Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Univerzita života Univerzita života - vysvetlenie pojmov
Univerzita života - vysvetlenie pojmov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Milan Rusko   
Univerzita života.

Z latinčiny:
Unicus = jediný, samojediný, ...
Versi = pestrý, rozmanitý, mnohý, ...
Uni-versum = veškerenstvo, celok, vesmír, svet, jednota v rozmanitosti, ...
Universitas = všeobecnosť, veškerenstvo, súhrn, celok, ...
Generalis = všeobecný, ...
Catholica = všeobecný, ...
Studium = záujem, túžba, snaha, horlivosť, ...
Schola = rozprava, prednáška, ...
Scholaris = žiak, študent, ...
Scholasticus = učiteľ, ...
Magister = majster, učiteľ, radca, správca, náčelník, ...
 
 
Prvé univerzity nesúce tento názov vznikli v stredoveku, ale korene univerzít sú v antike – v školách typu akadémie, lýcea a rétorických škôl. Priamymi predchodcami stredovekých univerzít boli kláštorné školy a dómové školy vznikajúce od 8. stor..
 
Začiatky univerzít v pravom slova zmysle siahajú do 12. – 14. stor. stredovekej Európy. Latinský názov universitas pôvodne označoval len korporáciu učiteľov a žiakov opatrenú istými právami (universitas magistrorum et scholarium); až postupne sa aj školy ako také (dovtedy nazývané studium generale, studium) začali nazývať universitas.
 
Univerzity tvorili akademickú obec riadenú vlastnými zákonmi a predpismi. Keďže sa univerzity vyvinuli z kláštorných škôl, prvé univerzity boli až do 15. stor. cirkevnými inštitúciami (pridružené ku kapitulám a pod.). Cirkev prostredníctvom nich vplývala na spoločnosť, hoci si univerzity zachovali istú samosprávu aj duchovnú autonómiu. Stredoveké univerzity boli pre každú krajinu a každý odbor iné. Zakladateľom bol väčšinou pápež alebo cisár. Hoci sa volali "studium generale" (všeobecné štúdium), nemali vždy všetky štyri fakulty: artistickú (slobodné umenia, neskôr filozofia), teologickú, právnickú, lekársku.
 
Prvá európska univerzita .. Salermo 11. storočie, len lekárska fakulta.
Bologna 1088/1119, len právo
Paríž 1150, len teologicko-filozofická fakulta
 
Arabská kultúra mala univerzity skôr. Al-Azhar, r.988, Káhira, teológia,

Akadémia - škola založená roku 387 pr. Kr. Platónom za bránami Atén v háji heroa Akadéma. Vyučovalo sa výlučne dialógom. Vyučovalo sa bezplatne. Najlepším žiakom bol Aristoteles. Trvala do roku 529 po Kr. teda 916 rokov.
 
Posledná úprava Štvrtok, 26 Október 2006 14:16
 

Najčítanejšie za týždeň

Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe SAAIC