Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Vec verejná
Vec verejná
Nová vláda SR a Envirodotazník 2016 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Daniel Lešinský   

Máme po voľbách a vyzerá to tak že budeme mať už aj novú vládu v zložení strán SMER – SD, SNS, Most-Híd a Sieť. Rovnako to znamená, že poznáme odpovede, resp. reakcie väčšiny koaličných strán na náš Envirodotazník 2016.

Podľa medializovaných správ by dôležité rezorty z pohľadu dopadu na životné prostredie mali viesť ministri zo strán: životné prostredie MŽP SR – Most Híd; pôdohospodárstvo MPRV SR – SNS a doprava MDVRR SR – Sieť. Akokoľvek to nakoniec dopadne, pre schvaľovanie programového vyhlásenia ako aj pre hlasovanie za jednotlivé zákony sú dôležití nominanti zo všetkých koaličných strán. Preto sme si dovolili zosumarizovať odpovede koaličných strán, ktoré nám reagovali teda SMER – SD, Most-Híd a Sieť do otvoreného listu predsedom jednotlivých strán, ktorý im bude zaslaný elektronickou poštou ešte dnes. (viď. príloha)

V reakcii koaličných strán sme našli zhodu minimálne v 7-mich oblastiach ochrany životného prostredia, prírody a krajiny:

-          Adaptácia Slovenska na klimatické zmeny;

-          Ochrana (pitnej) vody;

-          Využívanie obnoviteľných zdrojov energie (intenzívnejšie a udržateľnejšie);

-          Znižovanie emisií prachových častíc (PM10, PM2,5);

-          Zálohovanie jednorazových nápojových obalov;

-          Zelené verejné obstarávanie;

-          Environmentálna výchova a vzdelávanie.

Veríme, že sa tieto oblasti ako aj ostatné priority, ku ktorým sa strany zaviazali svojim voličom pred voľbami 5.marca 2016 sa dostanú tak do programového vyhlásenia vlády, ako aj do reálnych skutkov a výstupov v praxi.

Súvisiace linky:

Analýza predvolebných programov (STUŽ/SR):

AGRO-GMO dotazník (vrátane reakcie SNS): http://www.vsetkoogmo.sk/index.php/item/117-agro-gmo-po-volbach

Posledná úprava Sobota, 19 Marec 2016 21:04
 
Envirodotazník 2016 - vyhodnotenie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Daniel Lešinský   

Prinášame výsledky hodnotenia Envirodotazníka 2016, v ktorom kandidujúce politické strany odpovedali na zásadné otázky v oblasti životného prostredia. Dotazník rozoslaný koncom januára 2016 mal podporu významných slovenských eko/enviro-platforiem EKOFÓRUM, Špirála, Agro-eko fórum a Slovenský ochranársky snem, ktoré spolu reprezentujú vyše 30 organizácií a viac ako 100 osobností ochranárskeho sektora.

Výsledky: Oslovené boli politické strany s preferenciami nad 3 % počas posledných 6-tich mesiacov pred voľbami. Zapojiť sa však mohli všetky strany, kandidujúce v parlamentných voľbách. Odpovedali Smer-SD (čiastočne), Sieť, Most-Híd, OĽaNO-NOVA, SaS, SMK-MPK, DS, TIP. V prílohách nájdete odpovede všetkých politických strán, ktoré reagovali. Politicky záväzné boli „A-otázky“ áno/nie (č. 1 – 13), otvorené – tematické „B-otázky“ (č. 14 – 20) vyžadovali poznanie problematiky danej oblasti a odborné kapacity. Najviac strán sa zhodlo v politicky záväznej podpore ochrany vôd, ovzdušia a v zavádzaní kritérií udržateľného využívania obnoviteľných zdrojov energií. Najmenej sa strany zhodli v podpore zavádzania nezávislého poradenského systému v poľnohospodárstve, v zálohovaní jednorazových nápojových obalov a pri otázke zákazu pestovania GMO – viac pozrite v tabuľke výsledkov (v prílohe).

Najlepšie výsledky dosiahli SMK-MPK, TIP, OĽaNO-NOVA a Sieť. Najhoršie hodnotíme strany, ktoré boli oslovené, ale vôbec nereagovali, teda SNS, KDH a SDKÚ-DS. Strana Smer-SD formálne reagovala, no neodpovedala na otázky Envirodotazníka 2016, takže ju nevieme ohodnotiť.

strana

SMK-MPK

TIP

OLaNO

Sieť

SaS

Most-Híd

DS

Max. body

Záväzné A-otázky 1-13

13

13

12

10

8,5

9,5

11,5

13

Odborné B-otázky 1-7

12

11,5

12

13

13

10

8

21

Body SPOLU

25

24,5

24

23

21,5

19,5

19,5

34

Experti a expertky: Po uzávierke odpovedí (17. 2. 2016) dotazník vyhodnocovali nezávislí odborníci a odborníčky na ochranu prírody, krajiny a životného prostredia z mimovládneho sektora, ktorí/ktoré nie sú straníci/čky a nekandidujú v marcových voľbách. Menovite, pre jednotlivé oblasti: ochrana vôd - Ing. Martina Barancová Paulíková (Združenie Slatinka), ochrana prírody - Mgr. Tatiana Nemcová (SOS - BirdLife Slovensko), zlepšenie kvality ovzdušia – Ing. Daniel Lešinský, PhD. (CEPTA), environmentálne vzdelávanie a výchova – Mgr. Richard Medal (CEA); ekonomika a ochrana krajiny – Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. (STUŽ/SR); adaptácia na klimatické zmeny – Mgr. Alexander Ač, PhD. (Ústav výskumu globálnej zmeny AV ČR). So spracovaním výstupov spojených s dotazníkom významne pomohla aj Ing. Ľubica Trubíniová (Občan, demokracia a zodpovednosť). Všetkým patrí za ich nezištnú pomoc veľká vďaka.

Posledná úprava Utorok, 01 Marec 2016 21:20
 
Audiozáznam predvolebnej diskusie - komunálne voľby Zvolen 2014 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrátor   
Posledná úprava Pondelok, 23 Február 2015 16:29
 
Zelené verejné obstartávanie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Daniel Lešinský   
Do piatku 14.09.2012 bolo otvorené verejné pripomienkovanie Zákona o verejnom obstarávaní (VO) 25/2006 Z.z. Oz CEPTA sa aktívne zúčastnilo seminára Ministerstva vnútra SR k novele zákona o VO dňa 23.08.2012. Následne sme cez Portál právnych predpisov vzniesli dve zásadné pripomienky s jediným cieľom - podporiť rozvoj Zeleného verejného obstarávania (Green Public Procurement - GPP) na Slovensku. GPP je podľa nášho názoru jedným zo základných systémových nástrojov štátnej správy pre
Posledná úprava Pondelok, 17 September 2012 19:17
 
Koho voliť? PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrátor   
Priatelia z českej - slovenskej organizácie "Koho voliť" spracovali odpovede kandidátov na post primátora mesta Zvolen na náš Občiansky dotazník (link) do tzv. predvolebnej kalkulačky. Tu si v priebehu 10 min. môžte overiť zhodu svojich priorít a názorov s prioritami/odpoveďami jednotlivých kandidátov. Viac na:
 
Posledná úprava Streda, 01 December 2010 21:13
 
Mgr. Mária Filová PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrátor   

Občiansky dotazník „ZVOLEN – vec verejná“ pre budúceho primátora.

Mgr. Mária Filová, kandidátka strany Úsvit, člen;   Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

OTÁZKY - za prvou časťou prosíme odpovedať ÁNO/NIE/NEVIEM. Za druhou časťou otázky ba mala nasledovať vaša slovná odpoveď s max. 500 znakmi:

 1. Budete presadzovať zavedenie systému množstvového zberu komunálnych odpadov pre občanov mesta Zvolen a zároveň kalkuláciu poplatku za odpad na základe vyprodukovaného množstva odpadu? Aké iné priority budete presadzovať v odpadovom hospodárstve mesta ZV?

 • ÁNO

 

 1. Budete presadzovať zavedenie environmentálnych zón, teda zón so zníženou hlučnosťou a emisiami v ovzduší, v obytných častiach mesta Zvolen? Ktoré časti mesta Zvolen sú podľa Vášho názoru/považujete za najviac postihnuté a prečo?

ÁNO

CMZ pre preveľký počet áut.

 

 1. Zavediete pravidlo transparentnosti – akákoľvek zmluva mesta je platná až vtedy, keď je verejne prístupná na stránke mesta Zvolen? Aké ďalšie protikorupčné opatrenia a opatrenia na zvýšenie transparentnosti zavediete?

ÁNO

 

 1. Budete presadzovať rovné rozdeľovanie financií z dotácií (XY €/osobohodina) na projekty a aktivity pre zmysluplné trávenie voľného času mládeže v meste Zvolen? Aké iné opatrenia zavediete pre podporu mládeže?

ÁNO,

 

 1. Vytvoríte podmienky pre účasť zástupcov verejnosti pri tvorbe a realizácii všetkých verejných obstarávaní mesta Zvolen? Aké ďalšie opatrenia a kedy zavediete na odstránenie korupcie a klientelizmu?

ÁNO

 

 1. Budete presadzovať opatrenia na zvýšenie lokálnej sebestačnosti mesta Zvolen (energia, voda, potraviny, lokálna ekonomika...)? Ak áno, ktoré a prečo?

ÁNO

 

 

 1. Budete presadzovať zrovnoprávnenie nemotorovej a motorovej dopravy v meste Zvolen? Ak áno, akými konkrétnymi nástrojmi, z akých zdrojov a v spolupráci s akými subjektmi?

ÁNO

Vybudovaním cyklotrás.

 

 1. Potrebuje mesto Zvolen podľa Vášho názoru nový územný plán? Prosím zdôvodnite odpoveď.

NEVIEM

 

 1. Uprednostníte ochranu zelených plôch intravilánu mesta Zvolen pred novou zástavbou a budovaním parkovacích miest? Ako budete riešiť problémy s parkovaním na sídliskách a v centre mesta Zvolen?

ÁNO

Vyžiadam si stanovisko odborníka.

 

 1. Budete presadzovať možnosť financovania personálnych výdavkov z dotačných prostriedkov mesta Zvolen pri jasne definovaných a kontrolovateľných kritériách? Ako plánujete prerozdeľovať dotačné prostriedky mesta Zvolen?

ÁNO

 

Definujte max. 10 priorít s podielom alokovaných financií mesta Zvolen v %, ktoré budete presadzovať počas najbližších 4 rokov, ak by ste boli zvolená/ý na post primátorky/primátora. (max. 500 znakov)

1. zriadenie penziónu pre seniorov a zdravotne postihnutých,

2. vybudovať detské ihrisko a cyklotrasu na ul. Štúrovej v časti Park Lanice

 

+ 5 jednoduchých otázok, odpovedať poprosíme: ÁNO / NIE / NEVIEM

 

 1. Používate aj bicykel na dopravu v meste Zvolen? NIE

 2. Podporíte vybudovanie Materského centra v centre Zvolena? ÁNO

 3. Zavediete, budete podporovať zavedenie komplexného protikorupčného programu vo Zvolene

najneskôr do roku 2012? (http://transparency.sk/ponuka-protikorupcnej-strategie-tis-pre-mesta/ ÁNO

 1. Podporíte vybudovanie Komunitného centra vo Zvolene pre seniorov a mládež Zvolena? ÁNO

 2. Zrieknete sa využívania automobilu minimálne počas „Dňa bez áut“ (vždy dňa 22. septembra)? ÁNO

 
Envirodotazník a parlamentné voľby 2016 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Daniel Lešinský   

A opäť je to tu. Máme rok 2016 a po štyroch rokoch máme možnosť voľby, voľby nie každodennej. 5.3.2015 budeme voliť strany a politikov do Národnej rady SR a výsledky volieb priamo ovplyvnia aj zloženie budúcej vlády. Voľby, u nás akokoľvek nedokonalé, sú dôležité, pretože si cez ne volíme podobu rozvoja Slovenska, teda volíme si podmienky aj pre nás samotných. Rozhodujeme o tom, ktorí poslanci budú môcť byť platení z našich daní na najbližšie 4 roky. Ale ako sa správne rozhodnúť?

 Otázky životného prostredia sú na Slovensku dlhodobo zaznávané, zatlačené do politického úzadia, zTatry vychodSlnka- DL 15-12-2013 7-22smm 800x450atienené väčšinou ekonomickými záujmami, žiaľ. Pritom zdravie každého z nás, našich detí do veľkej miery závisí práve od prostredia v ktorom žijeme a na jeho zlepšenie sú potrebné politické rozhodnutia. Kvalitné a čisté životné prostredie ako aj ochrany prírody pritom nejdú proti ekonomickému rozvoju, o čom sa máme možnosť presvedčiť aj v iných EÚ krajinách na západ od nás.

V tíme politicky nezávislých odborníkov sme spracovali súbor 13tich konkrétnych áno/nie otázok ako aj 7mich otvorených otázok, ktoré sme ako Envirodotazník 2016 rozoslali „TOP“ politickým stranám. Kandidujúce strany v prieskumoch pod 3% si ho môžu stiahnuť dolu nižšie z tejto stránky. Do 17.02.2016 budeme čakať na ich odpovede, následne ich vyhodnotíme. Odpovede zaväzujú strany, ich politikov ku konkrétnym aktivitám. . Výsledky zverejníme aj na tejto stránke najneskôr v predvolebný týždeň.

Envirodotazník 2016 získal podporu všetkých formálnych eko/enviro platforiem na Slovensku, čo je viac ako 30 organizácií a viac ako 100 odborníkov, osobností. Menovite sú to EKOFÓRUM, Špirála, Agro-eko fórum a Slovenský ochranársky snem

 

Posledná úprava Štvrtok, 28 Január 2016 16:01
 
Predvolebná diskusia s kandidátmi na primátora vo Zvolene PDF Tlačiť E-mail
Napísal Miloš Veverka   

verejna-diskusia-zvolen-2 zmVyrez

6.11.2014 sa v starej radnici vo Zvolene konala Predvolebná diskusia s kandidátmi na primátora, ktorú zorganizovali zvolenské mimovládne organizácie Centrum pre trvalo-udržateľné alternatívy (CEPTA), Združenie Slatinka a Združenie Borová hora. Pozvanie prijali všetci traja kandidáti na primátora Zvolena Ing. Lenka Balkovičová, Ing. Miroslav Kusein a Matej Snopko.

Po úvodnom predstavení kandidáti v prvej časti diskusie odpovedali na 11 otázok mimovládnych orgnizácií. V druhej časti odpovedali na vylosované otázky občanov prítomných na diskusii. Úvodné predstavenie ako aj odpovede kandidátov boli vo vylosovanom poradí a vždy s odpoveďou začínal iný kandidát. Diskusiu moderovala nezávislá moderátorka Magdaléna Bernátová.

Z podujatia bol vyhotovený audiozáznam a otázky ako aj odpovede kandidátov si môžete vypočuť TU.

Videozáznam z diskusie nájdete na stránke zv-podujatia.com, konkrétne na: Predvolebná diskusia kandidátov bola aj o mútení vody a mlátení prázdnej slamy.

(foto: Ján Števonka)

Posledná úprava Streda, 12 November 2014 17:23
 
ENVIRODOTAZNÍK 2012 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Daniel Lešinský   

„Poďte voliť, je koho!“, vyzývajú environmentalisti.

Ochranu prírody a životného prostredia, ktoré priamo ovplyvňujú zdravie a kvalitu života každého z nás, môžu zásadným spôsobom ovplyvniť výsledky nadchádzajúcich parlamentných volieb 10. marca 2012.

Občianske združenie CEPTA v spolupráci s Greenpeace Slovensko vypracovali ENVIRODOTAZNÍK, ktorý bol začiatkom februára rozoslaný všetkým 26 kandidujúcim politickým stranám. Odpovedalo 12 z nich: Zelení (1), KDH (2), Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (5), Sloboda a solidarita (6), Náš kraj (8), Strana zelených (9), Zmena zdola (12), Most-Híd (16), Robíme to pre deti/SF (20), SDKÚ-DS (22), SMK (24) a Strana živnostníkov Slovenska (26).

 

Posledná úprava Štvrtok, 15 Marec 2012 20:18
 
VIDEOZÁZNAM - Diskusné fórum s kandidátmi na post primátora mesta Zvolen. PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrátor   

Mimovládne organizácie vo Zvolene zorganizovali dňa 18.11.2010 od 16:00 diskusné fórum so všetkými 6timi kandidátmi na post primátora mesta. Pozrieť si záznam z takejto vertejnej, predvolebnej diskusie je na slovensku zatiaľ jedinečná príležitosť pre obyvateľov, nie len mesta Zvolen.

Posledná úprava Štvrtok, 13 Január 2011 14:57
 
Ing. Juraj PILÁT PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrátor   

Občiansky dotazník „ZVOLEN – vec verejná“ pre budúceho primátora.

Ing. Juraj PILÁT, nezávislý kandidát,   Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ,

 

OTÁZKY - za prvou časťou prosíme odpovedať ÁNO/NIE/NEVIEM. Za druhou časťou otázky ba mala nasledovať vaša slovná odpoveď s max. 500 znakmi:

1. Budete presadzovať zavedenie systému množstvového zberu komunálnych odpadov pre občanov mesta Zvolen a zároveň kalkuláciu poplatku za odpad na základe vyprodukovaného množstva odpadu? Aké iné priority budete presadzovať v odpadovom hospodárstve mesta ZV?

ÁNO

Určite áno, aspoň v takejto forme v akej je to v súčasnosti v meste. Potrebné je samozrejme viacej kontajnerov. Množstevný zber pre jednotlivcov(občanov) je jedna z najťažších otázok doby, pretože je potrebný zaviesť do celej tejto problematiky systém počnúc poplatkami, zberom ,vývozom, triedením a likvidáciou končiac.

 

2. Budete presadzovať zavedenie environmentálnych zón, teda zón so zníženou hlučnosťou a emisiami v ovzduší, v obytných častiach mesta Zvolen? Ktoré časti mesta Zvolen sú podľa Vášho názoru/považujete za najviac postihnuté a prečo?

ÁNO

Najviac postihnuté časti sú : Sekier – Záhonok – hlavné zdroje znečistenia sú : Bučina DDD , Tepláreň, hlavne doprava z cesty I/50 – Lučenecká cesta. Sídlisko Západ-Tepličy – rýchl.kom. ZV-BB. Zlatý Potok- novo postavená fabrika na likvidáciu a spracovanie plastového odpadu na Bakovej Jame.Všetky časti mesta s kumuláciou obyvateľstva, t.z. „sídliská“ je potrebné budovať ako enviromentálne zóny so zameraním sa na zvýšenie podielu zelene, vymedzenie častí, kde je zákaz vjazdu automobilom, vytváranie športovísk a priestorov pre šport a rekreáciu nielen formou vybudovaných ihrísk, ale aj formou prírodných prekážok a využívaním prírodných priestorov a prírodných prvkov. Vytvorenie mestského parku Lanice.

 

3. Zavediete pravidlo transparentnosti – akákoľvek zmluva mesta je platná až vtedy, keď je verejne prístupná na stránke mesta Zvolen? Aké ďalšie protikorupčné opatrenia a opatrenia na zvýšenie transparentnosti zavediete?

ÁNO

Jednoznačne budem presadzovať zavedenie zverejňovania zmlúv, elektronické obstarávanie.Spracujem Komplexný protikorupčný program mesta.

 

4. Budete presadzovať rovné rozdeľovanie financií z dotácií (XY €/osobohodina) na projekty a aktivity pre zmysluplné trávenie voľného času mládeže v meste Zvolen? Aké iné opatrenia zavediete pre podporu mládeže?

ÁNO

Aj keď je potrebné zdôrazniť, že sa to veľmi nedá vzhľadom na finančné možnosti mesta, určite budem presadzovať zvýšenie dostupnosti športovísk, ako i ich počet na území nášho mesta. Vrátim sa k projektu Otvorená škola.

 

5. Vytvoríte podmienky pre účasť zástupcov verejnosti pri tvorbe a realizácii všetkých verejných obstarávaní mesta Zvolen? Aké ďalšie opatrenia a kedy zavediete na odstránenie korupcie a klientelizmu?

ÁNO

Predpokladám, že k väčším obstarávaniam sa vyjadrujú i odborné komisie a útvary mesta. Hlavne v komisiách by malo sedieť viacej občanov – odborníkov a nie stranícky poslušných poslancov, čím sa ich rozhodovanie v oblasti korupcie a klientelizmu odstráni. Elektronické obstarávanie je nevyhnutné.

 

6. Budete presadzovať opatrenia na zvýšenie lokálnej sebestačnosti mesta Zvolen (energia, voda, potraviny, lokálna ekonomika...)? Ak áno, ktoré a prečo?

ÁNO

Zvolen má čiastočne predpoklady, aby bol sebestačný v oblasti energií či potravín. Tie bude pre obyvateľov potrebné zabezpečovať ale aj z vonkajších zdrojov. V oblasti vody, tepla a elektriky je to možné z domácich zdrojov. Výrobu tepla zabezpečuje tepláreň, je potrebné, aby sa dostala do správy Mesta.

 

7. Budete presadzovať zrovnoprávnenie nemotorovej a motorovej dopravy v meste Zvolen? Ak áno, akými konkrétnymi nástrojmi, z akých zdrojov a v spolupráci s akými subjektmi?

ÁNO

Budovanie cyklistických trás vo Zvolene.

 

8. Potrebuje mesto Zvolen podľa Vášho názoru nový územný plán? Prosím zdôvodnite odpoveď.

NIE

Nový územný plán v zásade nie je potrebný. Koncepcia navrhnutá v územnom pláne je dobrá, vychádza z historického vývoja a technických podmienok mesta. ÚP bol schválený v r. 2004, od toho času bolo schválených 5 zmien a doplnkov, pričom ZaD č.5 majú charakter čiastočnej aktualizácie. VZN o záväzných častiach bolo prepracované zásadne z hľadiska formy, ale nie obsahu. Je potrebné ÚP zdigitalizovať, preskúmať a aktualizovať v celom rozsahu a obsahu riešeného územia. Je potrebné doriešiť, ujednotiť a stabilizovať najmä riešenie dopravy – ako vonkajšej, tak hlavne vnútromestskej, stanoviť etapizáciu ( od čoho sa môže odvíjať organizácia dopravy) a hlavne riešiť statickú dopravu. Nakoľko veľká väčšina pozemkov vhodných pre parkoviská a parkovacie domy je vlastníctvom súkromných osôb, je potrebné zintenzívniť spoluprácu s nimi a „vymyslieť“ model PPP projektov v komunálnej sfére. Je potrebné vymedziť plošne menšie zóny a vypracovať územné plány zón. V neposlednom rade je potrebné dôsledné posudzovanie jednotlivých zámerov.

 

9. Uprednostníte ochranu zelených plôch intravilánu mesta Zvolen pred novou zástavbou a budovaním parkovacích miest? Ako budete riešiť problémy s parkovaním na sídliskách a v centre mesta Zvolen?

ÁNO

Dá sa len čiastočne, nakoľko sa občania dovolávajú zvýšenia parkovacích miest ako v CMZ, tak i na jednotlivých sídliskách, v okolí verejných budov a obzvlášť v blízkosti Námestia SNP. Zeleň však považujem za dôležitú z hľadiska tvorby a obrany životného prostredia. Myslím si, že Námestie SNP je mŕtve bez zelene.

 

10. Budete presadzovať možnosť financovania personálnych výdavkov z dotačných prostriedkov mesta Zvolen pri jasne definovaných a kontrolovateľných kritériách? Ako plánujete prerozdeľovať dotačné prostriedky mesta Zvolen?

NEVIEM

Otázke nerozumiem, pretože je nejednoznačná. Neviem o aké má ísť personálne výdavky(mzdové náklady?...) a komu majú byť určené. Pod dotáciami sa rozumie, čo mesto dostáva alebo mesto prispieva na činnosť iných subjektov?


 

Definujte max. 10 priorít s podielom alokovaných financií mesta Zvolen v %, ktoré budete presadzovať počas najbližších 4 rokov, ak by ste boli zvolená/ý na post primátorky/primátora. (max. 500 znakov)

1. Doprava (cesty, chodníky, parkovanie) 23%

2. Čistota a poriadok 16 %

3. Bezpečnostná situácia 12 %

4. Byty 9 %

5. Územie pre prísun investorov 9 %

6. Zeleň a enviromentalistika 9 %

7. Zdravotníctvo 7 %

8. História a pamätné miesta 6 %

9. Šport 5 %

10. Sociálne odkázaní a neprispôsobiví občania 4 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

spolu: 100 %

 

 

+ 5 jednoduchých otázok, odpovedať poprosíme: ÁNO / NIE / NEVIEM

 

 

 1. Používate aj bicykel na dopravu v meste Zvolen? ÁNO

 2. Podporíte vybudovanie Materského centra v centre Zvolena? ÁNO

 3. Zavediete, budete podporovať zavedenie komplexného protikorupčného programu vo Zvolene najneskôr do roku 2012? ( http://transparency.sk/ponuka-protikorupcnej-strategie-tis-pre-mesta/) ÁNO

 4. Podporíte vybudovanie Komunitného centra vo Zvolene pre seniorov a mládež Zvolena? ÁNO

 5. Zrieknete sa využívania automobilu minimálne počas „Dňa bez áut“ (vždy dňa 22. septembra)? ÁNO

Posledná úprava Piatok, 19 November 2010 14:20
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 3

Najčítanejšie za mesiac

Najčítanejšie za týždeň

Podporili nás a partneri:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie