanie kúpiť si ho. Podobne ako Pavlovov pes, keď slintal len po rozsvietení svetla. Reklama - neklam ma! Háčikom je, že je to celé len klamstvo, lebo onen výrobok v skutočnosti nedá človeku to, čo ponúka reklama, presnejšie povedané, pocit krásna vôbec nezávisí na onom výrobku.
 
Psychickú manipuláciu hojne používajú aj náboženské sekty, ekonomické sekty, poisťovne, peňažné fondy, politické strany. Na jednej strane vykreslia človeku obraz duchovného bohatstva, aj nového ľudstva, obraz šťastia, harmónie, mieru, prosperity, raja. A tento obraz potom spoja s prijatím nejakých náboženských dogiem, určitej filozofie, pohľadu na svet, s podriadením sa vodcovi, s podriadením sa nejakému spôsobu života alebo niekedy proste len s vyberaním peňazí. Ak sú dostatočne prefíkaní, nepoužívajú príkazy a zákazy, len vábenia. Múdry ale vidí ten klam, ktorý je za tým. Múdry vie si oddeliť, čo je skutočný obraz harmónie a čo už k nemu nepatrí, nedá za vmanipulovať do klamných tendencií. V sekte vám povedia možno aj 90% pravdy, ktorou si vás získajú a 10% lži, ktorou vás zmanipulujú, duchovne zotročia alebo len oberú o peniaze. Preto sa treba naučiť oddeliť pravdu od lži.
 
Tisíce programátorov sedia v redakciách novín, rozhlasových a televíznych staníc. A všetci programujú spoločnosť oveľa silnejšie, než tí prví. Väčšinou ani nevedia, čo z toho vzíde. Mnohí robia na objednávku, niektorí z vlastnej iniciatívy. Väčšina ich mieša pravdu so lžou a teda manipuluje. Už len výberom správ manipulujú. Ani nemusia klamať, stačí, keď zataja pravdu. Manipulácia nie je v tom, čo povedia, ale v tom, čo nepovedia.
 
Malé dieťa číta si rozprávky a samo seba programuje podľa príbehov o rôznych hrdinoch, ktorých môže slobodne nasledovať. Príbehy ho inšpirujú, otvárajú nové rozmery života. Pozitívne príbehy o nasledovaniahodných vzoroch, to je jediná dovolená psychická manipulácia pri programovaní krajšieho sveta. A to sú rozprávky, oddávna obľúbené. V nich nie je klam, hoci pravdivé úplne nie sú. Sú symbolické...
 
3. Duchovný zážitok. Ak vnímame krásno samo o sebe, bez toho, aby sme ho spájali s nejakými hmotnými vecami, spolkami, vodcami, učeniami, náboženstvami, máme zážitok krásna. Ak takto vnímame harmóniu, dobro, šťastie, máme duchovný zážitok. Ten nám nikto nemôže vziať, lebo je pravdivý, nie je príkazom, ani vierou, ani manipuláciou, je zážitkom. V zážitku neexistuje klam, ak neklameme sami seba. Čím hlbšie prežijeme zážitok krásna, tým hlbšia stopa v nás zostane a tým viac sa k nemu túžime vracať. Zážitok sa nám stáva svetlom v tmách, lebo aj keď nám je ťažko, môžme si naň spomenúť, vrátiť sa k nemu a prehĺbiť ho.
 
Najťažšia vec, ktorú málokto zvládne, je oddeliť duchovný zážitok od telesných vecí. Tomu sa hovorí: umenie duchovnej cesty. Väčšina ľudí si spája lásku s telesnou osobou a tak vzniká závislosť na tele. Nechápu, že láska je zážitok. Tento zážitok spôsobuje partnerskú vernosť aj obetavosť, nie naopak, lipnutie na tele zážitok lásky nespôsobí.
 
Duchovný zážitok programuje človeka najsilnejšie. Nič nie je tak silné, ako zážitok krásna. Ak ho odpútame od telesných vecí, zažívame niečo z reality Boha. Preto si dajte pozor, aby ste neboli obeťou manipulácie aj tu. Nespájajte si duchovný zážitok s ničím telesným, ani so sektou, ani s guruom, ani s filozofiou, ani s vierou, ani s rituálom. Nedajte sa cez duchovný zážitok vydierať, lebo on je tu u Boha úplne zadarmo a pre všetkých. Nikto nemá právo sprivatizovať si Boha, ani vytvoriť si monopol na duchovné zážitky. Sú úplne zadarmo a každý má k ním prístup, kto len chce a verí a hľadá...
 
Zážitkom krásna programujeme krásny svet vo svojom vnútri. Sprostredkovaním a zdieľaním zážitku krásna programujeme svoje okolie. A tak programujeme krajší svet.
 
Okrem zážitku krásna je tu aj zážitok múdrosti (poznania, pochopenia). Ten však je asi nad pochop súčasného pokolenia, takže zatiaľ zostaňme pri zážitku krásna, to jest šťastia, blaženosti, lásky, dobra, harmónie, ...
 
Ako naprogramovať sebe a ľuďom duchovný zážitok? Viem, že ak mám niekoho rád, ten človek prežíva v sebe niečo krásne. Ale ako toto rozšíriť na viac ľudí, prehĺbiť to, očistiť od negatívnych vecí? Na to som ešte neprišiel. Nevie niekto poradiť? Možno keď spojíme hlavy dokopy... :-)
 
 

Najčítanejšie za mesiac

Najčítanejšie za týždeň

Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe SAAIC